fbpx
Image
Image

AOV en ADHD, is het een psychische aandoening

aov interpolis adhdInterpolis heeft een kraanmachinist met een AOV ADHD  ten onrechte een uitkering uit een arbeidsongeschiktheidsverzekering geweigerd. De verzekeraar moet de claim opnieuw in behandeling nemen, omdat vaststaat dat de man de mededelingsplicht niet heeft geschonden bij het invullen van een gezondheidsverklaring. Hij had er geen weet van ADHD een psychische aandoening is.

Interpolis weigert kraanmachinist met ADHD onterecht AOV-uitkering


De in 1991 geboren man vroeg een beroepsarbeidsongeschiktheidsverzekering aan en vulde daarbij een een gezondheidsverklaring in en ondertekende die. Op alle vragen – ook of hij psychische klachten heeft gehad – die hij moest beantwoorden, vulde hij nee in en op de vraag naar diverse omstandigheden over zijn gezondheid vermeldde hij onder meer een armbreuk, het verwijderen van de amandelen, het plaatsen van buisjes in de oren, migraine, rugklachten en een scooterongeval. In november 2011 ging de verzekering in.

Medisch dossier nader bekeken


Vier jaar later wilde hij de eindleeftijd in de verzekering aanpassen van 60 naar 67 jaar. Hij vulde daarop een nieuwe gezondheidsverklaring in, waarna de aanpassing van kracht werd. Eind 2018 meldde de man zich voor 50% arbeidsongeschikt wegens psychische klachten. Dat hij toen al een jaar gesprekken voerde met een GGZ-psycholoog was voor de verzekeraar reden zijn medisch dossier te laten onderzoeken.

ADHD is reden om uitkering te weigeren


Toen daaruit bleek dat hij al sinds zijn jeugd ADHD had, was voor de verzekeraar reden om een uitkering te weigeren. De man had immers op de gezondheidsverklaring ingevuld dat hij geen aandoening of klacht had van psychische aard. En ADHD is in de optiek van Interpolis een psychische aandoening. De verzekering ging niet over tot uitkering, er werd een uitsluitingsclausule in de verzekering geplaatst en de gegevens van de man werden opgenomen in de gebeurtenissenadministratie van Achmea gezet voor de duur van acht jaar.

Moest ADHD worden gemeld?

De geschillencommissie van Kifid boog zich over de vraag of de man bij het invullen van de eerste gezondheidsverklaring had moeten melden dat hij ADHD heeft. De commissie vindt van niet, omdat het antwoord dat de man heeft gegeven op de vraag of hij klachten, ziekten of aandoeningen, zoals depressie, overspannenheid, overwerktheid, slapeloosheid, burnout, juist heeft beantwoord. De man wist niet dat ADHD een psychische aandoening is.

Was sprake van psychische klachten?

“Het is dus de vraag of consument zich ervan bewust is geweest dat hij psychische klachten heeft gehad. Of consument, van wie in de medische stukken gesteld wordt dat bij psychiatrisch onderzoek het simplistische, concretistische denken is opgevallen, dit had behoren te weten is de volgende vraag. Het is aan verzekeraar om hiervan het bewijs te leveren. Verzekeraar is in dit bewijs niet geslaagd.”

Geen schending mededelingsplicht
Van een schending van de mededelingsplicht is volgende de commissie dan ook geen sprake. Interpolis moet alsnog tot uitkering overgaan en de gegevens van de man uit de gebeurtenissenadministratie halen. Ook moet de eindleeftijd van de verzekering weer worden verhoogd naar 67 jaar. Overigens heeft Interpolis de vraagstelling op de gezondheidsverklaring inmiddels aangepast en wordt expliciet vermeld dat ADHD een psychische aandoening is.

Deze website is  SSL beveiligd 

©2022 Dreamview | Designed, Developed & Hosted by DreamView ICT & Internet Services

Hallo ondernemer! Vraag over AOV verzekering voor zelfstandig Professionals? Wilt u teruggbeld?

WhatsApp Chat & Terugbel Service
Close and go back to page