fbpx
Image
Image

ASR Basis Arbeidsongeschiktheidsverzekering (Fortis ASR AOV)


De ASR Verzekeringen varianten ASR Basis en instap hebben alleen het eerste jaar beroepsdekking, daarna passende arbeid. De ASR Budget is wel beroepsdekking, maar kent belangrijke uitsluitingen!

Arbeidsongeschi
ktheidsoorzaken

Psychische stoornissen niet gedekt
Bot-, spier- en gewrichtsaandoening (b.v. reuma, rug) niet gedekt
Infectieziekten en parasitaire aandoeningen niet gedekt
Nieuwvormingen (kanker) gedekt met bepaalde uitsluitingen (zie bijzonderheden)
Bloed- en immuunaandoeningen niet gedekt
Hormonale aandoening, voedings- en stofwisselingsstoornissen niet gedekt
Zenuwstelselaandoening niet gedekt
Oogaandoeningen gedekt indien volledige blindheid
Ooraandoenigen gedekt indien volledige doofheid
Hart- en vaataandoening gedekt indien hartinfarct en beroerte
Long- en ademhalingsaandoening niet gedekt
Spijsverteringsaandoening niet gedekt
Huidaandoening niet gedekt

ASR Uitgebreid kent wel beroepsdekking.

pdf_icon_35_35


Deze website is  SSL beveiligd 

©2021 Dreamview | Designed, Developed & Hosted by DreamView ICT & Internet Services

Hallo! Welkom ondernemer! Vraag over AOV verzekering voor zelfstandig Professionals?

WhatsApp Service
Close and go back to page