fbpx
Image
Image

AOV verzekering met zwangerschapsdekking wel of geen inhouding loonbelasting

aov met zwangerschapsdekkingSinds 1 januari 2011 zijn verzekeraars verplicht loonheffing (loonbelasting, premies volksverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet) in te houden op periodieke uitkeringen voor invaliditeit, ziekte of ongeval. Vanaf die datum tot augustus 2013 hebben wij ten onrechte loonbelasting ingehouden op uitkeringen in verband met zwangerschap. Dat had niet gemoeten, daarvoor onze excuses. De gevolgen van dit nieuwe fiscale inzicht willen we uiiteraard zo snel mogelijk voor uw relatie oplossen. Hoe wij dit oplossen, leest u hieronder.

Waarom geen inhouding?
De zwangerschapsuitkering uit de arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) wordt gedurende een beperkte periode uitgekeerd wegens zwangerschap en niet wegens invaliditeit, ziekte of ongeval. Daarom is de zwangerschapsuitkering dus niet belast voor de inkomsten- en loonbelasting.

Onjuiste belastingaanslag: teruggaaf van belasting aanvragen
Relaties die in 2011 of 2012 een zwangerschapsuitkering hebben ontvangen, kregen ten onrechte een lagere uitkering dan waar zij recht op hadden. U kan het geld wel terugvragen door een bezwaarschrift naar de Belastingdienst te sturen.

Binnenkort ontvangen uw relaties een brief waarmee zij bij de Belastingdienst kunnen aantonen dat zij een uitkering hebben ontvangen in verband met zwangerschap en dus recht hebben op een teruggave van de ten onrechte betaalde loonheffing. Bij deze brief voegen wij een bezwaarschrift toe die uw relatie kan gebruiken om geld terug te vragen.
Voor uitkeringen ontvangen in 2011 kan uw relatie tot en met 2016 een bezwaar indienen. Voor uitkeringen in 2012 kan hij tot en met 2017 een bezwaar indienen.


Deze website is  SSL beveiligd 

©2022 Dreamview | Designed, Developed & Hosted by DreamView ICT & Internet Services

Hallo ondernemer! Vraag over AOV verzekering voor zelfstandig Professionals? Wilt u teruggbeld?

WhatsApp Chat & Terugbel Service
Close and go back to page