fbpx
Image
Image

Aanvangskortingen AOV: historisch zo gegroeid

Aanvangskortingen Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (AOV) voor zelfstandigen : historisch zo gegroeid

Bij het opvragen van meerdere offertes komt u er al vroeg achter: De aanvang premie op uw offerte is laag. Heel laag. Tenminste in verhouding tot de jaren erna!
Veel verzekeraars werken nu eenmaal met starterskortingen. Oh nee, aanvangskortingen dat heet nu niet meer zo. Maar daar komt het wel vandaan!

Omdat de premie van de arbeidsongeschiktheidsverzekering pittig kan zijn voor een starter, werden deze starters kortingen gehanteerd, om de ondernemer te verleiden en te helpen in te laten stappen, zodat hij wel verzekerd is. De premie stijgt daardoor gedurende de looptijd van de verzekering, in ieder geval doordat de starters/aanvangskorting langzaam wegvalt. Heeft u bovendien voor een leeftijdsafhankelijk tarief gekozen (en/of een indexering van het verzekerd bedrag en de premie) dan zullen uw lasten met de loop van jaren enorm groeien.

Overigens hanteren niet alle verzekeraars aanvangskortingen en met uw leeftijd stijgende premies. Overbodig te zeggen dat wij dat dondersgoed weten, en dat als u advies van ons wil, wij dat hééél graag geven. Wel willen wij waarschijnlijk net als u, gewoon betaald krijgen voor onze diensten. Gek hè?

Lopende Arbeidsongeschiktheidsverzekering AOV en een wijziging van rechtsvorm

Lopende Arbeidsongeschiktheidsverzekering AOV en een wijziging van rechtsvorm...?

Heeft een wijziging van rechtsvorm van de onderneming consequenties voor een eerder gesloten Arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Antwoord:
Het sturen van een schriftelijk verzoek daartoe aan uw assurantieadviseur is altijd raadzaam.
Er kunnen veranderingen ontstaan t.a.v. de verzekerde bedragen (ander inkomen) of t.a.v. de premiebetaler/ contractant. Indien de gewijzigde rechtspersoon tevens verzekeringnemer is moet dit uiteraard veranderd worden.

Regels aftrekbaarheid Arbeidsongeschiktheidsverzekering(AOV) gewijzigd

Regels aftrekbaarheid Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) zelfstandige per 01-01-2009 gewijzigd

Per 01-01-2009 zijn er zaken gewijzigd die te maken hebben met de belastingaftrek rondom arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Een AOV uitkering wordt voortaan altijd als inkomen belast in Box 1 ongeacht of er premie voor afgetrokken is of niet.

Geen premie afgetrokken
Als er geen premie is afgetrokken geldt de saldo methode. Pas als de totale uitkering van de verzekerde bedragen hoger is dan de zelf bijgedragen , betaalde premies, is de uitkering belast.Op de uitkeringmogen dus de niet afgetrokken premies in minderingen worden gebracht.

Maximum
Vanaf 1 januari 2009 mag er dan maar tot een maximumbedrag van € 2.269,- per jaar aan premie worden afgetrokken.

Overgangsregeling
Premies van voor 01-01-2009 die nog niet zijn afgetrokken mogen nog wel onbeperkt van de toekomstige uitkeringen worden afgetrokken.

Wel premie afgetrokken
Dit heeft verder geen gevolgen en er geen geen maximum aftrtekbaar bedrag.

Deze website is  SSL beveiligd 

©2022 Dreamview | Designed, Developed & Hosted by DreamView ICT & Internet Services

Hallo ondernemer! Vraag over AOV verzekering voor zelfstandig Professionals? Wilt u teruggbeld?

WhatsApp Chat & Terugbel Service
Close and go back to page