fbpx
Image
Image

MOVIR

MOVIR

 • AOV Verzekering voor Medici

  aovmedici-

  Bij de AOV voor Medici ontvang je een uitkering als je arbeids­ongeschikt wordt en daardoor inkomen verliest. En dat voor een scherpe premie. Deze verzekering biedt een goede bescherming als je als (para)medisch specialist of hogeropgeleide zakelijk professional arbeids­ongeschikt wordt.

  Extra uitkering
  Bij langdurige volledige arbeids­ongeschiktheid ontvang je een extra uitkering. De uitkering is 50% van het bedrag dat je hebt verzekerd en is afhankelijk van je eigenrisico­termijn. Aan de extra uitkering zijn wel voor­waarden verbonden.

  Hepatitis en MRSA
  Je hebt een medisch beroep? En mag je geen medische handelingen uitvoeren vanwege besmettingsgevaar door de MRSA-bacterie? Of ben je drager van het hepatitis B-virus? Ook dit zien wij als arbeids­ongeschiktheid en dan ontvang je dus gewoon een uitkering!
  Ook een uitkering in geval van: 
  • Gevolgen van besmetting door de MRSA-bacterie.
  • Gevolgen van besmetting met hepatitis B.
  • Uitkering bij zwangerschap.
  • Uitkering bij overlijden van partner of kind.
  • Voorlopige dekking bij een ongeval.
  • Korting in de eerst 3 verzekeringsjaren
  • Uitgebreide preventieservice

  AOV Medici : Tandarts Huisarts Dierenarts

  Kies je eigenrisico­termijn
  Hoe langer de eigenrisico­termijn die je kiest, hoe minder premie je betaalt. Als je kiest voor een langere eigenrisico­termijn duurt het wel langer voordat je een uitkering van ons krijgt als je arbeids­ongeschikt wordt. Deze periode overbrug je met eigen middelen. Je kunt kiezen uit verschillende eigenrisico­termijnen:
  • 1 maand
  • 3 maanden
  • 6 maanden
  • 12 maanden
  • 24 maanden

   Aanpassen aan loonontwikkeling

  • Het is handig dat je verzekering blijft aansluiten bij de loonontwikkeling. Je kunt daarom kiezen of je het bedrag dat je verzekert of je uitkering bij arbeids­ongeschiktheid jaarlijks automatisch laat aanpassen aan de algemene loonontwikkeling. Je financieel adviseur kan je hier meer over vertellen.
   Pas je verzekering aan als je inkomen wijzigt
   Wijzigt je inkomen? Om ervoor te zorgen dat het bedrag dat je verzekert blijft aansluiten op je inkomen, kun je dit bedrag ieder jaar aanpassen. Je mag het bedrag dat je verzekert met maximaal 10% verhogen, zonder dat daarvoor een medische toetsing nodig is. Aan het verhogen zijn wel voor­waarden verbonden. Je kunt het bedrag ook verlagen.
  Je kunt de premie van de AOV voor Medici bij je aangifte inkomstenbelasting aftrekken in box 1 (inkomen uit werk en woning). Betaalt een BV/NV de premie? Dan kan je de premie ten laste van de winst brengen. Over de eventuele uitkeringen is de verzekeraar verplicht loonheffing in te houden. De wettelijke loonheffingen zijn loonbelasting, premies werknemers­verzekeringen en de bijdrage Zorg­verzekeringswet.
  Je bent arbeids­ongeschikt als je door een medisch vast te stellen oorzaak voor minstens 25% beperkt bent om arbeid uit te voeren. Deze oorzaak moet een direct gevolg zijn van een ziekte of ongeval.
  Bij langdurige volledige arbeids­ongeschiktheid ontvang je een extra uitkering.
  Ben je langdurig en onafgebroken arbeids­ongeschikt? En is deze arbeids­ongeschiktheid vanaf de eerste dag volledig? Dan ontvang je bij de UNIM Plus AOV en de UNIM AOV een extra uitkering. Dit geldt al bij een eigenrisico­termijn van 3 maanden. In de tabel hieronder lees je welke eigenrisico­termijn gekoppeld is aan welke periode van arbeids­ongeschiktheid. En of je een extra uitkering ontvangt.
  Eigenrisico­termijn in maanden Periode van onafgebroken en volledige arbeids­ongeschiktheid
   Extra uitkering:


  1 Nvt Nee
  3 6 maanden Ja
  6 6 maanden Ja
  12 12 maanden Ja
  24 24 maanden Ja

  Hoogte van de extra uitkeringDe extra uitkering is 50% van het bedrag dat je hebt verzekerd en is afhankelijk van je eigenrisico­termijn. Hoe langer je eigenrisico­termijn, hoe hoger je extra uitkering.

  In de praktijk
  Hieronder vind je een aantal voorbeelden van hoe wij de extra uitkering berekenen. In deze voorbeelden rekenen wij met 30 dagen per maand.

  Eigenrisico­termijn 3 maanden

  Duur arbeids­ongeschiktheid: 6 maanden
  Bedrag dat je hebt verzekerd: € 100
  Extra uitkering: 50% van het bedrag dat je hebt verzekerd
  Hoogte extra eenmalige uitkering € 4.500 (= 3 maanden x 30 dagen* x (50% van € 100))
  Eigenrisico­termijn 12 maanden

  Duur arbeids­ongeschiktheid: 12 maanden
  Verzekerde bedrag € 100
  Extra uitkering: 50% van het bedrag dat je hebt verzekerd
  Hoogte extra eenmalige uitkering € 18.000 (= 12 maanden x 30 dagen* x (50% van € 100))

   

  AOV verzekering Medici: voor Para medische beroepen 

  Ambulanceverpleegkundige
  Anesthesiemedewerker
  Audioloog
  Chiropractor
  Counselor
  Doktersassistente
  Diëtist
  Ergotherapeut
  Echogravist
  Farmakundige
  Fysiotherapeut
  Huidtherapeut
  Kinesitherapeut
  Logopedist
  Longfunctie analist
  Laborant klinische neurofysiologie
  Medisch nucleairwerker
  Medische pedicure
  Mondhygiënist
  Oefentherapie Cesar
  Oefentherapie Mensendieck
  Nucleair geneeskundig laborant
  Operatieassistent
  Optometrist
  Orthopedisch technicus
  Orthopedisch technoloog
  Orthoptist
  Paraveterinair
  Podotherapeut
  Praktijkondersteuner
  Praktijkverpleegkundige
  Radiotherapeutisch laborant
  Radiodiagnostisch laborant
  Tandprotheticus
  Technoloog Medische Beeldvorming

 • FNV Zelfstandigen leden extra 5% korting op de Soepel&Zeker AOV van MOVIR

  fnv zelfstandigenFNV Zelfstandigen leden extra 5% korting op de Soepel&Zeker AOV van MOVIR

  Leden van belangenbehartiger FNV Zelfstandigen krijgen korting op hun premie als ze kiezen voor de nieuwe arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ondernemers van Movir, de Soepel&Zeker AOV. Er is zelfs sprake van een nog 5% extra premiekorting.

  FNV Zelfstandigen en Movir breiden daarmee hun samenwerking verder uit, want op de bestaande AOV’s van Movir voor zakelijke professionals kregen leden van de belangenbehartiger ook al een korting van 5%.

  Die korting gaat nu ook gelden voor de nieuwe AOV.
  Louis van Drunen, directeur van Movir: “In de afgelopen jaren hebben wij samen met FNV Zelfstandigen opgetrokken om het risicobewustzijn van ondernemers te vergroten. Hierbij maken wij gebruik van elkaars expertise om de risico’s op arbeidsongeschiktheid in kaart te brengen, en waar mogelijk te verkleinen door onze dienstverlening hierop aan te passen.”

  Redactie: AOV-ZZP.nl
  Aan de samenwerking tussen Movir en PZO maakte MOVIR onlangs een einde.
 • Movir AOV biedt maatwerkoplossing bij zwangerschap

  Zwangerschapsdekking Movir

  Movir AOV biedt maatwerkoplossing bij zwangerschap


  Movir ziet kansen om het risico op arbeidsongeschiktheid na een zwangerschap te verkleinen. Daarom biedt de verzekeraar voor zakelijke en medische professionals voortaan vrouwelijke verzekerden rondom een bevalling professionele begeleiding door Proud Mom aan.

  Een Movir arbeidsongeschiktheidsverzekeringveel meer dan het uitkeren van geld, namelijk het bieden van maatwerkoplossingen. Preventie en re-integratie in het eigen beroep zijn de pijlers van de dienstverlening van de verzekeraar. ‘Uit onze statistieken blijkt dat vrouwen na een zwangerschap meer risico lopen op arbeidsongeschiktheid. Dit wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door zwangerschapsgerelateerde klachten en door psychische klachten', vertelt Louis van Drunen, directeur van Movir. Vanuit haar visie wil Movir verzekerden helpen om arbeidsongeschiktheid te beperken en te voorkomen. ‘Ook aansluitend op een zwangerschap. Daarom kunnen vrouwelijke verzekerden van Movir tot twaalf maanden na de bevalling preventief professionele begeleiding krijgen van Proud Mom.'

 • Movir op vingers getikt wegens zwangerschapsuitsluiting in aov

  Movir zwangerschapsuitsluiting in aovDe voorzieningenrechter heeft bepaald, dat Movir een zwangere advocate moet uitkeren op haar 'vastekostenverzekering' ook al is zwangerschap daarop niet gedekt. De rechter volgt hiermee de jurisprudentie van de Commissie Gelijke Behandeling dat zwangerschap niet mag worden uitgesloten. Movir gaat in hoger beroep tegen dit vonnis.

  Movir op vingers getikt wegens zwangerschapsuitsluiting in aov

  De advocate heeft bij Movir een speciale aov voor advocaten/procureurs met een dekking voor het eerstejaarsrisico (E-verzekering) en een dekking voor het risico na het eerste jaar (L-verzekering). Voorts heeft de advocate, die zelfstandig binnen een maatschap werkt, een vastekostenverzekering voor doorbetaling van maatschapskosten gedurende arbeidsongeschiktheid. Deze verzekering geeft bij arbeidsongeschiktheid aanspraak op een daggeld van e 45 met een eigen-risicotermijn van dertig dagen.

  Op de L-dekking is zwangerschap (onder bepaalde voorwaarden) gedekt. Movir licht deze dekking desgevraagd tegenover AM aldus toe: "Omdat zwangerschap en bevalling niet zijn aan te merken als stoornissen die in directe relatie tot ziekte staan, geven deze geen recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Om vrouwen toch financieel in staat te stellen zestien weken rond de bevallingsdatum niet te werken, hebben wij de mogelijkheid van een zwangerschapsuitkering gecreëerd. De zwangerschapsuitkering is een aparte, zelfstandige uitkering die wordt verstrekt los van de vraag of er sprake is van arbeidsongeschiktheid. In wezen is die uitkering – net als de uitkering uit hoofde van de Wet arbeid en zorg – een verlofregeling in verband met zwangerschap en bevalling. Deze verlofregeling bieden wij uitsluitend op een langlopende verzekering en niet op andere verzekeringen, zoals de vastekostenverzekering."

Deze website is  SSL beveiligd 

©2020 Dreamview | Designed, Developed & Hosted by DreamView ICT & Internet Services

Hallo! Welkom ondernemer! Vraag over AOV verzekering voor zelfstandig Professionals?

WhatsApp Service
Close and go back to page