fbpx
Image
Image
ASR Budget Amersfoortse

Amersfoortse Budget Arbeidsongeschiktheidsverzekering

U kunt zich als zelfstandige nauwelijks veroorloven om arbeidsongeschikt te worden. De realiteit is dat jaarlijks gemiddeld één op de tien zelfstandige ondernemers arbeidsongeschikt wordt. De klap komt bij u als ondernemer extra hard aan in vergelijking met iemand in loondienst.

Continuïteit van uw bedrijf is dan van groot belang. Als u geen financiele zekerheid meer kunt bieden loopt ook uw een risico.Een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) is dan geen overbodige luxe. De Amersfoortse biedt nu een betaalbare arbeidsongeschiktheidsverzekering: de Amersfoortse Budget Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV).Als u (nog) geen volledige arbeidsongeschiktheidsverzekering nodig heeft of die (nog) niet wilt betalen is de Amersfoortse Budget Arbeidsongeschiktheidsverzekering aantrekkelijk. U verzekert zich alleen voor calamiteiten. U betaald een lagere premie omdat niet alle ziektes zijn verzekerd.

Een calamiteitenverzekeringDe Budget AOV is een calamiteitenverzekering voor twee belangrijke, veel voorkomende oorzaken van arbeidsongeschiktheid: ernstige aandoeningen en ongevallen.In dit geval zijn ernstige aandoeningen:

-Beroerte.-Volledige doofheid-Nierinsufficiëntie.-Kanker.-Hartinfarct.-Zeer zwaar hoofdletsel.-Verlamming, na een ongeval of ruggenmergziekte.-Derdegraads brandwonden over tenminste 20% vanhet lichaam.-Kanker.-Volledige blindheid.-Coma.

Als de ernstige aandoening of ongeval zich voordoet, heeft u zolang de arbeidsongeschiktheid duurt recht op een uitkering tot de overeengekomen eindleeftijd, ook al zijn de aandoeningen gelimiteerd. Dus bent u verzekerd van een inkomen.Als er sprake is van één van de verzekerde ernstige aandoeningen, ontvangt u de uitkering direct vanaf de diagnose, zonder wachttijd.

Bovendien ontvangt u bij een ernstige aandoening het eerste jaar het volledige verzekerde bedrag ongeacht de vraag of u in staat bent te werken of niet.De mate van arbeidsongeschiktheid bepaald pas na 1 jaar de hoogte van de uitkering. Ingeval van een ongeval heeft u recht op een uitkering na de overeengekomen wachttijd en overeenkomstig de mate van arbeidsongeschiktheid.

De premie voor de Budget AOV is aftrekbaar voor de inkomstenbelasting als ‘uitgave voor inkomensvoorziening'.De uitkeringen daarentegen zijn belast.In de eerste drie verzekeringsjaren hebben alle zelfstandig ondernemers recht op premiekorting. De korting bedraagt 30% voor het eerste jaar, 20% voor het tweede jaar en 10% voor het derde jaar. De totale korting is dus 60%. U kunt er ook voor kiezen om de korting op een andere manier over drie jaar te verdelen. Wanneer u startende ondernemer bent (niet langer dan 3 jaar als zelfstandige werkzaam) en 35 jaar of jonger, dan ontvangt u zelfs 90% korting in de eerste 3 jaar.

Bij de Budget AOV wordt u de mogelijkheid geboden om binnen de eerste vijf jaren uw verzekering om te zetten naar een volledige arbeidsongeschiktheidsverzekering. Dat kan op ieder gewenst moment onder bepaalde voorwaarden zonder extra medische waarborgen. Als u dat wenst kan dat in verschillende stappen. De opbouwoptie moet worden aangevraagd vóór het afsluiten van de verzekering.

 

Andere AOV verzekeringen van De Amersfoortse:

Amersfoortse Langer Mee  AOV

Amersfoortse Jong Ondernemers AOV

Amersfoortse Budget Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Amersfoortse Groei Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)

Amersfoortse Flexibele Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)

Amersfoortse 2.5 AOV

Deze website is  SSL beveiligd 

©2024 Dreamview | Designed, Developed & Hosted by DreamView ICT & Internet Services

Hallo ondernemer! Vraag over AOV verzekering voor zelfstandig Professionals? Wilt u teruggbeld?

WhatsApp Chat & Terugbel Service
Close and go back to page