Image
Image

Movir vervangt starterskorting door aanvangskorting verhoogt en wijzigt AOV premies

Arbeidsongeschiktheidsverzekeraar Movir voert aanpassingen door die de AOV volgens eigen zeggen aantrekkelijker maken voor medici, zakelijk professionals en ondernemers. De starterskorting (voor startende professionals korter dan 3 jaar zelfstandig) wordt vervangen door een aanvangskorting voor zelfstandige professionals. Daarnaast verbreedt de verzekeraar de verzekeringsproducten voor tandartsen en schaft het de standaard medische keuring af om de aanvraagprocedure te versnellen.

Zelfstandige medische of zakelijke professionals ontvangen vanaf nu bij het afsluiten van een beroeps-AOV eenmalig een aanvangskorting in plaats van een starterskorting. Waar voorheen bij de starterskorting de voorwaarde gold dat de professional niet langer dan 3 jaar als zelfstandige actief mocht zijn en niet ouder dan 45 jaar was, vallen deze voorwaarden nu weg. De aanvangskorting geldt voor iedereen met als eindleeftijd tot vijf jaar voor de einddatum die is opgegeven als eindleeftijd bij de verzekering. Voorwaarde hierbij wel is dat er minimaal een contract wordt afgesloten van vijf jaar. De beroeps-AOV met aanvangskorting, die overigens niet dagelijks opzegbaar is, geldt gedurende de eerste drie jaar: in het eerste jaar 25% korting, het tweede jaar geldt 15% korting en in het derde jaar is dat 10%.

Standaard medische keuring afgeschaft

Ook schaft Movir de ‘standaard’ medische keuring af. “Dit versnelt de aanvraagprocedure en neemt een mogelijke toetredingsdrempel weg”, aldus directeur Louis van Drunen. Voorheen maakte deze keuring onderdeel uit van de aanvraag als de verzekerde 50 jaar of ouder bij wie het totaal verzekerde dagbedrag € 145,- of meer was. Bij aanvraag van een verzekering wordt wel een gezondheidsverklaring gevraagd, als die aanleiding geeft tot medische keuring is de medische keuring alsnog onderdeel van de aanvraag.
Voor onder andere een aantal detaillisten, exploitanten van onder andere lunchrooms en hotels, aannemers en opzichters past Movir de premie van de Soepel&Zeker AOV aan. Voor nieuwe verzekerden is de premie op de volgende manier gewijzigd: 

Let op:
tot 44 jaar is de premie verlaagd en ...
Vanaf 44 jaar hebben is premie verhoogd. (!)

“Door deze premie-aanpassing wordt een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor deze ondernemers betaalbaarder”, aldus Van Drunen.
Verzekeringen voor tandartsen uitgebreidBinnen het pakket van tandartsverzekeringen heeft Movir het aanbod verbreed. Jonge en pas afgestudeerde tandartsen met een eigen praktijk kunnen nu bij Movir een verzekering afsluiten. De voorwaarden hierbij zijn: de tandarts is jonger dan 40 jaar en hij/zij moet binnen twee jaar na afstuderen de verzekering hebben aangevraagd. Waar voorheen alleen een verzekering mogelijk was voor tandartsen die waren aangesloten waren bij de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT), kunnen nu ook tandartsen een verzekering aanvragen die lid zijn van de Associatie Nederlandse Tandartsen

Arnoud Wennekus: Movir is duidelijk in beweging. Soepel & Zeker geeft andere issues we zien ook een daadwerkelijke andere medische acceptatievoor dit product. Van origine  is de Soepel & Zeker foelgrep natuurlijk juist niet hun doelgroep waar ze ervaring mee hebben. Aanvangskorting en de afschaffing van de medische keuring is wat Delta Lloyd al kent. Ook deze fusie dat houdt ze bezig. Er zullen zekjer meer aanpasingen gaan volgen!

 

Deze website is  SSL beveiligd 

©2019 Dreamview | Designed, Developed & Hosted by DreamView ICT & Internet Services