fbpx
Image
Image

Nationale Nederlanden AOV voor ZelfstandigenNationale Nederlanden AOV voor Zelfstandigen

 Risico's nemen hoort bij het ondernemerschap. Maar sommige risico's loopt u liever niet. Bijvoorbeeld het verliezen van uw inkomen door arbeidsongeschiktheid.

Met een Volledige Arbeidsongeschiktheidsverzekering (Volledige AOV) heeft u een financieel vangnet. Bovendien doen we er alles aan om u snel weer aan de slag te helpen.Financiële zekerheid

Stel dat u door ziekte of een ongeval langere tijd niet kunt werken. Dan mist u als ondernemer uw inkomen, terwijl uw lasten gewoon doorlopen. Met de Volledige AOV heeft u financiële bescherming. U kunt tot 80% van uw inkomen verzekeren voor als u volledig arbeidsongeschikt wordt.

Als u gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent, ontvangt u een gedeeltelijke uitkering. Uw uitkering is dan gekoppeld aan het arbeidsongeschiktheidspercentage. Bent u bijvoorbeeld voor 40% arbeidsongeschikt verklaard, dan ontvangt u 40% van het verzekerde bedrag.

Aandacht voor uw bedrijf

Als u als mkb-ondernemer arbeidsongeschikt raakt, bestaat de kans dat uw bedrijf stil komt te liggen. Dit kan leiden tot een faillissement en tot ontslag van uw werknemers. Of misschien moet u een dure, externe kracht inhuren om u te vervangen. Maar ook voor een zzp'er zijn er bedrijfsrisico's. Want u moet wel uw vaste lasten blijven betalen. En u kunt klanten kwijtraken als u lange tijd niet beschikbaar bent. Nationale-Nederlanden heeft daarom speciale aandacht voor uw bedrijfssituatie als u door een ongeval lang uit de roulatie bent.

Snel weer aan de slag

Het maakt niet uit of u helemaal of gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent, u gaat liefst zo snel mogelijk weer aan de slag. Daarom kunt u met de Volledige AOV rekenen op actieve re-integratiebegeleiding. Een gespecialiseerd team van Nationale-Nederlanden op het gebied van gezondheid, werk en verzekeren, staat voor u klaar.
Korting voor alle ondernemers

Sluit nu een Volledige AOV af en ontvang de eerste 3 jaar korting op uw premie:

Eerste jaar: 30%
Tweede jaar: 15%
Derde jaar: 7,5%

Geld verdienen mag

Stel, uw jaarinkomen is € 55.000,-. U raakt gedeeltelijk arbeidsongeschikt waardoor u nog maar voor 50% kunt werken. U ontvangt daardoor een arbeidsongeschiktheidsuitkering van 50% van het bedrag waarvoor u verzekerd bent. De overige 50% van uw inkomen kunt u zelf nog verdienen. Verdient u om welke reden dan ook meer dan voordat u arbeidsongeschikt raakte? Dan heeft dit geen invloed op uw arbeidsongeschiktheidsuitkering, deze blijft even hoog. Het financiële voordeel van de extra verdiensten is dan gewoon voor u.
Verzekering loopt door

Als u gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent, krijgt u een gedeeltelijke uitkering. Verslechtert uw gezondheid en raakt u verder arbeidsongeschikt? Dan gaat uw uitkering omhoog.


Keuring vaak niet nodig

Als uw verzekerd bedrag niet hoger ligt dan € 53.000,- hoeft u niet gekeurd te worden voor de Volledige AOV. Een gezondheidsverklaring is dan genoeg. Dit scheelt u tijd en administratieve rompslomp.


Arbeidsongeschiktheidsverzekering bij Nationale-Nederlanden U krijgt u waarvoor u betaalt!
De arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) van Nationale-Nederlanden is een sommenverzekering. Zij passen geen inkomenscorrecties toe op onze AOV.
U krijgt bij ons dus waarvoor u betaalt. En dat biedt zekerheid. Toelichting In deze bijlage wordt uitleg gegeven over de AOV's voor de zelfstandig ondernemers zoals deze beschikbaar zijn in de markt. Simpel gezegd zijn deze verzekeringen te verdelen in twee typen:
1.de sommenverzekering;
2.de schadeverzekering.

Het verschil tussen beide typen verzekeringen kan belangrijke gevolgen voor u hebben. Daarom lichten we ze hieronder kort toe.

Sommenverzekering
Bij de sommenverzekering bepaalt de mate van arbeidsongeschiktheid de hoogte van uw uitkering. U bent voor 100% arbeidsongeschikt geraakt? Dan kunt u rekenen op een volledige uitkering van de verzekerde jaarrente.
Bent u gedeeltelijk arbeidsongeschikt, bijvoorbeeld voor 50%? Dan ontvangt u een uitkering van 50% van de verzekerde jaarrente.
Kortom, de sommenverzekering is duidelijk en biedt u zekerheid.

Schadeverzekering
Bij de schadeverzekering is, naast de mate van arbeidsongeschiktheid, ook uw inkomen tijdens uw arbeidsongeschiktheid van belang.
Een schadeverzekering vergoedt niet meer dan uw inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid, ongeacht de hoogte van uw verzekerde jaarrente. Om uw inkomensverlies te berekenen wordt uw gemiddelde inkomen van de drie jaren voordat u arbeidsongeschikt werd, verminderd met het inkomen dat u tijdens uw arbeidsongeschiktheid nog ontvangt.
Hierdoor kan het dus gebeuren dat de verzekerde jaarrente (waarover u premie betaalt) niet volledig wordt uitgekeerd, ook niet bij volledige arbeidsongeschiktheid!
Conclusie: de schadeverzekering geeft u minder zekerheid dan de sommenverzekering. Rekenvoorbeeld

Een 40-jarige verzekerde sluit een AOV op basis van:
* gemiddeld inkomen afgelopen 3 jaar
: € 50.000 p.j.
* verzekerde jaarrente via AOV
: € 40.000 p.j.
* eindleeftijd AOV
: 65 jaar
Op 45-jarige leeftijd raakt deze verzekerde arbeidsongeschikt (100%):
* Inkomen afgelopen 3 jaar:
€ 50.000 (2008)
€ 35.000 (2009)
€ 20.000 (2010)
Gemiddeld inkomen 3 jaar vóór arbeidsongeschiktheid
: € 35.000
* inkomen tijdens arbeidsongeschiktheid (jaarlijkse beoordeling)
: € 10.000 p.j.
Jaarlijkse uitkering schadeverzekering
: € 25.000 p.j.
Jaarlijkse uitkering sommenverzekering
: € 40.000 p.j.
Uitkering gehele looptijd schadeverzekering
: € 500.000
Uitkering gehele looptijd sommenverzekering
: € 800.000
Zijj beoordelen uw arbeidsongeschiktheid altijd op basis van het criterium van beroepsarbeidsongeschiktheid, ook als u volledig arbeidsongeschikt bent. Of u ondertussen uw eigen bedrijf nou heeft verkocht of beëindigd of niet.
Dit is gunstig voor u. En maakt het verschil.

Toelichting criteria bij arbeidsongeschiktheid
Verzekeraars gebruiken de volgende criteria bij de beoordeling van arbeidsongeschiktheid:
1.beroepsarbeidsongeschiktheid;
2.passende arbeid.

Beroepsarbeidsongeschiktheid
Het criterium van beroepsarbeidsongeschiktheid is gunstig voor u. Bijna alle verzekeraars gebruiken dit criterium. Hierbij wordt de mate van uw arbeidsongeschiktheid bepaald door het beroep dat u uitoefende op het moment dat u arbeidsongeschikt raakte.

Passende arbeid Daarnaast gebruiken sommige verzekeraars het criterium van passende arbeid. Hierbij worden naast uw beroepswerkzaamheden ook andere werkzaamheden bekeken die u nog wel uit zou kunnen voeren. Voorwaarde is dat deze werkzaamheden moeten aansluiten bij uw werkervaring, inkomen en opleiding. Nadeel van passende arbeid
Het criterium van passende arbeid bevat een risicofactor. Door een beoordeling op basis van passende arbeid kan het arbeidsongeschiktheidspercentage lager uitvallen. En daarmee ook uw uitkering. Dit is uiteraard nadelig voor u.
Wees alert Bij de start van een AOV is in het algemeen het criterium van beroepsarbeidsongeschiktheid van kracht. Maar in de voorwaarden van sommige verzekeraars is opgenomen dat, bijvoorbeeld bij de verkoop van uw bedrijf nadat u arbeidsongeschikt bent geraakt, de mate van uw arbeidsongeschiktheid ineens kan worden beoordeeld op basis van passende arbeid.
U loopt hiermee het risico dat uw uitkering fors lager kan uitvallen.

Begeleiding bij arbeidsongeschiktheid en re-integratie
Met de AOV van Nationale-Nederlanden wordt u gedurende uw arbeidsongeschiktheid persoonlijk en betrokken begeleid. Deze begeleiding wordt onder andere verzorgd door een schadebehandelaar en een arbeidsdeskundige. De keuze van re-integratie aanpak wordt in overleg met u gemaakt. Bent u door uw arbeidsongeschiktheid niet langer in staat uw bedrijf voort te zetten? Dan helpt NN wij u graag bij uw re-integratie en het vinden van ander passend werk.

Sinds februari 2015 is dit product niet langer verkrijgbaar. MOVIR voert vele beroepen die NN wel deed op haar Soepel&Zeker AOV

Deze website is  SSL beveiligd 

©2020 Dreamview | Designed, Developed & Hosted by DreamView ICT & Internet Services

Hallo! Welkom ondernemer! Vraag over AOV verzekering voor zelfstandig Professionals?

WhatsApp Service
Close and go back to page
aov-zzp.nl Help!

Zie je ook door het bomen het bos niet meer?

Voorwaarden AOV verzekeringen lastig te vergelijken? Inderdaad!

Zou jij een volledig vergelijk willen hebben tussen verschillende voorwaarden, zodat je ECHT kan vergelijken, behalve simpelweg op prijs?

Schrijf je in en ontvang van ons GRATIS een waardevol polis voorwaarden vergelijk