fbpx
Image
Image

Kennisbank AOV-ZZP.NL

In deze AOV-zzp.nl Kennisbank met een bijzonder complete verzameling documenten, is alles te vinden wat met de kleine ondernemer , ZZP-er en de DGA van belang is in relatie tot het verzekeren van arbeidsongeschiktheid, de wetgeving, de verschillende a.o. dekkingen, AOV vangnet, de acceptatie, de schadevaststelling etc...

Ziekteverzuim per leeftijdsgroep

Je leeftijd is een belangrijk kenmerk om in te schatten welke ziektes je nu en in de toekomst kan oplopen. Kijk dan niet alleen naar de leeftijdsgroep waartoe jij nu behoort, maar ook waartoe je later gaat behoren. Ben je dertiger en gezond? Dan zijn de ziekteoorzaken voor twintigers voor jou niet meer van belang.Maar wel de ziekteoorzaken voor veertigers, vijftigers en 60-plussers. En hoe groot is jouw kans op ziekte?

Ziekteoorzaken bij twintigers

Veel twintigers kennen nog niet zo goed hun grenzen. Ze werken bijvoorbeeld te hard, doen te veel dingen tegelijk en maken geen keuzes omdat ze veel leuk vinden. Daar komt bij dat twintigers vaker dan oudere werkenden onzeker zijn en eerder last hebben van faalangst. Ten slotte voelen ze meer prestatiedruk. Dit alles veroorzaakt een grotere kans op ziekteverzuim met een psychische achtergrond, zoals depressie en een burn-out: overbelasting waardoor je over- zicht en grip op de situatie verliest en je dagelijkse bezigheden niet meer goed kan doen.

Ze zoeken daarnaast vaak op korte termijn resultaten en als dit te lang duurt daalt de motivatie en werklust. Twintigers hebben daardoor ook meer kans op een bore-out. Een bore-out is een vorm van extreme verveling op het werk, bijvoorbeeld veroorzaakt door routinematig werk of werk onder je niveau. Een bore-out kan leiden tot vermoeidheid en depressiviteit

Ziekteoorzaken bij dertigers

Dertigers hebben bovengemiddeld te maken met psychische overbelasting. Dit wordt vaak veroorzaakt door een drukke thuissituatie met opgroeiende kin- deren en verhuizing naar een grotere woning. Dit in combinatie met een grote drang naar carrière maken en verantwoordelijkheden nemen

Ziekteoorzaken bij veertigers

Veertigers krijgen mogelijk last van de leefstijl, zoals roken, te weinig bewegen, alcohol, slechte voeding, te weinig ontspanning en niet genoeg opladen. Dit leidt vaker tot fysieke problemen dan bij hun jongere collega’s. Daarnaast beginnen rond deze leeftijd de eerste mantelzorgtaken. Dit kan psychische over- belasting veroorzaken.

Ziekteoorzaken bij vijftigers

Na je vijftigste levensjaar neemt de kans fors toe dat je lichaam fysiek beperkingen krijgt. Niet alleen je leeftijd maar ook je leefstijl speelt hierbij een rol. Daarnaast neemt de concentratie af. Dit kan tot meer ongevallen leiden. Vijftigers behoren tot de sandwich generatie. Veel vijftigers hebben nog de zorg voor hun kinderen, maar ook de zorg voor bijvoorbeeld ouders of schoonouders.Mantelzorgtaken nemen toe, dus ook de kans op psychische overbelasting. Al zijn vijftigers wel beter in staat zelf grenzen te stellen.

Ziekteoorzaken bij 60-plussers

Alles waarmee vijftigers te maken hebben neemt toe voor 60-plussers. Zowel fysiek als psychisch neemt de druk toe en ontstaan makkelijker gezondheidsproblemen.

Met toestemming overgenomen uit het boek "Alles over je inkomen bij ziekte" van auteur Erik Beckers /2019-2020

Deze website is  SSL beveiligd 

©2022 Dreamview | Designed, Developed & Hosted by DreamView ICT & Internet Services

Hallo ondernemer! Vraag over AOV verzekering voor zelfstandig Professionals? Wilt u teruggbeld?

WhatsApp Chat & Terugbel Service
Close and go back to page