fbpx
Image
Image

 AEGON  AOV Ongevallen AOV AEGON  AOV Ongevallen AOV voor DGA en zelfstandig ondernemer

Niet alle varianten zouden wij durven te adviseren! De AEGON AOV kent een Ongevallen variant een variant Ongevallen en Ernstige Aandoeningen, een variant met dekking Ongevallen en Ziektes incl Psychische dekking en een en variant met dekking Ongevallen en Ziektes exclusief Psychische dekking.

Aegon heeft in 2020 een nieuwe dekkingsvariant toegevoegd aan onze AOV verzekeringsaanbod voor zelfstandig ondernemers.. Deze variant dekt arbeidsongeschiktheid door een ongeval, orgaandonatie, kanker en hart- en vaatziekten. Met deze uitbreiding bestaat het aantal varianten uit:

Minder luxe dekking behoort ook tot een keuze, alles is beter dan helemaal niet verzekeren. Het is tenslotte beter om een wat minder luxe dekking te hebben, dan geen. Ook biedt het mogelijkheden voor ondernemers die om medische redenen geen AOV met een volledige dekking kunnen sluiten.
Tot 2012 boodt Aegon vergelijkbare dekking aan. Door de lage penetratiegraad van AOV’s wordt nu anders aangekeken tegen producten met een beperking in de dekking. Door de lagere premie kan het voor starters een prima alternatief zijn voor een volledige dekking. 

Aegon AOV Ongevallen
Aegon  Ongevallen en ernstige aandoeningen (kanker en hart- en vaatziekten)
Aegon  Ongevallen en aandoeningen exclusief psychische aandoeningen 
Aegon Ongevallen en aandoeningen inclusief psychische aandoeningen

Let op: Voorwaarden Aegon AOV Ongevallen

Arbeidsongeschiktheidscriterium
Verzekerde ongeschikt volgens rubriek A beroepswerkzaamheden
Aanpassing werkzaamheden eigen bedrijf rubriek A nee

Verzekerde ongeschikt volgens rubriek B beroepswerkzaamheden
Aanpassing werkzaamheden eigen bedrijf rubriek B nee

Arbeidsongeschiktheidsoorzaken
Psychische stoornissen niet gedekt
Bot-, spier- en gewrichtsaandoening (b.v. reuma, rug) niet gedekt

Infectieziekten en parasitaire aandoeningen niet gedekt
Nieuwvormingen (kanker) gedekt
Bloed- en immuunaandoeningen niet gedekt
Hormonale aandoening, voedings- en stofwisselingsstoornissen niet gedekt
Zenuwstelselaandoening niet gedekt
Oogaandoeningen niet gedekt
Ooraandoeningen niet gedekt
Hart- en vaataandoening gedekt indien beroerte, bypassoperatie van de kransslagaders, acuut hartinfact, hartklepoperatie, hartspierziekte, hartstilstand, openhartoperatie, operatie aan de longslagader en operatie als gevolg van een aandoening aan de aorta
Long- en ademhalingsaandoening niet gedekt
Spijsverteringsaandoening niet gedekt
Huidaandoening niet gedekt
Aandoening urinewegen en geslachtsorganen niet gedekt

Zeer zwaar hoofdletsel gedekt na ongeval
Verlamming (na ongeval of ruggenmergziekte) gedekt na ongeval
Derde graads brandwonden (min 20% van het lichaam) gedekt na ongeval

Uitsluitingen
Ongeval terwijl alcohol gebruikt uitgesloten bij verkeersongeval indien bloed-alcoholgehalte min 0,8 promille, ademalcoholgehalte min 350 mg of maatschappij overmatig drankgebruik aannemelijk maakt
Geneesmiddelen uitgesloten indien niet medisch voorgeschreven
Motorongeval tenzij meeverzekerd niet uitgesloten
Gevaarlijke sporten niet uitgesloten
Staken beroepswerkzaamheden medisch beroep i.v.m. besmetting uitgesloten
Coma gedekt na ongeval

Ongeval gedekt
Overige aandoeningen niet gedekt

Deze website is  SSL beveiligd 

©2024 Dreamview | Designed, Developed & Hosted by DreamView ICT & Internet Services

Hallo ondernemer! Vraag over AOV verzekering voor zelfstandig Professionals? Wilt u teruggbeld?

WhatsApp Chat & Terugbel Service
Close and go back to page