fbpx
Image
Image

aov zzp

aov zzp

 • AOV verzekering en loonheffing

  Inkomensverzekeraars zijn vanaf 1 januari 2011 wettelijk verplicht loonheffingen in te houden op verstrekte arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. Het gaat om periodieke uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid door ziekte of een ongeval. U kunt de loonheffingen die op de uitkering zijn ingehouden, later verrekenen met de aangifte inkomstenbelasting

  Vanaf 2012 zijn inkomensverzekeraars ook verplicht om de aftrekbare premie aan de Belastingdienst op te geven de zogenaamde renseigneringsplicht. De Belastingdienst zal deze informatie actief gebruiken om de aangifte inkomstenbelasting vooraf in te vullen. U controleert ,corrigeert en vult achteraf aan als dat nodig is. De kosten aov verzekering zijn immer aftrekbaar.

  Wat is precies loonheffing?

  De wettelijke loonheffing die op de uitkering wordt ingehouden, bestaat uit de loonbelasting, premies volksverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (ZVW-bijdrage). Deze draagt de maatschappij af aan de Belastingdienst. De loonheffing is een voorheffing op de inkomstenbelasting zoals bij salaris of andere inkomsten ook wordt toegepast.

  U kunt de ingehouden bedragen bij de aangifte inkomstenbelasting verrekenen met de verschuldigde inkomstenbelasting, premies volksverzekeringen en ZVW-bijdrage.

  Wat is precies loonheffingskorting?Iedereen die salaris of een uitkering ontvangt, heeft recht op loonheffingskorting. De loonheffingskorting mag maar bij één werkgever of uitkeringsinstantie worden toegepast. Meer informatie over de loon¬heffingskorting vindt u op www.belastingdienst.nl.

  De maatschappij past de loonheffingskorting alleen toe als u dit heeft aangegeven.Welke gegevens zijn er allemaal nodig voor een juiste inhouding en afdracht?Om aan de wettelijke inhoudingsverplichtingen te kunnen voldoen, heeft de maatschappij de volgende gegevens van u nodig:- Burgerservicenummer- Nationaliteit- Kopie geldig identiteitsbewijs (bij voorkeur: paspoort of identiteitskaart)- Keuze toepassing loonheffingskorting: ja/neeWijzigt nu uw uitkering?

  De bruto-uitkering wijzigt niet. Het bedrag dat u op uw rekening ontvangt, wijzigt wel. Vanaf 1 januari 2011 houdt de maatschappij loonheffing in op de periodieke arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. U ontvangt dan een netto-uitkering in plaats van een bruto-uitkering.Specificatie inhoudingenU ontvangt een specificatie van de inhoudingen op de uitbetaalde periodieke uitkeringen.

  Daarnaast ontvangt u na afloop van het jaar een jaaropgave Hierop worden de loonbelasting, premie volksverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet vermeld die op de uitkering(en) zijn ingehouden en afgedragen.Uw kunt deze gegevens gebruiken voor de aangifte inkomstenbelasting.

  En bij een zwangerschapsuitkering?Omdat zwangerschapsverlof niet het gevolg is van invaliditeit, ziekte of ongeval geldt hiervoor geen inhoudingsplicht. De zwangerschapsuitkering wordt in één keer uitbetaald. Of er in uw geval een zwangerschapsuitkering geldt en wat de hoogte daarvan is, is afhankelijk van de soort arbeidsongeschiktheidsverzekering die u heeft afgesloten

  .-Wordt er ook loonheffing ingehouden als ik in het buitenland woon?Er is over het algemeen sprake van een binnenlandse belastingplicht. Dit betekent dat erj ook loonheffingen in worden gehouden als u in het buitenland woont.Het kan zijn dat u niet (meer) binnenlands belastingplichtig bent voor de Nederlandse loon- en inkomstenbelasting en/of niet (meer) premieplichtig voor de Nederlandse Volksverzekeringen en de Zorgverzekeringswet.

  Als u een beschikking van de belastingdienst heeft waarin staat dat de inhouding van loonheffingen, geheel of gedeeltelijk, achterwege kan worden gelaten, dan zal de maatschappij hiermee rekening houden.Meer informatie kunt u vinden op de website van de Belastingdienst.Het kan zijn dat uw uitkering (ook) in uw woonland belast is. Uw kunt dit navragen bij de belastingautoriteiten in uw woonland of uw eigen belastingadviseur.Als de maatschappij de informatie niet op tijd heeft ontvangen, kunnen wij niet aan de inhoudingsplicht voldoen en daarom ook niet uitkeren. Dit geldt met name voor het Burgerservicenummer. Er wordt pas uitgekeerd na ontvangst van de gevraagde gegevens.

  U kunt dit voorkomen door ons de gevraagde informatie te sturen.Wat betekent dit voor uw uitkering?De bruto-uitkering wijzigt niet. Het bedrag dat u op uw rekening ontvangt, wijzigt wel. Vanaf 1 januari 2011 houdt de maatschappij loonheffing in op de periodieke arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. U ontvangt dan een netto-uitkering in plaats van een bruto-uitkering. Zie ook vraag 3.

 • Dé AOV verzekering voor de ZZP

  Dé AOV verzekering voor de ZZP

   
  AOV verzekering voor de ZZPEen arbeidsongeschiktheidsverzekering, ook wel AOV genoemd, is zeer belangrijk voor een Zelfstandige Zonder Personeel. Indien je ondernemer bent of ZZP´er en je ziek wordt of een ongeluk krijgt, dan ben je hiervoor niet verzekerd. 

  Daarom is het verstandig om een AOV verzekering ZZP af te sluiten, zodat je inkomen niet wegvalt. Je inkomen loopt dan gewoon door terwijl je ondertussen probeert beter te worden.  
   
  Het afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering is niet verplicht, maar wel aan te raden. Je kan je inkomen geheel of gedeeltelijk -tijdelijk of voorgoed- verliezen en zonfder inkomen worden problemen alleen maar groter.
   
  Elke verzekeringsmaatschappij en ook online aanbieders, zijn er om voor jou  om een AOV verzekering ZZP af te sluiten. Maar liefst een op de tien ondernemers maken gebruik van een AOV verzekering ZZP in hun eigen belang. 
   

  Dekking AOV Verzekering

  De AOV dekt het wegvallen van inkomensverlies door ziekte en /of ongeval. De manier waarop je arbeidsongeschikt bent geworden is irrelevant. Er is een uitgebreide dekking mogelijk die beschermt tegen allerlei soorten verlies van inkomen. De hoogte van het bedrag dat je kan verzekeren, hangt altijd af van je wensen en je inkomen. je kan een wachttijd uitkiezen van minimaal 14 dagen en maximaal 3 jaar. De uitkering kan bij steeds meer  maatschappijen tot uw 67e lof 68e levensjaar doorlopen, de eindleeftijd
   

  Een AOV ZZP verzekering afsluiten

  Indien je een verzekering gaat afsluiten lees dan altijd eerst goed de polisvoorwaarden. Daarin staan de belangrijkste gegevens over de premie, dekking en eventuele uitsluitingen. Wanneer wordt er uitgekeerd?
   
  Indien je je ziek moet melden door ziekte of ongeval  zal een verzekeringsarts bekijken hoeveel u nog kunt. Ben je langer dan een jaar arbeidsongeschikt, dan zal er gekeken worden of je je bedrijf nog kunt voortzetten, gedeeltelijk met behoud van uitkering. Bij een gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid ontvang je ook een gedeeltelijke uitkering. Indien u voor 50 procent bent afgekeurd dan ontvangt u ook 50 procent van het gekozen verzekerde bedrag.
   

  Vaste lasten

  Door de AOV verzekering ben je er altijd van gegarandeerd dat jouw vaste lasten betaald worden. Je inkomen daalt fors en met deze verzekering kan de hypotheek of de huur of ander financiele verbintenissen die je  bent aangegaan, gewoon betaald worden. 
   

  Kosten AOV Verzekering

   De premie hangt af van je leeftijd, beroep,  de gekozen wachttijd , het verzekerd bedrag en tot welke leeftijd jouw dekking verzekerd is en of er een index meeverzekerd is op de verzekerd bedragen.  Ook tussentijdse uitkeringen worden meeberekend en ook de manier waarop u AOV bent verzekerd.
  Wil je snel  geholpen worden bij het krijgen van een goede AOV Verzekering? AOV – ZZP helpt u bij deze taak!
   Maak nu een vergelijking!
   
 • Geheel ontzorgd worden door AOV-zzp.nl?

  AOV ZZP heeft een uitstekende reputatie als onafhankelijk AOV Specialist bij zelfstandig ondernemers. Wij garanderen in ons Persoonlijk & Onafhankelijk Vergelijk Rapport kwaliteitsvoorwaarden en de scherpste premies. Ook met verzekeraars hebben wij een goede professionele relatie opgebouwd. Dat is prettig en werkt in het belang van onze aangesloten verzekerden.

  Je eigen Team

  Om jouw belangen als verzekerde en ondernemer in alle omstandigheden het beste te kunnen dienen, heb jij een professioneel Team van Deskundigen tot je beschikking op wiens support en ondersteuning je altijd kan rekenen. Dit Team van Deskundigen bestaat uit:

  • AOV Specialist
  • Arbeidsdeskundige
  • Advocaat
  • Medisch specialist

  Proactieve & Persoonlijke Belangenbehartiger 

  Wij houden jouw belangen continu in het oog:

  • Wij houden je steeds op de hoogte van belangrijke zaken
  • Elk jaar een onderhoudsgesprek
  • Je eigen Team staat altijd voor je klaar
  • Elk drie jaar een marktvergelijking, zo betaal je nooit teveel 

  Plus uniek in Nederland: AOV ALL Inclusive: Laagste premiegarantie gedurende de gehele looptijd:

  Goed Geregeld bij het AOV ZZP's Inkomens Zekerheids Collectief

  AOV ZZP kent een hoge tevredenheidsscore: Maar liefst 89% van onze relaties beveelt AOV ZZP graag aan. Het gemiddelde cijfers dat ons wordt toegekend is een 9,3.

  Ons inmiddels Persoonlijk AOV Vergelijk Rapport kent unieke garanties, zodat je geen enkel risico loopt als je met ons in zee gaat:

  • 100% niet-goed-geld-terug-garantie én 
  • Laagste premiegarantie, zo betaal je nooit teveel

  Tijdelijk Aanbod: Boek nu direct hier vrijblijvend en kosteloos 30 minuten gesprek boeken met de AOV Specialist!

 • Home

   

  AOV Verzekering ZZP Specialist Nederland

  Aov-zzp.nl is dé onafhankelijke AOV Specialist: Aov Advies, Aov Vergelijk en het afsluiten van uw AOV verzekering voor zelfstandigen en dient uitsluitend úw belangen

  Arbeidsongeschiktheidsverzekering nog niet geregeld, maar u wilt wel zekerheid over uw financiële positie als u arbeidsongeschikt wordt?Ieder jaar wordt een groot aantal zelfstandigen door ziekte of ongeval arbeidsongeschikt. AOV Verzekering nog niet geregeld? Weet u dan dat u geen recht heeft op een uitkering van de overheid? Met een goede arbeidsongeschiktheidsverzekering verzekert u zich als zelfstandige tegen alle arbeidsongeschiktheidsrisico's.

  Een passende verzekering zorgt voor vertrouwen in de toekomst. Uw eigen vermogen, de continuïteit van uw onderneming en persoonlijke situatie blijven gewaarborgd. Goed advies is daarbij broodnodig.

  Wij helpen zelfstandig ondernemers de beste en de voordeligste AOV Verzekering te vergelijken en af te sluiten uit alle aanbieders.

  Wij hebben zeer korte lijnen, zijn innovatief, eerlijk en integer, open en transparant. Wij adviseerden al AOV verzekeringen in 2008 zónder provisie voordat dit uiteindelijk werd opgelegd door de overheid. Wij vergelijken op onafhankelijke individuele wijze alle AOV Verzekeringen op de Nederlandse markt.

  U krijgt te allen tijde onafhankelijk en persoonlijk individueel advies, alleen úw belang telt. Wij achten het onze taak om u de verschillen tussen alle verschillende aanbieders duidelijk te maken zodat u daarmee de juiste keuze kan maken. Zo kunt u natuurlijk ook besluiten om u uiteindelijk niet te verzekeren...

  Wij zijn gespecialiseerd in uitgebreide kwalitatieve onafhankelijke dienstverlening aan HBO en WO

   

  10% extra korting:  40% Collectieve korting via AOV ZZP's InkomensZekerheid Collectief 

   

  Deze drie keiharde garanties biedt AOV ZZP  wanneer u ons inschakelt voor uw Persoonlijk AOV Adviesrapport:

  • Kwaliteitsgarantie op ons Persoonlijk AOV Advies Rapport (niet goed geld terug).
  • Wij garanderen de voordeligste premie: zo betaalt u nooit teveel.
  • Ook na afsluiten van de verzekering garanderen wij service: (als het nodig is vechten wij samen met u een robbertje met de verzekeraar, wij behartigen immers uw belangen u bent tenslotte onze klant!)
  • Kwalitatief advies, onafhankelijkheid en transparantie staan bij ons voorop. 

   

  Waarom AOV ZZP als AOV Specialist totaal anders is dan andere aanbieders...

   

  • Wij zijn puur AOV Specialist en doen niets anders dan AOV en werkten al in 2008, ver voor het provisieverbod van 01-01-2013, zonder provisie.
  • Wij zijn de onafhankelijke belangenbehartiger van jou als ondernemer, je advocaat je adviseur in goede en slechte tijden
  • Wij zijn totaal onafhankelijk en doen zaken met alle AOV aanbieders in Nederland
  • Wij vechten altijd voor jouw belang, jouw belang is altijd ook ons belang ! Wij zijn écht en oprecht geïnteresseerd in jou als relatie en in jouw onderneming
  • Wij geven elke relatie wat hij of zij nodig heeft en dat is niet altijd wat er van ons in eerste instantie gevraagd wordt...
  • Wij doen (daarom) alleen AOV met Advies
  • Wij hebben honderden tevreden relaties die dit openbaar uitspreken op linkedin en in klanttevredenheidsonderzoeken  

  AOV-ZZP.nl omarmt de 6 O's:

  Oplossingsgericht, open, opgeruimd, oprecht, ondersteunend, oog hebbend voor. Onze adviseurs beschikken over empathie, discipline, passie!, assertiviteit en helicopterview.

  Als onafhankelijk AOV Vergelijker vergelijken wij o.a. de AOV verzekeringen van volgende verzekeraars

    

       
       
       
       
 • Klantervaringen (500+ reviews ) AOV-ZZP.nl

Deze website is  SSL beveiligd 

©2024 Dreamview | Designed, Developed & Hosted by DreamView ICT & Internet Services

Hallo ondernemer! Vraag over AOV verzekering voor zelfstandig Professionals? Wilt u teruggbeld?

WhatsApp Chat & Terugbel Service
Close and go back to page