fbpx
Image
Image

Verzwijging bij AOV verzekering is gewoon ... verzwijging, dus strafbaar

Het lijkt klip en klaar: zeven fysiotherapie-behandelingen verzwijgen op een AOV-aanvraag is vragen om moeilijkheden. Zeker als je daarna de verzekering inroept voor exact die klachten. Kifid oordeelde dat Aegon terecht geen uitkering deed. SP-Kamerlid Jasper van Dijk vond het aanleiding om minister Wouter Koolmees ter verantwoording te roepen.

SP-Kamerlid doet afgehandelde Kifid-zaak dunnetjes over in Kamervragen

Van Dijk vraagt aan Koolmees of hij juridisch kan verklaren waarom Aegon op grond van een aantal fysiotherapiebehandelingen een uitkering kan weigeren aan iemand die zijn aov betaalt. De minister bespreekt vervolgens de Kifid-zaak en doceert waarom het voor arbeidsongeschiktheidsverzekeraars belangrijk is om te weten van bestaande aandoeningen om het risico te beoordelen.

‘Alleen kerngezonde klanten’

Nadat de minister heeft uitgelegd hoe Kifid de belangen van consumenten weegt, vraagt Van Dijk of Koolmees het toelaatbaar vindt dat verzekeraars ‘alleen kerngezonde mensen willen verzekeren en de kosten van klanten die arbeidsongeschikt worden proberen af te wentelen op de maatschappij.’

“In de media wordt soms het beeld geschetst dat verzekeraars zelfstandigen frequent afwijzen voor een AOV”, zegt Koolmees, die daarna de cijfers aanhaalt dat 80 procent van de aanvragen leidt tot een verzekeringsovereenkomst. In 15 procent van de gevallen is er wel een aanbod, maar komt de verzekering om andere redenen niet tot stand. Bijvoorbeeld omdat er geen documenten aangeleverd worden, of als de aanvrager toch afziet van de verzekering.

Niet-bindende uitspraak is niet bindend

Nadat Koolmees op vragen over een mogelijke acceptatieplicht dankbaar kon verwijzen naar de ophanden zijnde verzekeringsplicht voor zzp’ers, vraagt Van Dijk hem of hij nog iets kan betekenen voor de cafetariahouder. Koolmees legt vervolgens uit dat een niet-bindende Kifid-uitspraak niet bindend is. “Als de cafetariahouder in kwestie het niet eens is met deze niet-bindende uitspraak kan hij deze nog aan de rechter voorleggen.”

Deze website is  SSL beveiligd 

©2022 Dreamview | Designed, Developed & Hosted by DreamView ICT & Internet Services

Hallo ondernemer! Vraag over AOV verzekering voor zelfstandig Professionals? Wilt u teruggbeld?

WhatsApp Chat & Terugbel Service
Close and go back to page