Image
Image

Klacht Kifid - AOV- ZZP.nl

Klacht Kifid AOV ZZP

kifidlogo

Bindend – Niet bindend
Financiële dienstverleners kunnen bindend of niet-bindend zijn aangesloten bij Kifid. Consumenten en ondernemers moeten bij het indienen van een klacht bij Kifid kiezen tussen een bindend of een niet-bindend oordeel. Dat staat in de wet.

Hieronder leggen we het verschil uit.
Bindende uitspraak
Aan een bindend oordeel moeten zowel de consument of ondernemers als de financiële dienstverlener zich houden. U kunt uw klacht dus niet meer aan de rechter voorleggen. Ook niet als u het oneens bent met de uitspraak. Is de uitspraak dat de financiële dienstverlener iets aan de consument of ondernemer moet betalen of geven? Dan is hij daartoe verplicht.

Gaat de klacht over € 25.000 of meer? Dan kan de consument of ondernemer na een bindend oordeel van de Geschillencommissie nog wel naar de Commissie van Beroep van Kifid. Dezelfde uitzondering geldt voor de financiële dienstverlener. De Commissie van Beroep geeft dan als laatste een bindend oordeel. Beide partijen moeten zich aan dit laatste bindende oordeel houden.

Niet-bindende uitspraak
Aan een niet-bindend oordeel hoeven de consument of ondernemer en de financiële dienstverlener zich niet te houden. Bent u het niet eens met de niet-bindende uitspraak? Dan kan de consument of ondernemer de zaak nog aan de rechter voorleggen. Dat geldt ook voor de financiële dienstverlener. Hij hoeft een niet-bindende uitspraak niet op te volgen, ook niet als hij u volgens de uitspraak iets zou moeten betalen.

Bindend oordeel alleen als beide partijen dat willen
Kifid kan alleen een bindend oordeel geven als beide partijen dat willen. We weten dat veel financiële dienstverleners een bindend oordeel willen als u daarvoor kiest. In ons dienstverleners register staat welke financiële dienstverleners de oordelen van Kifid als bindend aanvaarden. Aan consumenten en ondernemers wordt bij het indienen van een klacht gevraagd om te kiezen voor een bindend of niet-bindend oordeel van Kifid.

Consument / ondernemer kiest voor bindend
Wanneer de consument of ondernemer kiest voor een bindend oordeel, dan onderzoekt Kifid of uw financiële dienstverlener dat ook wil. We weten dat veel financiële dienstverleners een bindend oordeel willen als u daarvoor kiest.

Als een financiële dienstverlener een bindend oordeel niet nakomt, kunt u dat afdwingen via de rechter. Die neemt het bindend oordeel van Kifid vrijwel altijd over, tenzij Kifid grote fouten heeft gemaakt.

Wil uw financiële dienstverlener geen bindend oordeel? Dan wordt de uitspraak sowieso niet-bindend.

Consument / ondernemer kiest voor niet-bindend
Kiest de consument of ondernemer voor een niet-bindend oordeel? Dan zijn zowel de consument of ondernemer als de financiële dienstverlener niet gebonden aan de uitspraak.

Twee uitzonderingen
Soms is de uitspraak toch niet-bindend, ondanks dat beide partijen hebben gekozen voor een bindend oordeel. Dat geldt voor de volgende twee situaties:
Als Kifid kiest voor een vereenvoudigde behandeling omdat zij uw klacht duidelijk niet terecht vindt (conform het Reglement). Omdat het oordeel dan niet-bindend is, kunt u uw klacht nog wel voorleggen aan de rechter.

Als in de uitspraak aan de consument of ondernemer een bedrag wordt toegewezen dat hoger is dan € 100.000 of bij de meeste banken en verzekeraars € 250.000 (conform het Reglement).

In beroep
Bent u het oneens met een bindend oordeel van de Geschillencommissie van Kifid? Dan kunt u de rechter vragen om de uitspraak van de Geschillencommissie te controleren. De rechter gaat uw klacht niet opnieuw inhoudelijk bekijken; hij toetst marginaal. De rechter zal de uitspraak alleen opzij zetten als Kifid grote fouten heeft gemaakt.

Gaat de klacht over €25.000,- of meer? Dan kunt u in beroep gaan bij de Commissie van Beroep van Kifid. Die behandelt de klacht helemaal opnieuw.

Bent u het oneens met een niet-bindend oordeel? Dan kunt niet in beroep bij Kifid. U kunt uw klacht alleen nog aan de rechter voorleggen. Die zal de zaak helemaal opnieuw bekijken.

 

Deze website is  SSL beveiligd 

©2020 Dreamview | Designed, Developed & Hosted by DreamView ICT & Internet Services