fbpx
Image
Image

reaal logo aov zzpReaal Ondernemers AOV

U kunt zich met de Reaal Ondernemers AOV van REAAL verzekeren tegen inkomensverlies als gevolg van een medisch vastgestelde arbeidsongeschiktheid door ziekte of ongeval.De Reaal Ondernemers AOV is een verzekering speciaal gericht op ‘ondernemend Nederland, zoals Zelfstandigen Zonder Personeel, (Startende) ondernemers, Vrije beroepsbeoefenaren Directeuren-grootaandeelhouders.



U verzekert zich met de Reaal Ondernemers arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ondernemers tegen het verlies van inkomen als gevolg van ziekte of een ongeluk.
De voordelen:

-Standaard contractsduur van 1 of 3 jaar (3 jaar: 3% korting).
-Minimaal te verzekeren jaarrente € 1500,-.
-Maximaal te verzekeren bedrag € 150.000,-.
-Bij aanvang van de verzekering is geen medische keuring verplicht.
-Minimale aanvangsleeftijd 16 jaar.

REAAL Lijfwacht: een totaalpakket van preventieve gezondheidsdiensten en re-integratiehulp.

Onderdeel hiervan is het PreventieKompas. Kosten hiervan worden jaarlijks vergoed.

-Aanvangskorting over de eerste drie verzekeringsjaren: in totaal bedraagt deze korting 70%.
-Vergoeding bij adoptie van een kind.
-Uitkering bij overlijden gezinslid (maximaal 90 dagen).
-No-claim regeling: Standaard meeverzekerd en geeft een oplopende korting tot en met 20% in het geval de verzekerde niet claimt
Actieve ondersteuning bij preventie en re-integratie
Goede dekking tegen een scherpe premie
Instapkorting in de 1e 3 verzekeringsjaren
Mogelijkheid om zelf te kiezen wat u wel en niet wilt verzekeren
No-claimkorting die kan oplopen tot maximaal 20%

Hieronder de Voorwaarden Reaal Ondernemers AOV Met de arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ondernemers verzekert u zich tegen het verlies van inkomen als gevolg van ziekte of een ongeluk. De voordelen:
Wilt u van de hoed en de rand weten, neem contact met AOV Expert's van aov-zzp.nl

Met Reaal Lijfwacht verlegt Reaal het zwaartepunt van de aandacht van arbeidsongeschiktheid naar vroegtijdige preventie. Lijfwacht bestaat uit een team van arbeidsdeskundigen (lijfwachten) en medisch adviseurs die gespecialiseerd zijn op het gebied van preventie en re-integratie.Tevens heeft de verzekeraar de beschikkingover een eigen preventiecoördinator. Het dienstenpakket is gericht op zelfstandige ondernemers en professionals met een Reaal arbeidsongeschiktheidsverzekering .

De hulp van de lijfwacht omvat alle onderzoeken, adviseringen begeleiding bij aanpassingen binnen de beroepswerkzaamheden en/of bedrijfsvoering, die uitval door arbeidsongeschiktheid kunnen voor de komen. Persoonlijke begeleiding en counseling staan hierbij centraal. Proactief benaderen Tussen de 4 en 6 maanden na ingangsdatum van de AOV, krijgen klanten van de verzekeraar een service-call.

In dit gesprek wordt uitleg gegeven over wat Reaal Lijfwacht voor de klant kan betekenen. Het servicemes snijdt aan twee kanten. De verzekeraar blijft op de hoogte van wat er leeft bij haar klanten en de klant wordt op tijd geholpen als er een probleem ontstaat dat negatieve gevolgen kan hebben voor de gezondheid. Dat kan betrekking hebben op de ondernemer zelf, maar ook op zijn bedrijf of gezin.

De klant wordt vooral ook gestimuleerd zelf het contact te zoeken bij zaken waar hij, het bedrijf of het gezin in de praktijk tegenaan lopen. De verzekeraar stelt zich op het standpunt dat omstandigheden op het werk een grote weerslag kunnen hebben op het privéleven van de ondernemer en andersom. De lijfwacht helpt de ondernemer bij het vinden van de juiste balans.Jaarlijkse gesprekken, adviezen en ondersteuning door Reaal Lijfwacht zijn gratis. Afhankelijk van eventuele andere preventieve maatregelen, welke voort kunnen komen uit eenvervolgtraject na de jaarlijkse gesprekken, bekijkt de verzekeraar per situatie of de kosten geheel of gedeeltelijk worden vergoed. Welke factoren daarbij belangrijk zijn wordt niet aangegeven. Wel wordt duidelijk aangegeven dat Lijfwacht wordt betaald uit de besparing op uitkeringen aan verzekerden die het directe gevolg is van de focus op preventie. Heel flauw misschien, maar daarmee zitten de kosten wel degelijk in de premie verdisconteerd. Desalniettemin kan de totale besparing die Lijfwacht genereert op termijn leiden tot lagere premies.

Preventiekompas
Onderdeel van Lijfwacht is het Preventiekompas, een gratis gezondheidscheck die wordt uitgevoerd door Niped, een kennisinstituut dat is gespecialiseerd in onderzoek op het gebied van preventie en vroegdiagnostiek. Op aanvraag krijgt de klant een ‘Preventiebox' toegestuurd. In deze box zit een vragenlijst en een aantal hulpmiddelen om deze vragenlijst volledig in te vullen. De uitkomsten van het onderzoek zijn op een later tijdstip, middels een set inlogcodes, online te raadplegen via Mijn PreventieKompas. Afhankelijk van de uitkomsten wordt er contact met de klant opgenomen door een arts van Beter, een
arbodienstverlener gespecialiseerd in gezondheidsrisico's en het voorkomen van verzuim. De arts van Beter bespreekt de uitkomsten en kan bijvoorbeeld besluiten een persoonlijk preventieprogramma op te starten. Ook op dit onderdeel van Lijfwacht garandeert Reaal de privacy van haar verzekerden. Heldere informatie Klanten en niet-klanten kunnen informatie over Reaal Lijfwacht vinden op de website www.reaal.
nl/Lijfwacht. Hier wordt, en dat mag bestworden gezegd, op een opvallend uitgebreide en heldere wijze uitgelegd wat men van het Lijfwacht- concept kan verwachten. Het Lijfwachtteam stelt zich ‘persoonlijk' aan de bezoeker voor. Hierdoor wordt een gevoel van herkenning gecreëerd en de afstand tussen klant en lijfwacht verkleind. Tevens kan op de website een preventietest worden ingevuld en is er een lijst met voorbeelden van praktijkcases te raadplegen.Lijfwacht heeft ook een eigen e-magazine voor ondernemers.

CounselingDirect
CounselingDirect is een onderdeel van Lijfwacht. Iedere verzekerde die na 1 augustus 2001 een van de varianten van de Reaal UNIM AOV of na 1 september 2005 een Ondernemers AOV heeft gesloten, ontvangt ook gratis dit onderdeel bij Lijfwacht. CounselingDirect is gericht op het voorkomen van uitval door stress, spanningsklachten of andere psychische klachten. Zowel de ondernemer, de partner en eventuele (thuiswonende of studerende) kinderen kunnen gebruik maken van deze vorm van telefonische counseling. Dit onderdeel kan 24 uur per dag, 365 dagen per jaar zonder beperkingen worden ingezet voor een breed spectrum aan onderwerpen op het gebied van personal coaching en counseling, juridisch advies, relatiecoaching, zorgadvies, financieel advies en budgetcoaching. Een persoonlijk counselingtraject van maximaal
vijf sessies is ook mogelijk. CounselingDirect adviseert onafhankelijk van Reaal en informeert de verzekeraar niet. Reaal weet dus niet of en wanneer haar klanten gebruik maken van deze dienst.

Rapport
Lijfwacht is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 17.30 uur. Dat is toch wel een minpunt voor een dienst die zich richt op ondernemend Nederland. Via e-mail kan
op elk gewenst moment een bericht achtergelaten worden. Verder zijn er niet echt grote minpunten aan het concept te ontdekken. Daarbij moet opgemerkt worden dat een productbeoordeling meer om het lijf heeft dan een beoordeling van een dienstenpakket, dat veel minder ‘kleine lettertjes' heeft. De proactieve klantbenadering is een duidelijk pluspunt binnen het Lijfwacht concept. Dit in combinatie met de heldere
en uitgebreide website, maakt dat het concept het stempel ‘klantbenadering 2.0' verdient. Reaal is op dit punt duidelijk opgeschoven van product- naar klantfocus.


Wijziging september 2012


Psychische ziekten uitsluiten niet meer mogelijk bij de Ondernemers AOV


Voorheen was het voor klanten mogelijk om psychische ziekten uit te sluiten bij het aanvragen van de REAAL Ondernemers AOV. Door deze uitsluiting ontving de klant korting op de premie. Vanaf 1 september is het niet meer mogelijk om psychische klachten tegen premiekorting uit te sluiten.Waarom deze aanpassing?

Het uitsluiten van psychische ziekten past niet meer binnen de huidige maatschappij. REAAL heeft daarom besloten om deze keuzemogelijkheid niet meer aan te bieden. Vanaf 1 september krijgen nieuwe klanten niet meer de keuze om psychische klachten uit te sluiten.


Behouden huidige klanten de uitsluiting wel als ze daarvoor gekozen hebben?
Er verandert niets voor klanten die op dit moment psychische klachten hebben uitgesloten binnen de Ondernemers AOV. Wij passen hun arbeidsongeschiktheidsverzekering niet aan. Zij behouden dus ook de korting op de premie door deze uitsluiting.

Wat is arbeidsongeschiktheid volgens de Ondernemers AOV? 

Je bent arbeidsongeschikt als je:

• Medisch vast te stellen stoornissen hebt die zijn veroorzaakt door ziekte of een ongeval.
• Daardoor beperkt bent in het uitvoeren van arbeid

Medische keuring vereist met de Reaal Ondernemers arbeidsongeschiktheidsverzekering

Anno 2020: Keuringseis/Bloedonderzoek

Geen keuring vereist i.v.m. leeftijd 
Geen bloedonderzoek vereist
Bloedonderzoek vereist indien jaarrente B meer dan geen bloedonderzoek vereist

Kun je geen werk doen dat past bij je kennis, opleiding en ervaring? Dan ben je arbeidsongeschikt volgens het criterium ‘passende arbeid’. Wij kijken dus wat voor werk je in redelijkheid nog kunt doen. Ook buiten je eigen beroep of bedrijf.

Beroepsarbeidsongeschiktheid
Je bent beroepsarbeidsongeschikt als je geen werkzaamheden kunt uitvoeren die horen bij je beroep.
 

Deze website is  SSL beveiligd 

©2020 Dreamview | Designed, Developed & Hosted by DreamView ICT & Internet Services

Hallo! Welkom ondernemer! Vraag over AOV verzekering voor zelfstandig Professionals?

WhatsApp Service
Close and go back to page
aov-zzp.nl Help!

Zie je ook door het bomen het bos niet meer?

Voorwaarden AOV verzekeringen lastig te vergelijken? Inderdaad!

Zou jij een volledig vergelijk willen hebben tussen verschillende voorwaarden, zodat je ECHT kan vergelijken, behalve simpelweg op prijs?

Schrijf je in en ontvang van ons GRATIS een waardevol polis voorwaarden vergelijk