fbpx
Image
Image

Geen werk geen inkomsten, wel goed verzekerd

Geen werk geen inkomsten, wel goed verzekerd.


Op dit moment bereiken ons berichten over kleine ondernemers die hard geraakt zijn door de crisis. Daarbij komen zij vaak in een spagaat terecht, wat betreft de continuïteit van hun bedrijf, de doorlopende vaste kosten waaronder de verzekeringen en ook de arbeidsongeschiktheidsverzekering, drukken hard op de begroting, nu de inkomsten zwaar tegenvallen.

Zij zien wel degelijk de noodzaak van de AOV verzekering in, want zij hebben uitdrukkelijk gekozen dit risico te verzekeren.

Maar wat nu als je even geen werk hebt, en er ook geen werk in het verschiet hebt, en dus geen inkomsten, maar wel een kostenpost van enkele honderden euro's per maand aan o.a. verzekeringen. Je zit thuis, bent prima verzekerd, maar er valt niets te verzekeren want je werkt niet. Want de deeltijd w.w. bestaat natuurlijk niet in ondernemersland.

De AOV polis per direct opzeggen kan wel, maar de overeenkomst kan pas per einddatum contract worden ontbonden. Meestal is dat niet de volgende maand, kan zelfs nog wel jaren duren. Dan stopt ook pas de premie-incasso en de premieverplichting. Dat levert dus niet financiële lucht op die je nodig hebt.

De rekening niet betalen is nooit een oplossing want de verzekeraar zal zijn maatregelen van rechtswege treffen. . De premies worden zonnodig via de deurwaarder geëind. Daarna zal de verzekeraar de polis uiteindelijk wel beëindigen. Maar ook dit is voor alle partijen geen oplossing.

Als het economisch tij keert en de ondernemer de storm overleeft, is het de vraag of hij de verzekering, nog wel kan krijgen. Gezondheidswaarborgen zullen vaak opnieuw gevraagd worden. Wellicht heeft de ondernemer in het verleden gebruik moeten maken van zijn arbeidsongeschiktheidsdekking, dan dreigt uitsluiting van oude risicovolle ziektes ontstaan gedurende de looptijd van de oude polis die is stopgezet.

Oplossing?!

-Arbeidsongeschiktheidsverzekering.net- onderzoekt bij een aantal maatschappijen hoe zij omgaan met hun trouwe klanten, die noodgedwongen, een flexibele oplossing vragen. Wordt dus vervolgd!


Allianz AOV Absoluut naar € 50000,-

Allianz AOV Absoluut naar € 50000,- afsluiten arbeidsongeschiktheidsverzekering nog aantrekkelijker


27 april 2009

Een jaar na de introductie van de Allianz Absoluut AOV verhoogt Allianz Inkomensverzekeringen het maximale verzekerd bedrag naar € 50.000. Deze sommenverzekering biedt volgens Allianz absolute zekerheid omdat een eventuele uitkering gelijk is aan het vastgestelde verzekerd bedrag.

Het inkomen wordt alleen getoetst bij het afsluiten van de verzekering. Bij een verzekerd bedrag boven € 35.000 moet de kandidaat-verzekerde minimaal drie jaar als zelfstandig ondernemer werkzaam zijn. Er vindt dus geen inkomenstoets bij schade plaats.

Tot een maximaal verzekerd bedrag van € 50.000 biedt deze arbeidsongeschiktheidsverzekering zekerheid aan ondernemers met een sterk fluctuerend inkomen.

Redactie: Helemaal goed, een mooie verbetering

Pensioendrama voor zzp'ers

Pensioendrama voor zzp'ers en freelancers dreigt

Datum: 04/27/2009

Zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers) dreigen de armen van de toekomst te worden. De meerderheid van de naar schatting 700.000 Nederlandse zzp'ers heeft in het geheel geen aanvullende pensioenvoorziening of een heel slechte. Dat zeggen pensioendeskundigen.


Alleen AOW
‘Veel zzp'ers komen als ze ophouden met werken in problemen, omdat ze alleen van een AOW-uitkering moeten rondkomen', zegt Maarten Post, bestuurder van CNV Zelfstandigen.


Ook Fieke van der Lecq, bijzonder hoogleraar pensioenmarkten aan de Rotterdamse Erasmus Universiteit, voorziet grote problemen omdat veel zzp'ers hun pensioen niet of onvoldoende geregeld hebben. ,,Maar lang niet alle zzp'ers ervaren het zelf ook als een probleem'', relativeert ze.


Volgens Van der Lecq wordt het hoog tijd dat er oplossingen komen voor de pensioenvoorziening van zzp'ers. Want steeds meer mensen kiezen voor een bestaan als zelfstandige, blijkt uit cijfers van de Kamer van Koophandel. Vorig jaar schreef 89 procent van alle 107.400 startende ondernemers zich in als zzp'er.
Het probleem is dat zzp'ers werknemer en werkgever tegelijk zijn. Ze kunnen daarom niet deelnemen in de klassieke pensioenfondsen. Het alternatief is een dure particuliere pensioenverzekering. ,,De kosten daarvan zijn veel hoger, terwijl de opbrengst veel minder zeker is dan bij een normaal pensioenfonds'', weet Van der Lecq.


Collectief pensioenfonds zzp'er
Zij en haar collega-onderzoeker Alwin Oerlemans pleiten voor een aanpassing van de wetgeving, zodat ook zzp'ers eigen, collectieve pensioenfondsen kunnen oprichten. Tweede Kamerlid Mei Li Vos (PvdA) steunt dat idee. Tegelijkertijd kunnen ook de verzekeraars bijdragen aan betere pensioenalternatieven voor zzp'ers. Van der Lecq: 'De meeste verzekeraars hebben vrij simpele producten, zoals lijfrentepolissen. Die zijn weinig flexibel en voor veel zzp'ers te duur. Innovatie van de verzekeraars is broodnodig, want zzp'ers hebben nu geen passende keuzemogelijkheden.'

Bron: ND, 27 april 2009

Deze website is  SSL beveiligd 

©2022 Dreamview | Designed, Developed & Hosted by DreamView ICT & Internet Services

Hallo ondernemer! Vraag over AOV verzekering voor zelfstandig Professionals? Wilt u teruggbeld?

WhatsApp Chat & Terugbel Service
Close and go back to page