fbpx
Image
Image

Goudse Zelfstandig Verzekerd Arbeidsongeschiktheidsverzekering
goudse zelfstandig verzekerd aov

Als ondernemer heeft u de hoogte van uw inkomen deels zelf in eigen hand. Maar niemand is onkwetsbaar. Daarom is ZelfstandigVerzekerd ontwikkeld door de Goudse. Een oplossing waarbij uw inkomen zo goed mogelijk beschermt is en waar u ook veel aan heeft als u gewoon gezond aan het werk bent.

Complete oplossing

U kunt bij ziekte of arbeidsongeschiktheid niet bij de overheid aankloppen als ondernemer. Goudse Zelfstandig Verzekerd AOV biedt u de oplossing. Niet alleen als uw inkomen dreigt weg te vallen maar daarvóór ook al.Twee belangrijke pijlers van deze onmisbare voorziening zijn namelijk preventie en re-integratie, die zowel uw inkomen beschermt als ook de continuïteit van uw bedrijf.

Verzekeraars baseren bij ziekte vaak de hoogte van de uitkering op het inkomen dat u op dat moment heeft. Soms zou u dan niet eens recht hebben op een uitkering wanneer het dan wat minder gaat met uw bedrijf. Daarom introduceert de Goudse Zelfstandig Verzekerd AOV de Goudse inkomensgarantie. De maximale uitkering wordt in ieder geval gebaseerd op het bruto minimumloon, ook als u op dat moment minder verdient.

Goudse Zelfstandig Verzekerd AOV biedt u diverse extra's die erg aantrekkelijk zijn en tal van keuzemogelijkheden. Bij de extra's kunt u denken aan aanvullende dekkingen voor een meewerkende partner, kosten van een vervanger en Critical Illness. U krijgt zo een verzekering die de toekomst van uw inkomen en uw bedrijf maximaal waarborgt.

Goudse AOV Zelfstandig Verzekerd of Goudse Zelfstandig Verzekerd Lite. Lite is wel erg mager want...:

Dit is allemaal niet of slechts gedeeltelijk gedekt:
Psychische stoornissen niet gedekt
Bot-, spier- en gewrichtsaandoe
ning (b.v. reuma, rug) niet gedekt
Infectieziekten
en parasitaire aandoeningen niet gedekt
Nieuwvormingen (kanker) gedekt met bepaalde uitsluitingen
Bloed- en immuunaandoenin
gen niet gedekt
Hormonale aandoening, voedings- en stofwisselingss
toornissen niet gedekt
Zenuwstelselaan
doening alleen gedekt indien multiple sclerose
Oogaandoeningen
alleen gedekt indien volledige blindheid
Ooraandoenigen alleen gedekt indien volledige doofheid
Hart- en vaataandoening alleen gedekt indien hartinfarct, beroerte (TIA uitgesloten), kransslagaderop
eratie en harttransplantatie
Long- en ademhalingsaand
oening niet gedekt
Spijsverterings
aandoening niet gedekt
Huidaandoening niet gedekt
Aandoening urinewegen en geslachtsorgane
n alleen gedekt indien nierinsufficiëntie
Zeer zwaar hoofdletsel niet gedekt
Verlamming (na ongeval of ruggenmergziekt
e) niet gedekt

Extra opties mee te verzekeren bij de Goudse Zelfstandig Verzekerd AOV

Vervangingsdekking (indien meeverzekerd).Deze dekking heeft tot doel het vergoeden van de loonkosten in verband met het aanstellen van een vervangende arbeidskracht tot maximaal het verzekerd bedrag.

Critical Illness (indien meeverzekerd).

Dit is een aanvullende kapitaalverzekering die uitkeert bij volgende specifieke aandoeningen (voor exacte beschrijving zie originele polisvoorwaarden):

- Kanker;
- Hartaanval;
- Beroerte;
- Kransslagoperat
ie;
- Nierinsufficien
tie;
- Harttransplanta
tie;
- Gehele blindheid beide ogen;
- Totale doofheid beide oren;
- Multiple Sclerose;
- Zwaar hoofdletsel.

Partnerdekking (indien meeverzekerd)
Deze dekking heeft tot doel periodieke uitkering te verlenen bij arbeidsongeschi
ktheid van de meewerkende partner van verzekerde.

Een sterk punt van de Goudse is dat ook fysiek zware beroepen tot 65 jaar verzekert tegen acceptabelere premies dan de meest andere maatschappijen.

Deze website is  SSL beveiligd 

©2020 Dreamview | Designed, Developed & Hosted by DreamView ICT & Internet Services

Hallo! Welkom ondernemer! Vraag over AOV verzekering voor zelfstandig Professionals?

WhatsApp Service
Close and go back to page
aov-zzp.nl Help!

Zie je ook door het bomen het bos niet meer?

Voorwaarden AOV verzekeringen lastig te vergelijken? Inderdaad!

Zou jij een volledig vergelijk willen hebben tussen verschillende voorwaarden, zodat je ECHT kan vergelijken, behalve simpelweg op prijs?

Schrijf je in en ontvang van ons GRATIS een waardevol polis voorwaarden vergelijk