fbpx
Image
Image

Soepel en Zeker AOV Movir

Soepel en Zeker Arbeidsongeschiktehidsverzekering (AOV)Soepel en Zeker Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)
Nationale-Nederlanden ontwikkelde samen met Movir een nieuwe individuele arbeidsongeschiktheidsverzekering (aov) voor zelfstandige ondernemers. Het gespecialiseerde zusterbedrijf biedt de aov vanaf nu aan januari aan. Nationale-Nederlanden richt zich volledig op de collectieve inkomensproducten. Het nieuwe product heet de Soepel & Zeker AOV.

Movir is een begrip op AOV gebied waar het inkomensverzekeringen betreft voor de medische beroepen (witte jassen) en de zakelijke professionals de zogenaamde “witte boorden”.

Wat is de Soepel & Zeker AOV? Het is een aov op maat gemaakt voor de nieuwe doelgroep. Maatwerk bij afsluiten en flexibiliteit tijdens de looptijd. Zo kunt u de verzekering nu zelfs dagelijks wijzigen en opzeggen. 

Movir heeft het nieuwe product op de markt gebracht wen biedt nu toegang biedt tot maar liefst 350 nieuwe beroepen.

Voor wie is de Soepel&Zeker AOV? 
Voor ondernemers die tot nu toe nog geen aov van Movir konden sluiten. Van aannemer tot zeilmaker en van automonteur tot zonweringsinstallateur. 

Waarom de Soepel&Zeker AOV? 

  • • Een kortlopende en langlopende dekking, te combineren of los te sluiten, flexibel dus
  • • Voor ieder beroep de juiste premiestelling door het hanteren van twaalf premiegroepen 
  • • Beroepscriterium 
  • • Dagelijks opzegbaar 
  • • Eenvoudig en dagelijks aan te passen 
  • • Zuivere sommenverzekering 
  • • Hoogwaardige dienstverlening 
  • • Excellente preventie en re-integratie 


Beroepscriterium 
NN beoordeelt als vanouds op basis van het beroep, zoals de verzekerde dat uitvoert. 

Als de verzekerde tijdens arbeidsongeschiktheid er zelf voor kiest andere werkzaamheden (bijv. taakverschuivingen) of een ander beroep te gaan uitoefenen, dan beoordeelt NN we de mate van arbeidsongeschiktheid op basis van de nieuwe werkzaamheden of het nieuwe beroep. Gaat de verzekerde er hierdoor in inkomen op achteruit, dan geeft MOVIR een aanvullende uitkering. Deze aanvullende uitkering en de arbeidsongeschiktheidsuitkering samen zijn maximaal gelijk aan de uitkering voordat verzekerde zijn beroep wijzigde. 

Zuivere sommenverzekering 
Bij arbeidsongeschiktheid wordt een van tevoren vastgesteld bedrag uitgekeerd. MOVIR vraagt  het inkomen nooit op om onze uitkering te kunnen verlagen. Ook verlagen zij nooit zelf het verzekerde bedrag tijdens de looptijd van de verzekering als er schommelingen in het inkomen zijn. 

Optierecht 
Elk jaar heeft de verzekerde recht op verhoging van het verzekerde bedrag van 10% zonder medische waarborgen. Dit kan tot het door MOVIR toegestane maximaal te verzekeren bedrag en tot maximaal 80% van het inkomen. Voorwaarde is dat de verzekerde arbeidsgeschikt is. Het optierecht vervalt 5 jaar voor het bereiken van de eindleeftijd. 

Contractduur en opzegbaarheid 
1-jaarscontract 
De verzekering kan direct na afsluiten dagelijks worden verlaagd of opgezegd zonder opzegtermijn. 

Combinaties 
De Soepel&Zeker AOV bestaat uit twee dekkingen: 

  • • 'Kort' met een maximale uitkeringsduur van 3 jaar. 
  • • 'Lang' met een maximale uitkeringsduur tot de eindleeftijd. 

De dekking 'Kort' en de dekking 'Lang' kunnen zowel in 
combinatie als los van elkaar worden gesloten. Het is ook 
mogelijk om meerdere langlopende dekkingen met een 
kortlopende dekking te combineren. 

Aanvangskorting 

De aanvangskorting bedraagt in: 
• Kalenderjaar 1: 30% 
• Kalenderjaar 2: 15% 
• Kalenderjaar 3: 7,5% 

Wordt de verzekering op of na 1 juli gesloten, dan geldt de korting van het eerste kalenderjaar ook in het daaropvolgende kalenderjaar. De volgende kortingspercentages schuiven dan een jaar door. De aanvangskorting is niet van toepassing op de Ongevallenverzekering. Een verzekerde heeft slechts één keer recht op aanvangskorting. 

Zwangerschapsuitkering 
Bij de langlopende verzekering, is een zwangerschapsuitkering meeverzekerd. Recht op een zwangerschapsuitkering is er, als de vermoedelijke bevallingsdatum ten minste 2 jaar na de ingangsdatum van de verzekering ligt. 

De uitkering is 100% van het verzekerde bedrag gedurende 16 weken minus de eigenrisicotermijn. De uitkering is gebaseerd op het verzekerde bedrag dat gold 2 jaar voor de vermoedelijke
bevallingsdatum. Als de eigenrisicotermijn in de 2 jaar voorafgaand aan de vermoedelijke bevallingsdatum is gewijzigd, gaan we uit van van de eigenrisicotermijn met de langste duur. 

De minimale duur van de zwangerschap moet 20 weken zijn. 

Voorwaarden Soepel & Zeker AOV

Redactie AOV-ZZP
Vanaf 2 februari 2015

Wij zijn zeer benieuwd hoe deze ondernemers bediend gaan worden met de MOVIR kwaliteit die we kennen en ervaren en hoe de premiestelling zal zijn.


Andere AOV verzekeringen Movir


Movir Soepel en Zeker AOV
Movir arbeidsongeschiktheidsverzekering
Movir AOV Beroepsopleiding

Deze website is  SSL beveiligd 

©2020 Dreamview | Designed, Developed & Hosted by DreamView ICT & Internet Services

Hallo! Welkom ondernemer! Vraag over AOV verzekering voor zelfstandig Professionals?

WhatsApp Service
Close and go back to page
aov-zzp.nl Help!

Zie je ook door het bomen het bos niet meer?

Voorwaarden AOV verzekeringen lastig te vergelijken? Inderdaad!

Zou jij een volledig vergelijk willen hebben tussen verschillende voorwaarden, zodat je ECHT kan vergelijken, behalve simpelweg op prijs?

Schrijf je in en ontvang van ons GRATIS een waardevol polis voorwaarden vergelijk