fbpx
Image
Image

Geen verplichte AOV ZZP voor landbouw en zelfstandigen met personeel?

Geen verplichte AOV ZZP voor landbouw en zelfstandigen met personeel

Dat blijkt bij de presentatie van het voorstel ‘Keuze voor Zekerheid’ dat de Stichting van de Arbeid maakte op verzoek van het kabinet. Steeds meer zelfstandigen bleken zich vanwege de hoge premie niet meer te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. Het kabinet vindt dit onwenselijk en zoekt daarom naar een oplossing.

Inkomensverlies

In het voorstel moeten zelfstandigen zonder personeel zich straks standaard verzekeren voor langdurig inkomensverlies na ziekte of een ongeval. Mensen kunnen daarbij zelf hun periode van eigen risico kiezen: een halfjaar, 1 of 2 jaar. Deze keuze heeft gevolgen voor de premiehoogte. Naar schatting zal een zzp‘er met een bruto jaarinkomen vanaf € 20.000, maandelijks € 120 tot € 220 kwijt zijn aan de verplichte aov. Netto is dat tussen de € 85 en € 150 per maand. Verzekerden kunnen maandelijks een maximale uitkering van € 1.650 bruto krijgen, gelijk aan het wettelijk minimumloon. UWV gaat de uitvoering van de verzekering doen en de Belastingdienst int de premies.

Boeren en tuinders kunnen directe uitval vanwege ziekte of arbeidsongeschiktheid prima opvangen met hulp van het gezin, buren, bedrijfsverzorging of inhuur van personeel

LTO Nederland pleit ervoor om de agrarische sector vrij te stellen van de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering. “Agrarische ondernemers lopen net als iedere zelfstandige zonder personeel natuurlijk een risico op arbeidsongeschiktheid. Maar in de regel kunnen boeren en tuinders de directe uitval vanwege ziekte of arbeidsongeschiktheid prima opvangen met hulp van het gezin, buren, bedrijfsverzorging of inhuur van personeel”, zegt Marc Calon, voorzitter van LTO Nederland. “Een verplichte verzekering is daarom niet nodig. Agrarische ondernemers die toch een verzekering wensen, kunnen altijd terecht op de private markt voor een verzekering op maat”, vindt hij.

Alle zelfstandigen zonder personeel moeten zich standaard gaan verzekeren voor arbeidsongeschiktheid (aov).

De premie wordt inkomensafhankelijk en daarnaast gaat de hoogte afhangen van een korter of langer eigen risico. Die keuze is aan de zzp’er. heb je personeel ben je gevrijwaard kennelijk. dat zaal wel een ontsnappingsroute worden?

Dit is het voorstel dat de Stichting van de Arbeid - waarin de sociale partners overleggen - vandaag heeft gepresenteerd aan minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken. Het gaat om een nadere uitwerking van de afspraken uit het pensioenakkoord. Naar schatting is een zzp’er met een bruto jaarinkomen vanaf 20.000 euro, maandelijks tussen de 120 tot 220 euro bruto kwijt aan de verplichte aov. Netto komt dat uit op een bedrag tussen de 85 en 150 euro per maand.

Deze website is  SSL beveiligd 

©2022 Dreamview | Designed, Developed & Hosted by DreamView ICT & Internet Services

Hallo ondernemer! Vraag over AOV verzekering voor zelfstandig Professionals? Wilt u teruggbeld?

WhatsApp Chat & Terugbel Service
Close and go back to page