fbpx
Image
Image

TAF GoedGezekerd AOV

Als zelfstandig ondernemer bent u gewend aan het nemen van risico’s. Daarbij beoordeelt u per situatie hoe groot het risico is dat u wilt lopen. Bijvoorbeeld als het gaat om arbeidsongeschiktheid. Voor een zelfstandige zijn de financiële risico’s bij arbeidsongeschiktheid aanzienlijk. Als u niets regelt, is de bijstand het enige vangnet. Gelukkig kunt u zich nu zekeren met de meest flexibele en scherp geprijsde arbeidsongeschiktheidsverzekering die u volledig aanpast aan uw eigen wensen en situatie. En die ook uw nabestaanden beschermt als u komt te overlijden, met een standaard uitkering van twaalf keer het verzekerd maandbedrag.

Taf heeft inmiddels ook een Ondernemers AOV

U heeft de touwtjes in handen

U kiest zelf hoe goed gezekerd u wilt zijn. Dat betekent dat u zelf bepaalt hoe lang u een uitkering uit uw verzekering nodig heeft als u arbeidsongeschikt raakt, hoe lang u wilt wachten voordat uw uitkering ingaat en vanaf welk arbeidsongeschiktheidspercentage u een uitkering wilt ontvangen. Hoe korter de uitkeringsduur, hoe langer de wachttijd en hoe hoger de uitkeringsgrens, hoe goedkoper uw verzekering! Kortom, volledige flexibiliteit en de beste prijs voor uw situatie.

Scherpe premie De TAF GoedGezekerd AOV is in 80% van de gevallen de goedkoopste AOV in de markt. De premie van de verzekering is afhankelijk van de keuzes die u maakt bij aanvang van de verzekering. Geen ondernemer is hetzelfde en elke situatie is anders. Daarom bepaalt u op verschillende onderdelen zelf hoe u zich zekert. Zo betaalt u met de TAF GoedGezekerd AOV nooit teveel premie. Vraag bij uw financieel adviseur een offerte aan. Hij rekent snel en  eenvoudig uit wat uw premie per maand of jaar bedraagt in uw specifieke situatie.

Aanvangskorting De premies van TAF behoren al tot de scherpste van Nederland. Met de aantrekkelijke premiekorting tijdens de eerste drie jaar van de looptijd er nog eens bovenop, weet u zeker dat u nooit teveel betaalt. Deze korting geldt voor alle nieuwe verzekerden en maakt het ook voor startende ondernemers mogelijk om een volwaardige arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten. In het eerste jaar is de premiekorting 30%, in het tweede jaar 20% en in het derde jaar 10%. Vanaf het vierde jaar betaalt u de volledige premie.

Eenvoudige en transparante acceptatie TAF staat voor eenvoud en transparantie. Zo zijn onze voorwaarden opgesteld en zo zijn onze procedures ingericht. Daarmee weet u altijd waar u aan toe bent. De acceptatie voor de verzekering vindt plaats op basis van het aanvraagformulier, dat een verkorte gezondheidsverklaring bevat. Uw gegevens worden beoordeeld door een onafhankelijk medisch adviesbureau. Als uw gezondheidsverklaring daar aanleiding toe geeft en/of als u meer dan € 1.500,- per maand wilt verzekeren en/of als u bij aanvang van de verzekering 40 jaar of ouder bent, dan vindt er aanvullend een telefonische intake plaats door de medisch adviseur. Pas bij een verzekerd bedrag vanaf € 5.000,- per maand vindt er een medische keuring plaats. Na het advies van de medisch adviseur ontvangt u de polis binnen enkele dagen thuis.

Uitsluitingen:

 • Medisch objectiveerbaar:
 • Een door de verzekerde geclaimde ziekte of letsel moet medisch objectiveerbaar zijn. Dit betekent dat in relatie tot ziekte of letsel er stoornissen bestaan die door een arts
 • objectief medisch zijn vastgesteld en die leiden tot objectiveerbare beperkingen voor arbeid. Bij de beoordeling hiervan laat de verzekeraar zich adviseren door onafhankelijke
 • geneeskundige adviseurs, welke staan ingeschreven in het register van de Nederlandse Vereniging van Geneeskundig Adviseurs in particuliere Verzekeringszaken (GAV). Ziektes,
 • aandoeningen, klachtenbeelden en syndromen die niet onder de dekking van deze verzekering vallen, zijn: - Chronisch vermoeidheidssyndroom en equivalenten
 • daarvan;
 • - Fibromyalgie en equivalenten daarvan;
 • - Postviraal syndroom, waaronder ook aspecifi eke klachten na de acute fase van de ziekte van Lyme en Q-koorts;
 • - Aspecifi eke RSI;
 • - Whiplash en het post-whiplashsyndroom;
 • - Post-commotioneel syndroom;
 • - Bekkeninstabiliteit;
 • - Chronisch pijnsyndroom zonder onderliggende medisch te objectiveren afwijking;
 • - Orgaanneurose, Da Costa syndroom;
 • - Environmental Distress Syndrome (EDS) en equivalenten daarvan

Deze website is  SSL beveiligd 

©2024 Dreamview | Designed, Developed & Hosted by DreamView ICT & Internet Services

Hallo ondernemer! Vraag over AOV verzekering voor zelfstandig Professionals? Wilt u teruggbeld?

WhatsApp Chat & Terugbel Service
Close and go back to page