fbpx
Image
Image

Allianz Absoluut ArbeidsongeschiktheidsverzekeringAllianz AOV Absoluut Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Als u een ondernemer bent waarbij uw inkomen jaarlijkse sterk fluctueert,  is de Allianz Absoluut Arbeidsongeschiktheidsverzekering iets voor u!  

Omdat de uitkering niet afhankelijk is van uw inkomensverandering, biedt deze verzekering u absolute zekerheid over de hoogte van uw uitkering. Bij arbeidsongeschiktheid ontvangt u het bedrag dat u heeft verzekerd, zonder dat u hoeft aan te tonen wat u inkomensverlies is.

Met de Absoluut Arbeidsongeschiktheidsverzekering bent u verzekerd voor dezelfde risico's als met de Essentie Arbeidsongeschiktheidsverzekering. Ook de premie komt grotendeels overeen.Allianz accepteert de Absoluut Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen tot verzekerde bedragen van rubriek A en B van maximaal € 35.000,-. Grote verschil is wel dat u geen optierecht hebt om de verzekeiring zonder verdere gezondheidswaarborgen mee te laten stijgen met uw inkomen.Allianz verhoogt verzekerd bedrag AOV Absoluut naar € 50000,-, wanneer u langer dan drie jaar uw bedrijf runt.Een jaar na de introductie van de Absoluut AOV verhoogt Allianz Inkomensverzekeringen het maximale verzekerd bedrag naar € 50.000. Deze sommenverzekering biedt volgens Allianz absolute zekerheid omdat een eventuele uitkering gelijk is aan het vastgestelde verzekerd bedrag.

Het inkomen wordt alleen getoetst bij het afsluiten van de verzekering. Bij een verzekerd bedrag boven € 35.000 moet de kandidaat-verzekerde minimaal drie jaar als zelfstandig ondernemer werkzaam zijn. Er vindt dus geen inkomenstoets bij schade plaats.

Tot een maximaal verzekerd bedrag van € 50.000 biedt deze arbeidsongeschiktheidsverzekering zekerheid aan ondernemers met een sterk fluctuerend inkomen.

Iedereen is wel eens verkouden of grieperig. U zet als ondernemer dan de tanden even op elkaar. Het gaat wel weer over. Maar wat als u een ernstige ziekte krijgt, of een verkeersongeval en niet meer kunt werken?U kunt met een arbeidsongeschiktheidsverzekering voorkomen u dat u uw levensstijl drastisch moet aanpassen als u iets overkomt, of erger nog, dat u uw bedrijf moet verkopen.Voor elke situatie biedt Allianz een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Of u nu naar een basisdekking voor een aantrekkelijke prijs zoekt, of naar volledige zekerheid. Want u weet zelf het beste welke risico's u wel en niet wilt lopen. En daarnaast kunt u, wanneer uw situatie verandert, uw verzekering altijd eenvoudig aanpassen.

U kunt bij arbeidsongeschiktheid moeilijker aantonen in hoeverre uw inkomen is veranderd wanneer uw inkomen sterk varieert. In dat geval is de Absoluut Arbeidsongeschiktheidsverzekering van Allianz mogelijk iets voor u.
De Absoluut AOV is namelijk een sommenverzekering, dit in tegenstelling tot de andere arbeidsongeschiktheidsverzekeringen van Allianz.Bij het bepalen van de hoogte van de uitkering betekent dat bij de uitkering bij arbeidsongeschiktheid alleen gekeken wordt naar uw arbeidsongeschiktheidspercentage.De Absoluut AOV biedt u dus absolute zekerheid.
Bij de andere arbeidsongeschiktheidsverzekeringen van Allianz wordt de uitkering ook door uw inkomensverlies bepaald, en dus niet alleen door uw arbeidsongeschiktheidspercentage. U bent met de Absoluut AOV verzekerd voor dezelfde risico's als met de Essentie AOV.

In de huidige economische situatie is zekerheid een groot goed, zowel voor consumenten als ondernemers. De Absoluut AOV geeft ondernemers zekerheid, ook wanneer hun inkomen afneemt door een teruglopende omzet. Omdat deze AOV een sommenverzekering is, vindt er namelijk geen inkomenstoets plaats en wordt ‘gewoon' het verzekerde bedrag uitgekeerd.  De Allianz Absoluut AOV is namelijk een van de weinige producten in de markt die in de categorie ‘prijs' 5 sterren scoorde in de Moneyview ProductRating.

Kijkt u ook eens naar de Allianz Essentie AOV of de zeer uitgebreide Allianz AOV.

pdf_icon_35_35

Deze website is  SSL beveiligd 

©2020 Dreamview | Designed, Developed & Hosted by DreamView ICT & Internet Services

Hallo! Welkom ondernemer! Vraag over AOV verzekering voor zelfstandig Professionals?

WhatsApp Service
Close and go back to page
aov-zzp.nl Help!

Zie je ook door het bomen het bos niet meer?

Voorwaarden AOV verzekeringen lastig te vergelijken? Inderdaad!

Zou jij een volledig vergelijk willen hebben tussen verschillende voorwaarden, zodat je ECHT kan vergelijken, behalve simpelweg op prijs?

Schrijf je in en ontvang van ons GRATIS een waardevol polis voorwaarden vergelijk