fbpx
Image
Image
Tweede Kamerlid Steven van Weyenberg (D66) wil dat zzp'ers meer mogelijkheden krijgen om een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) via het UWV af te sluiten.

ZZP'ers kunnen nu, binnen 13 weken nadat zij uit loondienst zijn getreden, hun verzekering vrijwillig voortzetten bij het UWV. Volgens D66 zou deze termijn moeten worden verlengd naar twee jaar.

Sinds de afschaffing van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ) in 2004 zijn zzp'ers niet meer wettelijk verplicht om zich te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid.

Ruim 10 jaar later heeft iets minder dan de helft van de zzp'ers een regeling getroffen voor arbeidsongeschiktheid. Het aantal zzp'ers zonder arbeidsongeschiktheidsverzekering wordt als onwenselijk bestempeld. Een deel van de zzp'ers heeft zich bewúst niet verzekerd omdat zij beschikken over een buffer. Anderen zoeken echter naar gedegen opties die voor hen worden aangeboden op de markt.

De markt biedt momenteel diverse verzekeringsproducten aan. Voor zzp'ers die om medische redenen niet worden geaccepteerd, bestaat de private vangnetverzekering. ZZP'ers die starten vanuit loondienst of een werknemersverzekering, kunnen binnen 13 weken nadat zij uit loondienst zijn getreden hun verzekering via het het UWV voortzetten door middel van een vrijwillige WIA verzkering.

Voor beide producten geldt dat er geen medische beoordeling nodig is. ZZP'ers moeten wel in hun achterhoofd houden dat zij zich voor beide verzekeringen slechts gedurende een beperkte periode kunnen aanmelden. Het uitstellen van deze keuze om tot een arbeidsongeschiktheidsverzekering over te gaan kan ertoe leiden dat er geen aanspraak meer is op deze mogelijkheden.
In lijn hiermee kan een verlenging van de termijn naar 2 jaar interessant zijn. Goede voorlichting voor zzp'ers over de diverse mogelijkheden om een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten is essentieel.


Deze website is  SSL beveiligd 

©2020 Dreamview | Designed, Developed & Hosted by DreamView ICT & Internet Services

Hallo! Welkom ondernemer! Vraag over AOV verzekering voor zelfstandig Professionals?

WhatsApp Service
Close and go back to page