fbpx
Image
Image

Allianz  AOV ArbeidsongeschiktheidsverzekeringAllianz Absoluut Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)

*Onderaan dit artikel: Voorwaarden verbeteringen Allianz AOV voorwaarden in 2018

Allianz AOV Absoluut Arbeidsongeschiktheidsverzekerings een van de meest uitgebreide arbeidsongeschiktheidsverzekering die op de markt is en kent vele opties.

Het is niet de keuze van de massa, wellicht omdat het produkt zo veel opties heeft, zodat alleen de experts deze op waarde schatten. Er hangt ook een prijskaartje aan deze zeer uitgebreide en door Moneyview onderscheiden variant. Wellicht is deze optie voor u geschikt.Laat u uitgebreid adviseren. Allianz heeft nog meer producten in huis, wellicht past een andere product u beter? Allianz kent ook een sommenverzekering variant, bijzonder geschikt als u absolute zekerheid wil hebben.

Allianz Arbeidsongeschiktheidsverzekering: Zeer complete verzekering. Allianz Absoluut AOV is een complete AOV. 

Gezondheidskorting
Om de drie jaar (vanaf het vierde jaar van de verzekering) heeft verzekerde het recht een periodieke geneeskundig onderzoek te laten verrichten. Als de uitslag van dit onderzoek gunstig is dan verstrekt Allianz een korting op de premie van 4%
Iedereen is helaas wel eens snooterig of wat grieperig. Als ondernemer zet u dan de tanden even op elkaar en hoopt dat het snel weer over gaat. Maar wat als u een ernstig verkeersongeval of ernstige ziekte krijgt, en niet meer kunt werken?


U kunt met een arbeidsongeschiktheidsverzekering voorkomen u dat u uw levensstijl drastisch moet aanpassen als u iets overkomt, of erger nog, dat u zelfs uw bedrijf moet verkopen.

Allianz biedt voor elke situatie biedt een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Of u nu naar volledige zekerheid zoekt of een basisdekking voor een aantrekkelijke prijs zoekt. Want u weet zelf het beste welke risico's u wel en niet wilt lopen. En daarnaast kunt u, wanneer uw situatie verandert, uw verzekering altijd eenvoudig aanpassen.

Optionele dekkingen.

Vergoeding voor meewerkende partner: periodieke uitkering indien meeverzekerd.
Uitkering Critical Illness: Kapitaaluitkering van € 25.000,00 , € 50.000,00, € 75.000,00 en € 100.000,00 afhankelijk van de keuze van verzekerde bij aanvang van de verzekering.Ongevallenkapitaaluitkering: naast de reguliere kapitaaluitkering bij blijvende invaliditeit door een ongeval aanvullend 3 keer jaarrente na-eerstejaarsrisico; naast de reguliere kapitaaluitkering bij overlijden door een ongeval aanvullend 2 keer jaarrente na-eerstejaarsrisico.

No-claimkorting
Indien de verzekerde gedurende een periode van drie jaar of langer geen arbeidsongeschiktheidsuitkering of enige andere uitkering uit hoofde van deze verzekering van de maatschappij heeft ontvangen, wordt per de eerstvolgende hoofdpremievervaldag na afloop van de door de maatschappij bepaalde periodes een korting verleend in de vorm van een percentage van de premie.
Met ingang van de datum waarop de verzekerde arbeidsongeschikt is in de zin van de polisvoorwaarden vervalt de no-claim korting. Vanaf het moment dat de verzekerde weer volledig arbeidsgeschikt is vangt de periode waarin de verzekerde drie jaar of langer niet arbeidsongeschikt is geweest weer opnieuw aan en begint verzekerde weer opnieuw met het opbouwen van de no-claimkorting.Allianz Arbeidsongeschiktheidsverzekering vergeleken met andere heeft een zeer complete dekking.

 Kijk ook eens na Allianz Absoluut AOV , of de Allianz Essentie AOV of de Allianz Compact AOV.

Verbeteringen en uitbreidingen

Ruimere acceptatieleeftijden bij afsluiten en bij het verhogingsrecht


Beroepsklasse 1 en 2 kan u afsluiten en verhogen tot en met 62 jarige leeftijd en beroepsklasse 3, 4 en 5 kan u afsluiten en verhogen tot en met 55 jaar.
Zuivere beroeps arbeidsongeschiktheid voor alle producten


Bij arbeidsongeschiktheid worden taakverschuivingen niet meer meegenomen. Daarnaast is ook het artikel vervallen waarin geregeld stond dat bij verkoop bedrijf passende arbeid van toepassing is.
Orgaandonatie is meeverzekerd (niet bij Ongevallen Plus AOV)

Met deze arbeidsongeschiktheidsverzekering kan uw klant ook een uitkering krijgen als hij
arbeidsongeschikt raakt door orgaandonatie.


Extra: adoptie meeverzekerd (niet bij Ongevallen Plus AOV)
Adopteert uw klant een kind? Dan kan hij een uitkering krijgen als hij de formele adoptiedatum kan aantonen en een bedrag voor het eerste jaar
arbeidsongeschiktheid heeft verzekerd.


Preventie 
Als er kosten gemaakt moeten worden om arbeidsongeschiktheid te voorkomen, dan kijkenwe hoe hoog deze kosten zijn en of het risicoop arbeidsongeschiktheid wordt verminderd.
Wij betalen een gedeelte of alle kosten.

Medische kosten betalen we niet. Kosten die een andere verzekering (bijvoorbeeld een
ziektekostenverzekering) betaalt, zij niet gedekt.


Sluimerpremie verlaagd naar 10% van de premie en geen toetsing van het inkomen bij herstel dekking


Voor alle producten geldt de mogelijk van sluimerdekking . Dit is mogelijk als uw klant tijdelijk stopt met de werkzaamheden maar ook als om economische/financiële reden de polis
tijdelijk moet worden geschorst. In beide gevallen wordt een periode afgesproken met een concrete startdatum en een concrete einddatum. Op de hersteldatum wordt de polis in kracht hersteld
zonder dat wij vragen om (financiële) gegevens.

Nog flexibelere producten
Flexibel opzeggen: ook in het eerste verzekeringsjaar Uw klant kan bij ons ook in het eerste jaar de verzekering opzeggen. Wij houden hem dus niet aan een jaarcontract. Hij heeft een opzegtermijn
van een maand.
Flexibel verlagen verzekerde bedragen of veranderen van de dekking  
Het verlagen van de verzekerde bedragen mag op ieder gewenst moment. Voor het veranderen van de dekking (buiten verhogingsrecht om) kan op ieder
gewenst moment een verzoek worden ingediend.


Omzettingsrecht voor Maatwerk AOV en Fundament AOV
Heeft uw klant een verzekering met een korte uitkeringsduur? Uw klant kan deze verzekering 3 jaar na de ingangsdatum, zonder medische
keuring, omzetten naar een uitkering tot eindleeftijd. Hij kan de verzekering ook eerder omzetten naar een uitkering tot eindleeftijd. Wij vragen dan
om nieuwe gezondheidsvragen in te vullen. Allianz Inkomensverzekeringen 

Verbeteringen AOV voorwaarden Voorwaarden duidelijker

Regeling second opinion opgenomen in voorwaarden Is uw klant het niet eens met onze vaststelling van de arbeidsongeschiktheid? Meld dit dan bij ons binnen 4 weken. Komen wij er samen niet uit?Dan kan hij een second opinion aanvragen.

Hebben wij akkoord gegeven voor de keuze van de deskundige of arts en is de uitkomst van de second opinion in zijn voordeel? Dan volgen wij de second
opinion. Is de uitkomst van de second opinion in zijn nadeel? Dan houden wij ons aan de originele vaststelling van de arbeidsongeschiktheid.

Medische objectiveerbaarheid duidelijker uitgelegd
‘Wat is arbeidsongeschiktheid’ is beter uit gelegd doordat we de term ‘medisch objectiveerbaar’ weer hebben gebruikt in de voorwaarden.

Aanpassing diverse artikelen volgens Verbondsadvies en regelgeving De en-bloc clausule is conform het advies van
het Verbond. Daarnaast is de sanctieclausule opgenomen volgens intern beleid en is het privacy
beleid aangepast.


Overbruggingsregeling opgenomen in voorwaarden

Heeft uw klant al een arbeidsongeschiktheidsverzekeringvan een andere maatschappij? En vervangt onze arbeidsongeschiktheidsverzekering die andere verzekering? Hij heeft dan recht op een
overbruggingsregeling zodat de verzekeringen beter op elkaar aansluiten. Als hij tijdens de periode van overbrugging arbeidsongeschikt wordt, ontvangt hij een uitkering vanaf de
ingangsdatum van onze verzekering. 


Allianz Arbeidsongeschiktheidsverzekering vergeleken


Deze website is  SSL beveiligd 

©2020 Dreamview | Designed, Developed & Hosted by DreamView ICT & Internet Services

Hallo! Welkom ondernemer! Vraag over AOV verzekering voor zelfstandig Professionals?

WhatsApp Service
Close and go back to page
aov-zzp.nl Help!

Zie je ook door het bomen het bos niet meer?

Voorwaarden AOV verzekeringen lastig te vergelijken? Inderdaad!

Zou jij een volledig vergelijk willen hebben tussen verschillende voorwaarden, zodat je ECHT kan vergelijken, behalve simpelweg op prijs?

Schrijf je in en ontvang van ons GRATIS een waardevol polis voorwaarden vergelijk