fbpx
Image
Image

AOV verzekerd en zwangerschapsuitkering?

In de maatschap spraken zij af, dat iedereen bij ziekte drie maanden doorbetaald wordt en een eigen AOV verzekering moet afsluiten. Een AOV met een wachttijd van maximaal 3 maanden. En dat je na die periode ook voor een vervanger dient te zorgen (vinden) en deze ook uit eigen zak te betalen. Dus op het moment dat jij ziek bent, zijn de lasten van waarneming voor jouw rekening. Maar jij bent ook verantwoordelijk voor het vinden van een geschikte waarnemer.

Myrthe, sloot uiteindelijk een AOV verzekering voor huisartsen af

Uiteindelijk met behulp van een goedkope en onervaren bemiddelaar sloot ze een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor huisartsen af. Op zich een huisartsen AOV met uitgebreide en goede voorwaarden op zich.

Want de verzekeraar stond niet toe dat zij zich rechtstreeks een AOV mocht afsluiten. De maatschappij acht het te riscovol voor haar relaties om zonder enige ervaring dit ingewikkelde produkt te mogen afsluiten. Zij verwezen naar een bemiddelaar die dit samen met haar zou kunnen regelen. Verzekeraars werken niet voor niets met gediplomeerde en vergunninghoudende professionele bemiddelaars. Ook uit oogpunt van hun  zorgplicht doen verzekeraars liever zaken met tussenpersonen.Zij koos uit drie bemiddelaars de goedkoopste, en wilde geen advies. het was tenslotte al duur genoeg allemaal. Herkenbaar?

Alleen het liep helaas voor haar toch wat anders dan gedacht. In een aantal opzichten. Maar eerst, hoe zit het eigenlijk uberhaupt met zwangerschapsverlof voor Zelfstandig Professionals?

Zwangerschapsverlof voor zzp’ers

Hoe zit het eigenlijk met zwangerschapsverlof voor zzp’ers?  Het zit zo: Zzp’ers kunnen tijdens de ZEZ, de  Zelfstandig en Zwanger uitkering zelf aanvragen bij UWV. Dit is een uitkering gebaseerd op het minimumloon. Mocht je een hoger bedrag willen verzekeren, kun je dit doen, let goed op,  -door op tijd- de juiste  AOV verzekering af te sluiten, waarin zwangerschap ook uitdrukkelijk gedekt is.

Een AOV verzekering hoeft zo'n uitkering natuurlijk niet perse te vergoeden: Zwangerschap op zich is geen reden om een uitkering te verstrekken: Het is immers geen ziekte. In de praktijk is het bij een AOV verzekering met goede voorwaarden echter wel vaak gedekt. Altijd met een een wachttijd, maar dat is altijd het geval.

Maar vaak dien je ook minimaal een of twee jaar verzekerd te zijn bij de betreffende verzekeraar. Logisch, in de praktijk zien wij dat deze verzekering gesloten wordt vaak na de studie en instroom in de maatschap van huisartsen. Prompt worden de dames zwanger, soms wel een keer of drie. Vervolgens wordt de verzekering opgezegd of het verzekerd bedrag drastisch verlaagd. Ook omdat de dames vaak parttime gaan werken en minder gaan verdienen en ook minder te verzekeren hebben.

Zwangerschapsdekking in AOV verzekering voor Zelfstandige Professionals te aantrekkelijk?

Doordat het verzekerd bedrag dat uitgekeerd wordt -netto- wordt uitgekeerd, in plaats van bruto als de oorzaak ziekte of arbeidsongeschiktheid is, is het bijzonder aantrekkelijk om dergelijke verzekering af te sluiten. Zo aantrekkelijk dat Movir de zwangerschapsdekking enige tijd geleden noodgedwongen versoberd heeft. Ook zullen zij in een nieuwe AOV, de Movir Momentum AOV, een optie meenemen om zwangerschap wel of niet optioneel mee te kunnen verzekeren. Dus tegen een premieopslag.

Er is ook een groep hoogopgeleide onderneemsters die heel erg goed op de hoogte zijn van de regels en zich dus precies voor de zwangerschapsperiode verzekeren. Of die een erg goede adviseur hebben. Sommige plannen leep hun IVF-traject om de zwangerschapsuitkering te kunnen cashen.

Terug naar Myrthe: Zij verzekerde zich en koos voor de  Amersfoortse AOV

Bij deze verzekeraar golden de beste voorwaarden c.q. kortste minimum wachttijd bij zwangerschap. De uitgerekende datum dient veertig weken na ingang van de polis te liggen. Myrthe werd echter sneller zwanger dan ze had gedacht. Want ook zij had bewust voordeel willen halen uit deze voorwaarden van de verzekeraar. Ze zou aan zwangerschapsuitkering vele malen meer ontvangen  dan ze ooit als premie betaald had. Hetgeen overigens haar goed recht is, want de verzekeraars bieden deze optie nu eenmaal aan.

Toen ze de blijde zwangerschap meldde, bleek dat geen recht had op vergoeding van het zwangerschapsverlof. De uitgerekende datum voldeed net niet aan de 40 weken nadat de verzekering inging. Het zit zo: om de uitgerekende datum te bepalen, vraagt de verloskundige naar de laatste dag van de menstruatie.  Vanaf die dag rekenen ze veertig weken, maar de eisprong en eventuele bevruchting gebeuren  twee weken later. Gemiddeld genomen zijn vrouwen vanaf de bevruchting maar 38 weken zwanger.Op zich helder: Na ingang van de polis ben je direct verzekerd voor zwangerschap. In de polisvoorwaarden is daarbij helder en duidelijk benoemd dat de uitgerekende datum van de verloskundige ten minste veertig weken na de ingangsdatum van de verzekering moet zijn. Met veertig weken onderscheidt De Amersfoortse zich overigens positief in de markt, juist andere verzekeraars hanteren soms een langere wachtperiode van een of zelfs twee jaar.

Word je als ondernemer zwanger rondom de ingangsdatum van de AOV polis, dan kan jouw zwangerschap dus net wel of net niet resulteren in een uitkering, dit is afhankelijk van de uitgerekende datum. Gelukkig is Myrthe ze wel verzekerd voor alle andere zaken, want ook bij- of na een bevalling treden soms complicaties op. En er zijn natuurlijk nog vele andere zaken qua gezondheid die haar kan overkomen.

Verplichte AOV verzekering in 2024

(Als die er ooit komt na de verkiezingen). Overigens staat in het eerste verplichte aov-voorstel van de Stichting vanb de arbeid niets over verzekering tijdens de zwangerschapsverlofperiode. Het voorstel voor de verzekering dekt het minimumloon met een wachttijd van 52 weken, eventueel in te korten naar 26 weken. Tijdens zwangerschapsverlof (16 tot 20 weken) is een zwangere ondernemer dan aangewezen op de Z-E-Z-regeling.

 

 

Deze website is  SSL beveiligd 

©2022 Dreamview | Designed, Developed & Hosted by DreamView ICT & Internet Services

Hallo ondernemer! Vraag over AOV verzekering voor zelfstandig Professionals? Wilt u teruggbeld?

WhatsApp Chat & Terugbel Service
Close and go back to page