fbpx
Image
Image

Allianz AOV aanpassingen maart 2020

allianz aov nieuws 2020Allianz aanpassingen AOV maart 2020

Voor de Allianz AOV hebben we extra acceptatiegemak toegevoegd waardoor we voor meer doelgroepen de acceptatietijd kunnen verkorten. Deze wijzigingen gaan per direct in voor alle nieuwe AOV aanvragen!

Medisch: keuringsgrens
De keuringsgrens is opgetrokken naar € 100.000,- . Wat inhoudt dat wij pas een medische keuring vragen als uw klant een verzekerd bedrag van € 100.000 of meer aanvraagt.

Technisch: hogere grens voor de toetsing van het inkomen


De toetsing van het inkomen door onze technische acceptatie-afdeling is verhoogd. Dit houdt in dat er in principe tot onderstaande bedragen (in de daarvoor geldende klasse) geen onderbouwing van het inkomen wordt opgevraagd. We rekenen dan met het inkomen wat u als adviseur ons opgeeft.
Klasse 3, 4 en 5 vanaf een kapitaal van 40.001;
Klasse 1 en 2 vanaf een kapitaal van 55.001.

Opzegtermijn AOV Allianz

Een AOV van Allianz is dagelijks opzegbaar. Dit geeft uw klant de flexibiliteit om te blijven in de Allianz AOV of direct over te stappen naar de toekomstige verplichte regeling als deze beter voor hem of haar is.


Extra info mbt verplichte AOV


Vorige week heeft De Stichting van de Arbeid haar advies m.b.t. de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen zonder personeel aangeboden aan minister Koolmees. Bij deze verplichte verzekering is de uitkering gebaseerd op gangbare arbeid. Er wordt dus rekening gehouden met alle werkzaamheden die de verzekerde nog kan uitvoeren. Dit is dus heel anders dan de AOV die bij een verzekeraar die is gebaseerd op beroepsarbeidsongeschiktheid en kent ook de mogelijkheid om te kiezen voor een sommendekking.

En in veel gevallen is dit zeker niet duurder maar zelfs goedkoper dan de premie die straks zal worden gerekend voor de verplichte verzekering via het UWV. In het advies van De Stichting van de Arbeid staat ook dat zelfstandigen straks kunnen kiezen om een andere passende arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten bij een private verzekeraar, mits deze voldoet aan de gestelde voorwaarden. Lopende arbeidsongeschiktheidsverzekeringen worden geëerbiedigd, als ze voor de peildatum zijn afgesloten. Dus regel het nu voor uw klanten!

Deze website is  SSL beveiligd 

©2022 Dreamview | Designed, Developed & Hosted by DreamView ICT & Internet Services

Hallo ondernemer! Vraag over AOV verzekering voor zelfstandig Professionals? Wilt u teruggbeld?

WhatsApp Chat & Terugbel Service
Close and go back to page