Image
Image

Praktijkvoorbeeld Movir Soepel en Zeker AOV

Movir soepelen zeker AOVPraktijkvoorbeelden aanvullende uitkering Soepel &Zeker AOV.

Als een van onze verzekerden bij arbeidsongeschiktheid een ander beroep gaat uitoefenen, dan beoordeelt MOVIR de mate van arbeidsongeschiktheid voor het nieuwe beroep. De verzekerde kan in aanmerking komen voor een aanvullende uitkering. Hieronder volgt een aantal voorbeelden waarin verzekerden wel of geen recht hebben op deze aanvullende uitkering.

In alle voorbeelden is onze verzekerde een metselaar die een inkomen heeft van € 40.000. Hij heeft € 30.000 per jaar verzekerd.

Soepel & Zeker AOV Movir:Geen inkomensterugval

De metselaar wordt 100% arbeidsongeschikt voor zijn beroep. Hij besluit een ander beroep te gaan uitoefenen, hij gaat computers repareren. Dat gaat goed: hij kan dat beroep volledig uitoefenen en is dus niet meer arbeidsongeschikt. Met dit nieuwe beroep verdient hij € 40.000. Dat betekent dat zijn inkomen niet gedaald is ten opzichte van het inkomen als metselaar. Hij heeft dus geen recht op een aanvullende uitkering.

Soepel & Zeker AOV Movir: Wel  inkomensterugval

Zou hij in het nieuwe beroep € 30.000 verdienen, dan heeft hij wel recht op een aanvullende uitkering, ook al is hij niet arbeidsongeschikt in dit nieuwe beroep. Zijn aanvullende uitkering bedraagt dan € 10.000 per jaar, zodat zijn totale inkomen weer op het oude niveau zit.

Voorwaarde is dat hij zijn arbeidsgeschiktheid volledig benut.

Arbeidsgeschiktheid niet volledig benut.

Dezelfde situatie: de metselaar is 100% arbeidsongeschikt en wordt reparateur van computers. Hij kan dat beroep volledig uitoefenen, maar besluit om voortaan halve dagen te gaan werken. Zij nieuwe inkomen is € 30.000. Hij heeft geen recht op een aanvullende uitkering, omdat hij zijn arbeidsgeschiktheid slechts voor de helft inzet. Zijn lagere inkomen is een gevolg van die keuze.

Aanvullende uitkering tot oorspronkelijk niveau.

De metselaar wordt weer reparateur van computers; hij is voor dit nieuwe beroep 50% arbeidsongeschikt (als metselaar was hij 100% arbeidsongeschikt). Hij krijgt een arbeidsongeschiktheidsuitkering van € 15.000 (50% van € 30.000,-). Zijn inkomen als reparateur is € 10.000. Zijn totale inkomen is dus € 25.000. Wij bieden hem een aanvullende uitkering van € 15.000, waarmee hij weer op het oorspronkelijke niveau van inkomen zit dat hij met zijn oorspronkelijke beroep verdiende.

Aanvullende uitkering gemaximeerd.

Als metselaar is onze verzekerde 50% arbeidsongeschikt, hij ontvangt € 15.000 uitkering. Hij besluit reparateur te worden, en is dan niet meer arbeidsongeschikt. Ondanks dat hij zich fulltime inzet als reparateur, is zijn inkomen € 10.000. Het verschil ten opzichte van zijn oorspronkelijke inkomen is € 30.000. Onze aanvullende uitkering zal echter nooit hoger zijn dan de uitkering die hij ontving voor zijn beroepswijziging. De aanvullende uitkering is daarom gemaximeerd op € 15.000.

Samenvattend:

Wij bieden een aanvullende uitkering als het inkomen uit het nieuwe beroep plus een eventuele arbeidsongeschiktheidsuitkering lager is dan het inkomen voor arbeidsongeschiktheid.

Voorwaarden:

- De arbeidsgeschiktheid in het nieuwe beroep moet volledig worden benut (wij verwachten dat aan het nieuwe beroep net zoveel uur wordt besteed als aan het oorspronkelijke beroep).

- De aanvullende uitkering en de arbeidsongeschiktheidsuitkering samen zullen nooit hoger zijn dan de oorspronkelijke arbeidsongeschiktheidsuitkering.

Andere AOV verzekeringen van Movir

 

Soepel en Zekeer AOV van  Movir
MOVIR AOV Beroeps- Langlopend - Beroepscriterium
Movir AOV Beroepsopleidingverzekering

 

 

Deze website is  SSL beveiligd 

©2020 Dreamview | Designed, Developed & Hosted by DreamView ICT & Internet Services