fbpx
Image
Image

Delta Lloyd Arbeidsongeschiktheidsverzekering Delta Lloyd ArbeidsongeschiktheidsverzekeringDelta Loyd heeft eigenlijk slechts een product, de instapvariant en de Delta Loyd AOV. Die kent beroepsdekking en heeft een no-claim korting.
Verschillen tussen de gewone en de instapvariant zitten in de uitkering en de uitkeringsduur Bij de instap vind pas bij 60% arbeidsongeschiktheid, op basis van beroepssarbeidsongeschiktheid, een uitkering plaats, en de uitkeringstermijn, die is slechts 5 jaar Let hierop !

Instap AOV Delta Loyd

Omvang van de uitkering
0% tot 25% arbeidsongeschikt 0% van de jaarrente
25% tot 35% arbeidsongeschikt 0% van de jaarrente
35% tot 45% arbeidsongeschikt 0% van de jaarrente
45% tot 55% arbeidsongeschikt 0% van de jaarrente
55% tot 65% arbeidsongeschikt 60% van de jaarrente
65% tot 80% arbeidsongeschikt 75% van de jaarrente
80% tot 100% arbeidsongeschikt 100% van de jaarrente

Duur van de uitkering slechts 5 jaar

Delta Loyd AOV (dit is de schadevariant!)

Uitkering tot 67, jaarcontract mogelijk, standaard 5 jaar

Opbouw no-claimkorting (geldt standaard voor beiden)

Indien verzekerde gedurende een periode van drie jaar na aanvang van de verzekering niet arbeidsongeschikt in de zin van deze polis is geworden en er krachtens deze verzekering geen uitkering wordt verstrekt zal de premie per eerstvolgende hoofdpremievervaldatum worden verlaagd.Zolang verzekerde arbeidsgeschikt blijft zal vervolgens de korting ieder jaar per hoofdpremievervaldatum toenemen.

Het kortingspercentage zal dan bij voortdurende
arbeidsgeschiktheid bedragen:

na 3 jaar 5%
na 4 jaar 10%
na 5 jaar 15%

Deze website is  SSL beveiligd 

©2024 Dreamview | Designed, Developed & Hosted by DreamView ICT & Internet Services

Hallo ondernemer! Vraag over AOV verzekering voor zelfstandig Professionals? Wilt u teruggbeld?

WhatsApp Chat & Terugbel Service
Close and go back to page