fbpx
Image
Image

Starters AOV (4/5)

AOV voor starters: schadeverzekering en de nadelen

Ziek, maar nauwelijks nog inkomen verdiend met je onderneming? Dan zegt de verzekeraar : "Geen inkomensverlies dus geen schade!" Dat is er aan de hand wanneer je als starter een schadeverzekering afsluit in plaats van een sommenverzekering.

Heb je nog nauwelijks inkomen als starter verdiend, is er dus ook geen schade aan te tonen.! Maar je bent wel ziek. En ondertussen gaan je rekeningen zowel privé als zakelijk gewoon door. Een startend ondernemer verzekeren op deze basis is dus een groot risico!

Als de inkomensstroom bij een ervaren ondernemer over de jaren vrij stabiel blijkt, brengt een schadeverzekering aanzienlijk minder risico's met zich mee. Maar aangezien de prijsverschillen anno 2015 veel minder groot zijn dan pakweg vijf jaar geleden, heeft een sommenverzekering, die wat duurder is, altijd onze voorkeur.

Soms biedt de verzekeraar niet bij aanvang de de mogelijkheid om een sommenverzekering af te sluiten, omdat de verzekeraar de ondernemer een te groot technisch risico acht:  hij of zij wil een markttechnisch gezien een relatief  te hoog bedrag verzekeren. Of de ondernemer gaat werken in een "vreemde" branche,  waar  opleiding en ervaring niet op aansluiten. 

Ook komt het voor dat  er geen uitgewerkt ondernemersplan is, of onvoldoende uitzicht op opdrachten of omzet. In dat geval kan de ondernemer voor het het eerste jaar een schadeverzekering afsluiten

Dan kan wellicht het volgende jaar alsnog de schadevariant in een een sommenverzekering worden omgezet. Dit kan uiteraard alleen bij voldoende inkomsten  en er zullen jaarcijfers dienen te worden overlegd.

Kenmerk arbeidsongeschiktheidsverzekering: De sommenverzekering

Geen toetsing van het inkomen wanneer er ziekte is. Er wordt dus niet getoetst of de ziekte een inkomensdaling heeft teweeggebracht om daarna vast te stellen hoe hoog de schade-uitkering zal zijn.

Hoe kijkt de verzekeraar naar de starter wanneer hij een sommenverzekering aanvraagt? (Technische acceptatie)

Afhankelijk van een aantal factoren zoals o.a.:

  • Leeftijd
  • Beroep
  • Opleiding
  • Hoogte verzekerd bedrag
  • Werkzaamheden lijst behorende bij het beroep
  • Er wordt door de verzekeraar vastgesteld of het verzekerd bedrag niet meer is dan een 80% van een inkomen dat bij deze ondernemer, gezien opleiding en ervaring marktconform/ passend is.
  • Geslacht en roken  of niet roken heeft dus geen invloed!

Vervolgens wordt ter controle gevraagd naar het inkomen dat de ondernemer voorheen loondienst verdiende (Kopie aangifte IB laatste drie jaar)Als de opleiding en ervaring aansluit op de ondernemersactiviteiten en er is een ondernemersplan, zal de verzekeraar nog vragen naar reeds behaalde resultaten, of verwerkte orders of gesloten opdrachten.

Aan de hand daarvan zal de verzekeraar technisch gezien de sommenverzekering:

  • Ineens accepteren, er wordt na acceptatie nooit meer om inkomen gevraagd, dus ook niet bij schade.
  • Accepteren voor het eerste jaar/de eerste twee jaar

Vervolgens wordt er niet meer naar het inkomen gevraagd, ook niet bij schade. Het verzekerd bedrag zou natuurlijk kunnen worden verhoogd, indien het inkomen toereikend is en de ondernemer er behoefte aan heeft. Afhankelijk van de verzekeraar en de eventuele geldige optieregeling, zal er wel of geen nieuwe gezondheidsverklaring worden gevraagd.

Wordt er geen gezondheidsverklaring gevraagd is de verhoging slechts een administratieve afhandeling, in het andere geval is er medische acceptatie voor het verhoogde verzekerde bedrag van toepassing. De reeds verzekerde bedragen blijven van kracht. Mogelijke beperkingen gelden alleen voor de verhoogde bedragen, ervan uitgaande dat deze verzekering op normale voorwaarden geaccepteerd is.

 

Deze website is  SSL beveiligd 

©2024 Dreamview | Designed, Developed & Hosted by DreamView ICT & Internet Services

Hallo ondernemer! Vraag over AOV verzekering voor zelfstandig Professionals? Wilt u teruggbeld?

WhatsApp Chat & Terugbel Service
Close and go back to page