fbpx
Image
Image

Inkomensverzekeraars zijn vanaf 1 januari 2011 wettelijk verplicht loonheffingen in te houden op verstrekte arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. Het gaat om periodieke uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid door ziekte of een ongeval. U kunt de loonheffingen die op de uitkering zijn ingehouden, later verrekenen met de aangifte inkomstenbelasting

Vanaf 2012 zijn inkomensverzekeraars ook verplicht om de aftrekbare premie aan de Belastingdienst op te geven de zogenaamde renseigneringsplicht. De Belastingdienst zal deze informatie actief gebruiken om de aangifte inkomstenbelasting vooraf in te vullen. U controleert ,corrigeert en vult achteraf aan als dat nodig is. De kosten aov verzekering zijn immer aftrekbaar.

Wat is precies loonheffing?

De wettelijke loonheffing die op de uitkering wordt ingehouden, bestaat uit de loonbelasting, premies volksverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (ZVW-bijdrage). Deze draagt de maatschappij af aan de Belastingdienst. De loonheffing is een voorheffing op de inkomstenbelasting zoals bij salaris of andere inkomsten ook wordt toegepast.

U kunt de ingehouden bedragen bij de aangifte inkomstenbelasting verrekenen met de verschuldigde inkomstenbelasting, premies volksverzekeringen en ZVW-bijdrage.

Wat is precies loonheffingskorting?Iedereen die salaris of een uitkering ontvangt, heeft recht op loonheffingskorting. De loonheffingskorting mag maar bij één werkgever of uitkeringsinstantie worden toegepast. Meer informatie over de loon¬heffingskorting vindt u op www.belastingdienst.nl.

De maatschappij past de loonheffingskorting alleen toe als u dit heeft aangegeven.Welke gegevens zijn er allemaal nodig voor een juiste inhouding en afdracht?Om aan de wettelijke inhoudingsverplichtingen te kunnen voldoen, heeft de maatschappij de volgende gegevens van u nodig:- Burgerservicenummer- Nationaliteit- Kopie geldig identiteitsbewijs (bij voorkeur: paspoort of identiteitskaart)- Keuze toepassing loonheffingskorting: ja/neeWijzigt nu uw uitkering?

De bruto-uitkering wijzigt niet. Het bedrag dat u op uw rekening ontvangt, wijzigt wel. Vanaf 1 januari 2011 houdt de maatschappij loonheffing in op de periodieke arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. U ontvangt dan een netto-uitkering in plaats van een bruto-uitkering.Specificatie inhoudingenU ontvangt een specificatie van de inhoudingen op de uitbetaalde periodieke uitkeringen.

Daarnaast ontvangt u na afloop van het jaar een jaaropgave Hierop worden de loonbelasting, premie volksverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet vermeld die op de uitkering(en) zijn ingehouden en afgedragen.Uw kunt deze gegevens gebruiken voor de aangifte inkomstenbelasting.

En bij een zwangerschapsuitkering?Omdat zwangerschapsverlof niet het gevolg is van invaliditeit, ziekte of ongeval geldt hiervoor geen inhoudingsplicht. De zwangerschapsuitkering wordt in één keer uitbetaald. Of er in uw geval een zwangerschapsuitkering geldt en wat de hoogte daarvan is, is afhankelijk van de soort arbeidsongeschiktheidsverzekering die u heeft afgesloten

.-Wordt er ook loonheffing ingehouden als ik in het buitenland woon?Er is over het algemeen sprake van een binnenlandse belastingplicht. Dit betekent dat erj ook loonheffingen in worden gehouden als u in het buitenland woont.Het kan zijn dat u niet (meer) binnenlands belastingplichtig bent voor de Nederlandse loon- en inkomstenbelasting en/of niet (meer) premieplichtig voor de Nederlandse Volksverzekeringen en de Zorgverzekeringswet.

Als u een beschikking van de belastingdienst heeft waarin staat dat de inhouding van loonheffingen, geheel of gedeeltelijk, achterwege kan worden gelaten, dan zal de maatschappij hiermee rekening houden.Meer informatie kunt u vinden op de website van de Belastingdienst.Het kan zijn dat uw uitkering (ook) in uw woonland belast is. Uw kunt dit navragen bij de belastingautoriteiten in uw woonland of uw eigen belastingadviseur.Als de maatschappij de informatie niet op tijd heeft ontvangen, kunnen wij niet aan de inhoudingsplicht voldoen en daarom ook niet uitkeren. Dit geldt met name voor het Burgerservicenummer. Er wordt pas uitgekeerd na ontvangst van de gevraagde gegevens.

U kunt dit voorkomen door ons de gevraagde informatie te sturen.Wat betekent dit voor uw uitkering?De bruto-uitkering wijzigt niet. Het bedrag dat u op uw rekening ontvangt, wijzigt wel. Vanaf 1 januari 2011 houdt de maatschappij loonheffing in op de periodieke arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. U ontvangt dan een netto-uitkering in plaats van een bruto-uitkering. Zie ook vraag 3.

Deze website is  SSL beveiligd 

©2022 Dreamview | Designed, Developed & Hosted by DreamView ICT & Internet Services

Hallo ondernemer! Vraag over AOV verzekering voor zelfstandig Professionals? Wilt u teruggbeld?

WhatsApp Chat & Terugbel Service
Close and go back to page