fbpx
Image
Image

TAF Vaste Lastenverzekering  Basis TAF Zelfstandigenplan /MaandlastenbetalerTAF Vaste Lastenverzekering  Basis TAF Zelfstandigenplan /Maandlastenbetaler


Het unieke aan deze verzekering is dat TAF geen inkomensverlies verzekert maar vaste lasten. TAF heeft een nieuw soort product op de markt gezet, die ook wel vaste lasten verzekering genoemd of vaste lasten betaler wordt genoemd.
Het begrip vaste lasten is overigens een ruim begrip, daartoe horen alle vaste maandelijks terugkerende zakelijk en prive lasten, maar niet alleen gas, water , licht , rente of huur, maar ook abonnementen, huur ruimtes, zakelijke en priveverzekeringen.

Daarboven op € 500,- mag aan dagelijkse boodschappen, en kleding en verzorging, worden geteld. Van dat bedrag is 90% verzekerd.Maximum verzekerd bedrag € 5000,- per maand.Dit hoeft u neit bij voorbaat aan te tonen, de verzekeraar mag erom vragen, indien u arbeidsongeschikt wordt en een beroep op uw polis moet doen.

Ook uniek is de regeling bij 35% of meer arbeidsongeschiktheid 100% uitkering van het verzekerd bedrag is, gedurende de eerste twee jaar.

TAF  vraagt geen keuringen of vervelende onderzoeken, geen opslagen, en vaste , dus geen stijgende premies ieder nieuw jaar, ook worden alle beroepen verzekerd. Slechts een jaar contractdatum andere verzekeraars veelal 3 of 5 jaar.Binnen 24 uur geregeld, en gratis voorlopige dekking!

Bij maatschappijen waar uitgebreide medische acceptatie dient plaats te vinden, duurt het tussen 5 en zeven weken voordat dat proce afgerond  is, en u volledige dekking heeft. Dit komt overigens niet door de maatschappijen, maar vaak door de trage medewerking van de artsen die medische vragen van de verzekeringsmaatschappijen, slechts vaak na herhaaldelijk aandringen van maatschappij en van de kandidaat verzekerde zelf (u dus) beantwoorden.Bij de Basis  dekking is de uitkering per claim gelimiteerd tot 5 jaar, dit in tegenstelling tot de Verlengde dekking.

Wijzigingen TAF
Dekkingen en mogelijkheden zijn  aangepast
Kort (max 24 maanden)
De eerste 2 jaar wordt het verzekerde bedrag (naar rato) uitbetaald als u 35 % of meer arbeidsongeschikt bent, ongeacht welke keuzes u heeft gemaakt, het beoordelingscriterium is beroepsarbeidsongeschikt.

Na 2 jaar
Een uitkering bij een arbeidsongeschiktheidspercentage van 35 % of meer of uitkering vanaf 80 % arbeidsongeschiktheid.

Het arbeidsongeschiktheidspercentage na 2 jaar is bepalend of u wel of niet een ( gedeeltelijke ) uitkering ontvangt.Gratis dekking bij overlijden, bij overlijden ontvangen uw nabestaanden een uitkering van 12 maal het verzekerde maandbedrag. ( Eerste  3 jaar geldt alleen uitkering door noodlottig ongeval, na 3 jaar ook door ziekte). U kunt het zelfstandigenplan uitbreiden waardoor uw nabestaanden langere tijd een uitkering ontvangen, mogelijkheid om totaal 24, 60 of resterende looptijd ( max 360 maanden ) het verzekerde maandbedrag als uitkering te ontvangen.

Het zelfstandigenplan van TAF heeft de nodige kritiek gekregen, maar door het aanscherpen van de voorwaarden zijn ze, hoewel niet concurrerend qua premie, wel geloofwaardiger geworden.

 
pdf_icon_35_35

Deze website is  SSL beveiligd 

©2022 Dreamview | Designed, Developed & Hosted by DreamView ICT & Internet Services

Hallo ondernemer! Vraag over AOV verzekering voor zelfstandig Professionals? Wilt u teruggbeld?

WhatsApp Chat & Terugbel Service
Close and go back to page