fbpx
Image
Image

AEGON AOV Vergelijken Ongevallen  inc. Psychische dekking

U leeft als ondernemer niet met de gedachte arbeidsongeschikt te worden.Toch is het niet alleen luxe om een verzekering voor arbeidsongeschiktheid te hebben.Want laten we eerlijk zijn: u bent ook mens. En mensen kunnen een ongeval krijgen of ziek worden.Op zo'n moment wilt u zich geen zorgen maken over uw inkomen, want u hebt al uw energie nodig voor uw herstel.De overheid regelt niets voor zelfstandig ondernemers, freelancers, directeurgrootaandeelhouders,en vrije beroepsbeoefenaars.U kunt met de arbeidsongeschiktheidsverzekering van AEGON 80% van uw inkomen veilig stellen. Maar, als u dat wilt, ook minder.

De AEGON Arbeidsongeschiktheidsverzekering is een echte ondernemersverzekering. U kunt de verzekering samenstellen volgens uw eigen wensen. U kunt tijdens de looptijd de dekking - en daarmee ook de premie - aanpassen zoals u dat wilt. Een arbeidsongeschiktheidsverzekering heeft u voor een langere tijd, dus uw Omstandigheden kunnen veranderen. Met de arbeidsongeschiktheidsverzekering van AEGON kunt u zelf kiezen welke oorzaken u wél en welke u niet wilt verzekeren. Daardoor kunt u zelf de hoogte van de premie bepalen.

Want misschien hebt u het gevoel dat u niet snel ziek wordt en wilt u uitsluitend de financiële gevolgen van ongevallen verzekeren. Dat is veel voordeliger dan wanneer u ook zaken als burn-out en overspannenheid verzekert. Met de arbeidsongeschiktheidsverzekering van AEGON kunt u kiezen voor de variant waarin ongevallen en ziektes, inclusief psychische aandoeningen worden gedekt. Dat is de meest uitgebreide dekking. Als u arbeidsongeschikt raakt door een ongeval of ziekte, inclusief een psychische aandoening, is uw inkomen gewaarborgd.

Net als bij de meeste andere maatschappijen zijn de medische niet objectief aantoonbare aandoeningen niet verzekerd.Bij de Arbeidsongeschiktheidsverzekering van AEGON is uw verzekerde bedrag altijd de basis voor de uitkering. Bij AEGON bepaalt de mate van arbeidsongeschiktheid de uitkering. En ze kijken daarbij niet hoeveel inkomen u daadwerkelijk misloopt.Wat u ook kunt doen is uw eigen beroep verzekeren.Als u niet meer in staat bent om uw eigen, gebruikelijke beroepsactiviteiten uit te oefenen krijgt u een uitkering.

Dat geldt ook op lange termijn. Ze verplichten u bij arbeidsongeschiktheid dus niet om een totaal ander beroep te gaan uitoefenen. Zoeken naar aangepast werk betekent bij AEGON: werk binnen het eigen bedrijf tenzij u dat zelf anders zou willen.

De AEGON AOV  Ongevallen en Ernstige Ongevallen kent een modulaire opbouw in vier verschillende dekkingsvarianten.  Dit is de meest uitgebreide AOV (inc. Psychisch). Premietechnisch was dit tarief nooit erg scherp, anno 2020 is het aangepast, en scherper geworden.

 Verbeteringen Aegon AOV (Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen 2020

Aegon AOV kent nu Ouderschapsverlof, Zorg- en overlijdensverlof en zwangerschapsverlof al na 1 jaar

 

Met de  vernieuwde AOV krijg je...

 • uitkering van 5 dagen bij de bevalling van de partner. Is er sprake van adoptie? Ook dan he je recht op een uitkering van 5 dagen. Voorwaarde is wel dat de eigen risicotermijn 90 dagen of korter is.
 • Je kan de uitkeringsduur van de Aegon AOV verlengen tot 70 jaar. Aegon maximeert de eindleeftijd van onze AOV soms op 55 of 60 jaar. Bijvoorbeeld als de relatie een zwaar beroep uitoefent. Of om medische redenen.
 • Maar je kan er ook voor kiezen om de uitkeringsduur te verlengen tot maximaal 70 jaar. Dat geeft extra zekerheid. Een verlengde uitkeringsduur is wel wat duurder.
 • Uitgebreid begeleidingsteam: Aegon's team , dat het preventie en re-integratieproces van klanten op persoonlijk niveau begeleidt, bestaat uit casemanagers met een o.a. psychologische-, arbeidsdeskundige- en HR-achtergrond. Medewerkers met een multidisciplinaire achtergrond. Zodat je nog beter ondersteund kan worden tijdens, maar ook voorafgaand aan hun arbeidsongeschiktheid. Samen met de klant wordt een plan op maat gemaakt, want duurzame re-integratie staat voorop! 
 •  Preventie op maat om uitval te voorkomen: Aanmelden in een handomdraai:Je kan als klant van Aegon je heel eenvoudig aanmelden voor ondersteuni:ig aanmelden voor ondersteuning.

Wat is er verbeterd aan de voorwaarden van de Aegon AOV?

 • En bloc-regeling verbeterdDe meldingsperiode van de en bloc-regeling is verlengd van minimaal 30 dagen naar minimaal 3 maanden. Daarnaast is de maximale tariefverhoging vastgesteld op 20% per jaar.
 • Maximale duur voorlopige dekking afgeschaft: Aegon kent geen maximum duur meer voor onze voorlopige dekking.Optierecht versoepeld": de maximale leeftijd voor het optierecht is afgeschaft. De eis dat de verzekering nog minimaal 5 jaar na het gebruik van het optierecht moet kunnen lopen, is vervallen.Bovendien is er geen minimale herstelperiode meer voor het gebruik van het optierecht. De verzekerde moet arbeidsgeschikt zijn om gebruik te mogen maken van zijn optierecht. Voorheen moest de verzekerde minimaal 6 maanden arbeidsongeschikt zijn voordat het optierecht gebruikt kon worden.
 • Verlagingsrecht terugkeeroptie aangepastBij het verlagingsrecht kan de verzekerde het verzekerd bedrag verlagen tot een minimum van € 2.500,- per jaar. Met de terugkeeroptie kan de verzekerde dit verzekerd bedrag binnen 3 jaar weer verhogen naar het oude niveau. Hiervoor zijn geen medische waarborgen nodig. Voorwaarde is wel dat hij niet arbeidsongeschikt is of is geweest in de afgelopen 3 maanden. Ook het verzekerd bedrag mag niet meer zijn dan 80% van het huidige inkomen.
 • Minder snel nieuwe eigenrisicotermijnWordt de verzekerde binnen 3 maanden na herstel opnieuw arbeidsongeschikt? Dan geldt bij ons géén nieuwe eigenrisicotermijn. In de vorige voorwaarden was een termijn van 28 dagen opgenomen.
 • Sneller recht op zwangerschapsuitkeringBij ons moet je nu minimaal 20 weken zwanger zijn om recht te hebben op een zwangerschapsuitkering. Dit was voorheen 26 weken.
 • Melding werk en/of verblijf buitenland minder strengWij willen een melding ontvangen als de verzekerde langer dan 6 maanden naar het buitenland gaat. In de vorige voorwaarden moest dit bij een verblijf van langer dan 2 maanden.

Aegon AOV OngevallenAegon  Ongevallen en ernstige aandoeningen (kanker en hart- en vaatziekten) Aegon  Ongevallen en aandoeningen exclusief psychische aandoeningen Aegon Ongevallen en aandoeningen inclusief psychische aandoeningen

 

Deze website is  SSL beveiligd 

©2024 Dreamview | Designed, Developed & Hosted by DreamView ICT & Internet Services

Hallo ondernemer! Vraag over AOV verzekering voor zelfstandig Professionals? Wilt u teruggbeld?

WhatsApp Chat & Terugbel Service
Close and go back to page