fbpx
Image
Image
Veel mensen verstaan onder pensioen de uitkering die je ontvangt vanaf het moment dat je 65 wordt. Pensioen is echter meer. Pensioen is een verzamelnaam voor periodieke uitkeringen die het salaris vervangen bij ouderdom, overlijden en arbeidsongeschiktheid. Pensioen is dus een verzamelnaam voor ouderdomspensioen ,nabestaandenpensioen en arbeidsongeschiktheidspensioen.
 
 Voor zelfstandigen geldt echter dat de tweede pijler - de werkgever - niet van toepassing is. Daarnaast blijkt de overheid een zelfstandige minder sociale voorzieningen aan te bieden dan een werknemer. Het komt er daardoor op neer dat u als zelfstandige uw pensioen voor een heel groot deel zelf moet regelen. Op deze site bieden wij u informatie om u te helpen inschatten of het voor u ook noodzakelijk is om aanvullende voorzieningen te treffen en zoja, op welke wijze u dit zou kunnen doen.
 

Wat is een goed ZZP pensioen?

Een goed pensioen betekent voor iedereen wat anders. Het hangt onder meer van uw financiële situatie, gezinssituatie,werksituatie en wensen af wat in uw situatie een "goed" pensioen is. En hierbij moet u niet alleen kijken naar de uitkering die u ontvangt als u de pensioensgerechtigde leeftijd bereikt. U doet er verstandig aan om ook het nabestaandenpensioen (indien van toepassing) en het arbeidsongeschiktheidspensioen in uw beoordeling mee te nemen.
 
Hierbij is het verstandig om uzelf per pensioenonderdeel de volgende vragen te stellen: * Wat is op dit moment mijn verwachte pensioeninkomen? * Wat is mijn gewenste pensioeninkomen? * Is er een tekort en zo ja, hoe kan dat tekort gerepareerd worden?
 
Een aanvullende pensioenregeling is alleen nuttig als uw pensioenvooruitzicht tekort schiet. Hiermee bedoelen wij dat u een pensioentekort heeft waardoor uw pensioeninkomen lager uitkomt dan gewenst. Het tweede deel van de vorige zin is erg belangrijk: het kan namelijk zijn dat u een pensioentekort heeft, maar zeer tevreden bent met het pensioeninkomen dat u wel krijgt. Of u heeft - binnen en/of buiten uw bedrijf - meer dan voldoende vermogen opgebouwd dat na pensionering als bron van inkomen gebruikt kan worden. Het treffen van extra pensioenvoorzieningen kan in deze situaties onnodig zijn.
 
Vaak geldt echter dat een pensioentekort uitermate vervelende consequenties heeft. De achteruitgang in inkomen is dan zo groot, dat dit negatieve gevolgen heeft voor de wijze van leven. In die situaties is het wel belangrijk om een aanvullende pensioenvoorziening te treffen.

Op welke manier kan ik mijn pensioen aanvullen?? Flexibel, met lage kostenstructuur en advies en begeleiding?

Deze website is  SSL beveiligd 

©2020 Dreamview | Designed, Developed & Hosted by DreamView ICT & Internet Services

Hallo! Welkom ondernemer! Vraag over AOV verzekering voor zelfstandig Professionals?

WhatsApp Service
Close and go back to page