fbpx
Image
Image

Delta Lloyd Arbeidsongeschiktheidsverzekering (sommenverzekering)

 

Delta Lloyd Arbeidsongeschiktheidsverzekering sommenverzekeringDelta Lloyd voert vanaf vandaag 2 april 2015 nu ook een AOV-sommenvariant naaste de bestaande schadevariant.

AOV voor Zelfstandig Ondernemers (sommenverzekering)


De sommen AOV van Delta Lloyd biedt een kwaliteitsdekking die uw klant inkomenszekerheid geeft bij arbeidsongeschiktheid. Bij arbeidsongeschiktheid krijgt uw klant een maandelijkse uitkering. Als uw klant wil re-integreren dan helpen wij hem hierbij. De keuze is aan uw klant. Dit is de meest zuivere vorm van beroepsarbeidsongeschiktheid.

Wilt u voor uw klant een goedkoper alternatief, dan is de AOV voor Zelfstandig Ondernemers (schadeverzekering) wellicht een beter alternatief.

De verzekeraar voert nu twee afzonderlijke verzekeringen.

 • Sommen-AOV waarbij de uitkering bij arbeidsongeschiktheid niet gerelateerd is aan het inkomen van een verzekerde.
 • Schade-AOV waarbij alleen de werkelijke inkomensschade bij arbeidsongeschiktheid vergoed wordt.

De Delta Lloyd AOV schadevariant dekt alleen verlies aan inkomen:de werkelijke inkomensschade bij arbeidsongeschiktheid wordt vergoed.

De sommenvariant kent ook een zuiver arbeidsongeschiktheidscriterium: bij de beoordeling van arbeidsongeschiktheid kijkt Delta Lloyd naar het beroep van de verzekerde en niet naar mogelijke aanpassingen van werkzaamheden en taken. 
Ook brengt de verzekeraar inkomsten die de ondernemer tijdens arbeidsongeschiktheid ontvangt niet in mindering bij de vaststelling van de uitkering.

Jaarlijks onderhoud: verzekerden mogen hun verzekerde bedragen jaarlijks met maximaal 10% verhogen zonder aanlevering van uitgebreide medische gegevens.

Keuringsgrens: Delta Lloyd hanteert (bij aanvang van de verzekering) geen inkomensgrens meer om te bepalen of een medische keuring en bloedonderzoek nodig zijn. Deze grens lag voorheen bij aanvragen boven de € 75.000.

Met de Delta Lloyd Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor Zelfstandig Ondernemers hebt u een volwaardige verzekering met een goede dekking tegen een scherpe premie. U krijgt bij arbeidsongeschiktheid inkomensbescherming tot de gekozen eindleeftijd. 

Voor wie?

De AOV is voor ondernemers en dus niet voor werknemers die in loondienst werkzaam zijn. Onder ondernemers verstaan we:

 • Zelfstandigen met of zonder personeel;
 • Directeuren grootaandeelhouders
 • Vrije beroepsbeoefenaren

Kenmerken

 • Inkomensbescherming tot de gekozen eindleeftijd;
 • Keuze beroepsarbeidsongeschiktheid of vrijwillige passende arbeid;
 • Verzekerd bedrag tot maximaal € 150.000 per jaar;
 • Uitkering al vanaf 25% arbeidsongeschiktheid;
 • Eigenrisicotermijn is 14, 30, 60, 90, 180 of 365 dagen.
 • Voor meer informatie over alle productkenmerken verwijzen wij u naar de productkenmerken.

Voordelen:

 • geen inkomenscorrectie bij arbeidsongeschiktheid;
 • zuiver arbeidsongeschiktheidscriterium(geen verplichte re-integratie);
 • keuze tussen een driejaars- of doorlopende aanvangskorting;
 • no-claimregeling mee te verzekeren tot maximaal 30%;
 • jaarlijkse onderhoudsmogelijkheid met 10% verhogingsrecht zonder medische waarborgen;
 • terugkeergarantie binnen 3 jaar na eerdere verlaging van de verzekerde bedragen;
 • gratis preventief medisch of arbeidsdeskundig onderzoek;
 • fiscaal gunstige zwangerschapsuitkering;
 • voorlopige dekking voor arbeidsongeschiktheid als gevolg van een ongeval.
 • Bij starters niet langer dan 6 maanden geleden gestart ook voorlopige dekking voor het arbeidsongeschiktheidsrisico mogelijk;
 • geen opslag termijnbetaling in combinatie met een (agrarisch) ondernemerspakket;
 • jaarcontract.

Voorwaarden AOV Delta Lloyd sommenverzekering:Delta Lloyd-Sommenvariant.pdf 

Voorwaarden AOV Delta Lloyd schadeverzekering: Delta Lloyd Schadevariant.pdf

De mening van de AOV Expert over de Delta Lloyd Arbeidsongeschiktheidsverzekering sommenverzekering

Mening van AOV Expert Delta Lloyd Arbeidsongeschiktheidsverzekering sommenverzekeringUitgebreide review zal binnenkort verschijnen. Vandaag is het product gelanceerd.

Deze website is  SSL beveiligd 

©2024 Dreamview | Designed, Developed & Hosted by DreamView ICT & Internet Services

Hallo ondernemer! Vraag over AOV verzekering voor zelfstandig Professionals? Wilt u teruggbeld?

WhatsApp Chat & Terugbel Service
Close and go back to page