fbpx
Image
Image
ASR Amersfoortse AOV 2.5

Amersfoortse Arbeidsongeschiktheidsverzekering 2.5 AOV

Tijdelijke AOV uitkering van twee of vijf jaar, om de premie daarmee aantrekkelijker en betaalbaarder te maken voor de zelfstandig ondernemer met een kleine beurs

​Hoe werkt de Amersfoortse AOV 2.5 en voor wie is deze AOV verzekering wellicht geschikt? Als u als zelfstandig ondernemer eigen arbeid inzet om een inkomen te verdienen en voor uw bedrijfsvoering geen zware lasten heeft. U heeft bijvoorbeeld geen personeel in dienst of een duur kantoorpand.

 

Want na 2 jaar of vijf jaar stopt uw uitkering, wat er ook verder gebeurd! U moet dan een andere inkomstenbron vinden. Want met de Met de Amersfoortse AOV 2.5 ontvangt u maximaal 2 of 5 jaar een uitkering. Bent u na deze periode nog steeds ziek Dan stopt de uitkering en uw verzekering.

1. U wordt ziek, maar binen de 2 of 5 jaar herstelt u en wordt daarna weer ziek?

Als u om dezelfde reden arbeidsongeschikt bent als de vorige keer:

U heeft recht op een nieuwe volledige uitkeringsperiode van 2 of 5 jaar als u meer dan 90 dagen arbeidsgeschikt bent geweest. Bent u minder dan 90 dagen arbeidsgeschikt? Dan ontvangt u een uitkering voor het aantal dagen dat nog ‘over’ is van de verzekering.2. Als u om een andere reden arbeidsongeschikt bent dan de vorige keer:

U heeft recht op een nieuwe volledige uitkeringsperiode van 2 of 5 jaar als u meer dan 30 dagen arbeidsgeschikt bent. Bent u minder dan 30 dagen arbeidsgeschikt? Dan ontvangt u een uitkering voor het aantal dagen dat nog ‘over’ is van de verzekering.Standaard is er recht op een uitkering vanaf 25% arbeidsongeschiktheid. U kunt kiezen voor een hogere uitkeringsdrempel van 45%.

Als de uitkeringsduur is verstreken, eindigt de verzekering. U bent dan niet meer verzekerd voor arbeidsongeschiktheid.

De verzekering heeft een beperkte uitkeringsduur. Als deze duur is verstreken, stopt niet alleen de uitkering maar ook de hele verzekering. Deze inkomstenbron vervalt dan.

 Keuzemogelijkheden: Eigen risico / wachttijd 14, 30 of 60 dagen

 -Een uitgebreide verzekering met beperkte uitkeringsduur (keuze uit 2 of 5 jaar)

-Een Sommen AOV met enkele schadekenmerken-Ondersteuning bij preventie en re-integratie, zoals her- en omscholing-De uitkering eindigt als de maximale aaneengesloten uitkeringsduur van 2 of 5 jaar is bereikt. De verzekering wordt daarna automatisch beëindigd en de ondersteuning aan de verzekerde stopt

 • De AOV 2.5 is geschikt voor zelfstandigen die:

 - eigen arbeid inzetten om een inkomen te verdienen, en - voor hun bedrijfsvoering geen zware vaste lasten hebben zoals bijvoorbeeld personeel

 of een kantoorpand, en- een inkomen tot € 50.000,- hebben (zoals starters), en- na 2 of 5 jaar ziekte verwachten een andere inkomstenbron te hebben gevonden.

Het verzekerde bedrag Wordt gebaseerd op het gemiddelde inkomen over de afgelopen

3 jaar. Er kan maximaal 90% van het inkomen verzekerd worden. Het maximaal te verzekeren inkomen is € 50.000,-.

Contractduur De contractsduur is 3 jaar. Daarna is het contract dagelijks opzegbaar met een opzegtermijn van één maand.

Eindleeftijd Deze verzekering kan gesloten worden tot maximaal 67 jaar.

• De verzekering eindigt op de eerste van de maand volgend op het bereiken van de overeengekomen eindleeftijd.

• Bij sommige beroepen hanteren we een eindleeftijd van 55 of 60 jaar.

DekkingGedekt zijn alle medisch aantoonbare aandoeningen die kunnen leiden tot arbeidsongeschiktheid.

Maximaal 2 of 5 jaar

De uitkering loop tot:

-herstel van arbeidsongeschiktheid.-de maximale uitkeringsduur van 2 of 5 jaar is bereikt (de verzekering wordt dan automatisch beëindigd).-overlijden.-de einddatum van de verzekering als deze zich eerder aandient dan de maximale uitkeringsduurvan 2 of 5 jaar.

 

Andere AOV verzekeringen van De Amersfoortse:

 

Amersfoortse Langer Mee AOV

Amersfoortse Jong Ondernemers AOV

Amersfoortse Budget Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Amersfoortse Groei Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)

Amersfoortse Flexibele Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)

Amersfoortse 2.5 AOV

 

Deze website is  SSL beveiligd 

©2022 Dreamview | Designed, Developed & Hosted by DreamView ICT & Internet Services

Hallo ondernemer! Vraag over AOV verzekering voor zelfstandig Professionals? Wilt u teruggbeld?

WhatsApp Chat & Terugbel Service
Close and go back to page