fbpx
Image
Image

startend

startend

 • Startende ondernemer met medische afwijzing of uitsluiting op aov

  Veel starters komen uit de w.w. en zijn gedurende de startersperiode daarom nog gewoon automatisch verzekerd via het UWV. Bij het UWV kun je voor na die periode ook een AOV verzekering (Vrijwillige verzekering) afsluiten zonder medische keuring.

  Verzekerd aov zonder medische uitsluitingen 

  Je bent dan gelijk verzekerd zonder uitsluitingen of toeslagen. ben je "gewoon" starter is deze procedure hetzelfde, je kan bij het UWV blijven, mits je minimaal een jaar in loondienst hebt gewerkt.

  Premie voor "vrijwillige UWV" AOV verzekering is hoog 

  In vergelijking met de premies van een particuliere AOV verzekering, terwijl de dekking (voorwaarden) aanmerkelijk slechter is.

  Het is daarom handig als starter eerst te kijken of je in aanmerking komt voor een AOV verzekering bij een private verzekering. Mocht je niet voldoende tijd meer hebben, of geen enkel risico willen nemen, kun je je ook direct aanmelden bij het UWV. Dan ben je gelijk verzekerd en kun je daarna rustig bij de verzekeraar je aanvraag doen. Mocht je bij de verzekeraar wel op normale (betere) voorwaarden geaccepteerd worden dan kun je daarna het UWV dezelfde dag weer opzeggen.

  Mocht de AOV verzekeraar je namelijk afwijzen

  ..of niet- of slechts gedeeltelijk accepteren (uitsluiting aandoening(en) dan heb je nog tijd om je binnen 13 weken gebruik te maken van de vrijwillige verzekering bij het UWV!

  Als er sprake is van (een) medische aandoening(en) is het dus heel belangrijk dat je als je gaat starten op tijd actie onderneemt met het aanvragen van van de AOV verzekering bij de verzekeraar!

  Professionele adviseur zal een WGBO werkwijze hanteren

  Zodat je een verzekerings aanvraag ook elders kan indienen zonder steeds te hoeven vermelden dat je ooit een verzekering is geweigerd, met alle ongemakken die dit met zich mee kan brengen. En ook een tweede AOV aanvraag bij een andere AOV verzekeraar voor een tweede mening is dan gemakkelijker en met meer kans op succes mogelijk. De eerste aanvraag kun je namelijk intrekken als het advies van de medisch adviseur aan de verzekeraar je niet bevalt.

  Aanvragen AOV Vergelijk Rapportmet 100% niet goed geld terug garantie

   

 • Starters AOV (3/5)

  Wel passende/ niet passende kwalificaties om als starter een echte goede aov te kunnen afsluiten 

  Als je bijvoorbeeld jarenlang ervaring hebt in een programmeerfunctie in de ICT en je gaat na verloop van tijd in dezelfde branche als zelfstandig ondernemer aan de gang, is het aannemelijker dat je zult slagen, dan wanneer je, na je studie Rechten, zonder enige ervaring of branchegerelateerde opleiding een eetcafé begint. Klinkt logisch toch? Natuurlijk is het niet onmogelijk om te slagen, zeker niet, maar het risicoprofiel is aanmerkelijk anders. Ook is de horeca wat dat betreft een hele risicovolle branche.

  Groot deel van de startende ondernemers stoppen binnen 5 jaar

  Waarom zijn de capacitieten, opleiding en ervaring allemaal zo belangrijk voor de verzekeraar? Het is natuurlijk geen geheim dat een groot percentage van de starters (50-%-70%) binnen vijf jaar om allerlei redenen weer stopt met het bedrijf. Als de startend ondernemer letterlijk ziek wordt van zijn bedrijf, is dat voor de verzekeraar een aanmerkelijk groter risico in vergelijking met ervaren ondernemers. Dus niet alleen de kans op ziek worden speelt een rol, ook het risico van het al dan niet slagen van de ondernemer is van invloed op het ziekte- en arbeidsongeschiktheidsrisico.

  Wanneer en op welke manier verzekert de verzekeraar de starter anders?

  Dit verschil heeft voornamelijk te maken met de keuze die je maakt als ondernemer om een sommen- -of een schadeverzekering aan te vragen. De beste manier om je te kunnen verzekeren die de meeste zekerheid geeft is een sommenverzekering en geen schadeverzekering. Het verschil leggen we graag uit:

  AOV voor starters : De sommenverzekering

  Een sommenverzekering is een verzekering die, in tegenstelling tot de schadeverzekering, niet tot doel heeft opgelopen schade te vergoeden. In plaats hiervan keert de sommenverzekering het van tevoren afgesproken bedrag uit, de verzekerde som op je polisblad.  Geen correcties dus.

  Overigens is het wel zo dat als je voor een deel arbeidsongeschikt of ziek bent, je ook maar voor een deel een uitkering krijgt. Kun je de helft vanje werkzaaamheden niet doen (bijvoorbeeld niet autorijden met een gebroken been) dan ben je voor de helft arbeidsongeschikt en krijg je voor 50% van het verzekerd bedrag een uitkering. Dit geldt ook voor de schadeverzekering overigens, alleen komt daar nog een correctiemogelijkheid bij.

  Kortom bij de sommenverzekering  krijg je gewoon een uitkering als je ziek bent en hoef je geen inkomstenverlies aan te tonen qua inkomen.

  Arbeidsongeschiktheidsverzekering verzekering: 

  AOV voor starters : De schadeverzekering?

  Bij de schadeverzekering vergoedt de verzekeraar de inkomensschade die ontstaat als gevolg van arbeidsongeschiktheid.

  Deze schade zal aangetoond dienen te worden. Jouw ziekte moet dus een terugval in inkomen laten zien. Er moet bij ziekte vastgesteld worden hoeveel van je werkzaamheden je niet meer kan uitvoeren én er zal bij uitkering actief cijfers aangeleverd worden, waaruit de terugval van jouw inkomen blijkt. Ook worden in sommige gevallen ook inkomsten uit andere bronnen meegenomen in de correctie. Denk aan huuropbrengsten, uit garage(s) of andere verhuurd onroerend goed. Daarom, als het even kan dus de sommenverzekering!

 • Starters AOV (4/5)

  AOV voor starters: schadeverzekering en de nadelen

  Ziek, maar nauwelijks nog inkomen verdiend met je onderneming? Dan zegt de verzekeraar : "Geen inkomensverlies dus geen schade!" Dat is er aan de hand wanneer je als starter een schadeverzekering afsluit in plaats van een sommenverzekering.

  Heb je nog nauwelijks inkomen als starter verdiend, is er dus ook geen schade aan te tonen.! Maar je bent wel ziek. En ondertussen gaan je rekeningen zowel privé als zakelijk gewoon door. Een startend ondernemer verzekeren op deze basis is dus een groot risico!

  Als de inkomensstroom bij een ervaren ondernemer over de jaren vrij stabiel blijkt, brengt een schadeverzekering aanzienlijk minder risico's met zich mee. Maar aangezien de prijsverschillen anno 2015 veel minder groot zijn dan pakweg vijf jaar geleden, heeft een sommenverzekering, die wat duurder is, altijd onze voorkeur.

  Soms biedt de verzekeraar niet bij aanvang de de mogelijkheid om een sommenverzekering af te sluiten, omdat de verzekeraar de ondernemer een te groot technisch risico acht:  hij of zij wil een markttechnisch gezien een relatief  te hoog bedrag verzekeren. Of de ondernemer gaat werken in een "vreemde" branche,  waar  opleiding en ervaring niet op aansluiten. 

  Ook komt het voor dat  er geen uitgewerkt ondernemersplan is, of onvoldoende uitzicht op opdrachten of omzet. In dat geval kan de ondernemer voor het het eerste jaar een schadeverzekering afsluiten

  Dan kan wellicht het volgende jaar alsnog de schadevariant in een een sommenverzekering worden omgezet. Dit kan uiteraard alleen bij voldoende inkomsten  en er zullen jaarcijfers dienen te worden overlegd.

  Kenmerk arbeidsongeschiktheidsverzekering: De sommenverzekering

  Geen toetsing van het inkomen wanneer er ziekte is. Er wordt dus niet getoetst of de ziekte een inkomensdaling heeft teweeggebracht om daarna vast te stellen hoe hoog de schade-uitkering zal zijn.

  Hoe kijkt de verzekeraar naar de starter wanneer hij een sommenverzekering aanvraagt? (Technische acceptatie)

  Afhankelijk van een aantal factoren zoals o.a.:

  • Leeftijd
  • Beroep
  • Opleiding
  • Hoogte verzekerd bedrag
  • Werkzaamheden lijst behorende bij het beroep
  • Er wordt door de verzekeraar vastgesteld of het verzekerd bedrag niet meer is dan een 80% van een inkomen dat bij deze ondernemer, gezien opleiding en ervaring marktconform/ passend is.
  • Geslacht en roken  of niet roken heeft dus geen invloed!

  Vervolgens wordt ter controle gevraagd naar het inkomen dat de ondernemer voorheen loondienst verdiende (Kopie aangifte IB laatste drie jaar)Als de opleiding en ervaring aansluit op de ondernemersactiviteiten en er is een ondernemersplan, zal de verzekeraar nog vragen naar reeds behaalde resultaten, of verwerkte orders of gesloten opdrachten.

  Aan de hand daarvan zal de verzekeraar technisch gezien de sommenverzekering:

  • Ineens accepteren, er wordt na acceptatie nooit meer om inkomen gevraagd, dus ook niet bij schade.
  • Accepteren voor het eerste jaar/de eerste twee jaar

  Vervolgens wordt er niet meer naar het inkomen gevraagd, ook niet bij schade. Het verzekerd bedrag zou natuurlijk kunnen worden verhoogd, indien het inkomen toereikend is en de ondernemer er behoefte aan heeft. Afhankelijk van de verzekeraar en de eventuele geldige optieregeling, zal er wel of geen nieuwe gezondheidsverklaring worden gevraagd.

  Wordt er geen gezondheidsverklaring gevraagd is de verhoging slechts een administratieve afhandeling, in het andere geval is er medische acceptatie voor het verhoogde verzekerde bedrag van toepassing. De reeds verzekerde bedragen blijven van kracht. Mogelijke beperkingen gelden alleen voor de verhoogde bedragen, ervan uitgaande dat deze verzekering op normale voorwaarden geaccepteerd is.

   

 • Starters AOV (5/5)

  Medische acceptatie arbeidsongeschiktheidsverzekering voor starters

  Medische acceptatie is het andere proces dat parallel plaatsvindt aan de technische acceptatie bij aanvraag van een arbeidsongeschiktheidsverzekering bij de verzekeraar. Deze twee processen worden strikt gescheiden behandeld. Niet in het minst door de strenge wetgeving op het gebied van medische gegevens. De gegevens worden strikt apart verwerkt onder verantwoording van de medisch adviseur van de verzekeraar. Dit proces is niet anders bij een starter maar we willen het je niet onthouden, er zijn vaak vragen over.

  Bij de medische acceptatie  wordt aan de hand van een door ondernemer in te vullen en te ondertekenen gezondheidsverklaring gekeken naar het risico dat je vormt voor de verzekeraar. Je werkzaamheden die bij je beroep horen zijn van belang voor de indeling in risicoklassen.

  Hoe zwaarder en fysieker je beroep, hoe hoger je risico en premie

  Soms kun je zelfs ook niet tot eindleeftijd 65 of 67 worden verzekerd. De medisch adviseur kijkt naar je klachten nu en in het verleden, naar je medische historie. Ze weegt af welke risico's en klachten van belang zijn voor de kans op arbeidsongeschiktheid en ziekte in je beroep.. Heb je een jaar geleden een herniaoperatie ondergaan en je bent bouwvakker, is dit zeer  relevant voor jouw werkzaamheden bij je beroep. Ben je fysiek wat te zwaar en heb je regelmatig last van je rug én je bent kapster,  is dit ook relevant, omdat je de hele dag staat tijdens je werk. Doe je kantoorwerk zal dat wellicht een minder groot risico vormen.

  De meeste mensen kunnen op basis van deze gezondheidsverklaring meteen worden geaccepteerd. Soms is het nodig voor de verzekeraar om extra informatie op te vragen of een keuring of bloedonderzoek uit te laten voeren. De medisch adviseur van de betreffende verzekeraar beslist of dit nodig is voor de beoordeling. De kosten van dit onderzoek zijn overigens voor rekening van de verzekeraar.

  Hoe vindt het opvragen van medische informatie bij artsen plaats?

  Daartoe vraagt de medisch adviseur allereerst de toestemming aan de verzekerde om medische informatie te mogen opvragen. De medisch adviseur vraagt de verzekerde een machtiging te ondertekenen en terug te sturen. Deze machtiging is altijd zo specifiek mogelijk: het is géén algemene vrijbrief om de gehele medische doopcel te mogen lichten. Klacht en aard van de klachten of medische aandoening en tijdsperiode worden specifiek benoemd. Andere vragen zijn niet toegestaan en daartoe wordt de opvrager ook niet gemachtigd.

  Als de medisch adviseur het inderdaad nodig acht om medische informatie op te vragen bij huisarts en /of specialisten kan dit informatie-uitwisselingsproces wel eens tijdrovend zijn. Vooral omdat artsen en specialisten weinig prioriteit toekennen aan de informatieverzoeken van verzekeraars. Verzoeken van patienten aan de behandelend arts om deze vragen te beantwoorden worden doorgaans serieuzer genomen.

  Tenslotte: Welke uitslagen /mogelijkheden zijn er na het insturen van de AOV aanvraag en het beoordelen van alle medische informatie?

  De verzekeraar kan de verzekering:

  • Accepteren op normale voorwaarden, alles volgens plan en de verstrekte offerte dus. Mooi!
  • Uitsluiten van dekking van bepaalde ziektes of aandoeningen, dit wordt omschreven in een acceptatiebrief die u voor akkoord dient te tekenen (psyche, rug, chronische ziekte)
  • Een premieverhoging voorstellen, u gaat dus meer betalen dan oorspronkelijk in de verstrekte offerte, ook hiervoor krijgt u een te tekenen acceptatievoorstel (overgewicht/hoge bloedruk)
  • Ofwel de aanvraag/het risico geheel afwijzen, u bent niet te verzekeren (U bent onder behandeling of moet worden geopereerd)(ook de voorlopige dekking tegen ongevallen is nu direct vervallen, rest de mogelijkheid tot een UWV of een Vangnet AOV als u op tijd bent (respectievelijk 13 weken/15 maanden na start als ondernemer

  Het is zaak de beoordeling en van de verzekeraar goed te toetsen bij andere verzekeraars, er zit wel degelijk verschil in! Een goede adviseur weet dit en houdt daar al rekening mee.

Deze website is  SSL beveiligd 

©2022 Dreamview | Designed, Developed & Hosted by DreamView ICT & Internet Services

Hallo ondernemer! Vraag over AOV verzekering voor zelfstandig Professionals? Wilt u teruggbeld?

WhatsApp Chat & Terugbel Service
Close and go back to page