fbpx
Image
Image

ZZP AOV en zwangerschap, voor zelfstandige vrouwen met een kinderwens

ZZP AOV en zwangerschap, voor zelfstandige vrouwen met een kinderwens

In Nederland hebben vrouwen hebben recht op zestien weken zwangerschapsverlof. Soms gaan deze vrouwen er financieel op achteruit tijdens deze periode. Nederlandse vrouwen die zelfstandig werkzaam zijn hebben nog meer te regelen voordat ze overwegen zwanger te geraken. Voor zwangere zelfstandigen bestaat sinds juli 2008 echter de zogeheten ZEZ-uitkering. (Zwanger en Zelfstandig).

In Nederland hebben ook als zelfstandig ondernemer werkende vrouwen hebben recht op zestien weken zwangerschapsverlof. Soms gaan deze vrouwen er financieel op achteruit tijdens deze periode. Nederlandse vrouwen die zelfstandig werkzaam zijn hebben nog meer te regelen voordat ze overwegen zwanger te geraken. Voor zwangere zelfstandigen bestaat sinds juli 2008 echter de zogeheten ZEZ-uitkering. (Zwanger en Zelfstandig).

Waarschuwing vooraf: Zelf verzekeren middels een eigen AOV verzekering is beter!

 
 • De uitkering wordt over het algemeen, mocht je aan de eisen voldoen, als karig beschouwd.
 • Het zou goed zijn als u zou overwegen u zelf te verzekeren met een eigen AOV verzekering, waarin zwangerschapsdekking is opgenomen. Behalve voor ziekte en arbeidsongeschiktheid (tgv zwangerschap) is ook een bedrag meeverzekerd voor het geval u, niet ziek, maar wel zwanger bent en dus tijdelijk niet in staat bent uw inkomen te verdienen.
 • Bent u zwanger en heeft u een eigen bedrijf? Dan kunt u voor de periode rond de bevalling een zwangerschaps- en bevallingsuitkering aanvragen: de regeling Zelfstandige en Zwanger (ZEZ). Dit is geregeld in de Wet arbeid en zorg (WAZO).

Op het moment dat u een aanvraag doet voor een uitkering bij UWV heeft u een aantal plichten. Mocht u zwanger zijn van een tweeling of meerling dan gelden er aangepaste regels.

Wanneer krijg ik een ZEZ-uitkering via het UWV?

Als u werkzaam bent als zelfstandige, en zwanger raakt komt u in aanmerking voor een ZEZ-uitkering.Een aantal voorbeelden van een zelfstandige zijn:

 • Het hebben van een eigen onderneming;
 • meewerkend echtgenoot of partner, directeur- grootaandeelhouder, freelancer, huisarts, artiest, gastouder, zorgverlener via persoonsgebonden budget (pgb) bent;
 • medeaandeelhouder bent van het bedrijf waar u werkt.
 • U werkt als beroepsbeoefenaar met een arbeidsovereenkomst als alfahulp of particuliere huishoudelijke hulp.
 • U komt alleen in aanmerking voor een ZEZ-uitkering als u werkzaam was als zelfstandige vóór dat u zwanger werd.

ZEZ-uitkering aanvragen met terugwerkende kracht

Het termijn voor een ZEZ-uitkering is een jaar na dat u zwanger werd. Echter is het mogelijk dat als u achteraf een ZEZ-uitkering wil aanvragen u minder uitgekeerd krijgt. Is het langer dan een jaar geleden? Dan komt u helemaal niet meer in aanmerkin voor een ZEZ-uitkering.

Mocht u tussen 7 mei 2005 en 4 juni 2008 als zelfstandige hebben gewerkt, en bent u ook in deze periode bevallen? Dan kon u destijds geen ZEZ-uitkering ontvangen doordat er nog geen wettelijke regeling voor zwangere zelfstandige bestond. U kunt dan alsong uw ZEZ-uitkering claimen, u krijgt dan een compensatie van ongeveer € 5.600 bruto.

Hoe en waar kunt u de compensatie aanvragen?

U kunt de compensatie aanvragen via een aanvraagformulier. Dit formulier is vanaf 15 mei te downloaden op uwv.nl U stuurt het ingevulde formulier dan op naar het UWV.

Ook kunt u vanaf 15 mei informatie vinden over de voorwaarden van de compensatieregeling, de behandeling van een aanvraag en de betaling van de compensatie.

Let op: De aanvraag moet tussen 15 mei 2018 en 20 september 2018 gedaan zijn, aanvragen die later binnen komen neemt het UWV NIET in behandeling!

 Ontvangen compensatie

Na dat u de aanvraag heeft ingediend bij het UWV gaat het UWV controleren of u recht heeft op een compensatie. Als u hier voor in aanmerking komt, betaalt het UWV het bedrag vanaf 2 januari 2019. Dit is zo geregeld zodat u uw extra inkomsten kunt doorgeven aan de Belastingdienst. Het gecompenseerde bedrag telt namelijk mee voor voor uw (gezins-)inkomsten.

ZEZ-uitkering: wanneer en hoelang?

De ZEZ-uitkering is voor een periode van minimaal 16 weken. De uitkering gaat van start tussen de 6 en 4 weken voor de uitgerekende datum. U kunt zelf bepalen wanneer u de uitkering laat in gaan.Na de bevalling heeft u nog recht op minimaal 10 weken uitkering.

 • De ZEZ-uitkering loopt gelijk aan uw verlof, ook als u eerder of later bevalt dan de uitgerekende datum.
 • Bevallen voor het begin van uw uitkering
 • Mocht u bevallen voor het begin van de ZEZ-uitkering, dan heeft u alsnog recht op 16 weken uitkering.

Hoogte van een ZEZ-uitkering

De hoogte van uw uitkering (ZEZ) berekend op basis van het inkomen dat u het voorafgaande jaar had. Maar er is een maximum van 100% van het minimumloon (in 2018 ongeveer € 1.578,- bruto per maand). Hebt u meer dan 1.225 uur gewerkt, krijgt u de maximale uitkering. Dit bedrag is niet echt heel royaal. Zelfstandige zwangere die meer dan het minimumloon verdienen, gaan er gedurende zestien weken zwangerschapsverlof dus financieel op achteruit.

Heeft u minder dan 1.225 uur gewerkt? Als u meewerkend partner of echtgenote bent word de uitkering berekend aan de hand van de winst van uw parner en uw aandeel hier in.

Korte periode als zelfstandigeBent u nog maar kort werkzaam als zelfstandige? Dan wordt de periode waarover het UWV de ZEZ-uitkering berekend ook korter. Ze rekenen de gewerkte dagen vóór de zwangerschap. U kunt dus geen uitkering aanvragen wanneer u zwanger werd vóór dat uw als zelfstandige ging werken.

VakantiegeldOver uw ZEZ-uitkering wordt 8% vakantie toeslag betaald. Dit wordt overgemaakt na afloop van de ZEZ-uitkering. Valt de maand mei uw uitkeringsperiode? Dan ontvangt u in mei het vakantiegeld dat u tot en met april heeft opgebouwd. 

ZEZ-uitkering aanvragen Zo vraagt u uw ZEZ-uitkering aan:

U vult het formulier Aanvraag ZEZ-uitkering voor zwangere zelfstandige in. U kunt in het formulier aangeven of u de uitkering wil laten overmaken naar het desbetreffende bureau dat uw vervanging regelt. (mocht dit van toepassing zijn)

U stuurt de aanvraag op. Doe dit op zijn vroegst als u 24 weken zwanger bent, en uiterlijk 2 weken voor de ingangsdatum van uw zwangerschapsverlof.

U dient bij de aanvraag een zwangerschapsverklaring mee te sturen.

Let op: Er wordt niet van u verwacht dat u alle bewijsstukken aanlevert om aan te tonen dat u tot de ZEZ doelgroep behoort. Zoals een meewerkcontract of een opdrachtenovereenkomst. Wel kan het UWV dit later alsnog willen inzien met een maximale periode van 2 jaar na de ZEZ-uitkering. Bewaar dit dus goed!

U regelt vervanging tijdens uw verlof

Mocht zich laten vervangen door iemand van een bemiddelingsbureau of via een uitzendbureau? Dan dient u dit door te geven bij de aanvraag. Zo kan het UWV de uitkering rechtstreeks aan het bureau betalen. Dit is alleen van toepassing als u zich de gehele uitkeringsperiode laat vervangen.

 

Zelfstandig maar ook in loondienst

Bent u in loondienst, maar ook werkzaam als zelfstandige? Dan is het mogelijk dat u in aanmerking komt voor meerdere zwangerschapsuitkeringen. Als zelfstandige moet u zelf de ZEZ-uitkering aanvragen, ZEZ-uitkering Zelfstandig en Zwanger. Als u in dienstverband werkt vraagt uw werkgever namens u de zwangerschaps- en bevallingsuitkering aan bij het UWV. Beide uitkeringen vallen binnen de Wet arbeid en zorg (WAZO).

 

U bent vrijwillig verzekerd voor de Ziektewet

Mocht u vrijwillig verzekerd zijn voor de Ziektewet bij het UWV dan krijgt u bij zwangerschap en bevalling een zwangerschaps- en bevallingsuitkering. De uitkering betreft 100% van het verzekerde dagloon. U vraagt deze uitkering 4 tot 2 weken voor uw eerste verlofdag aan. U dient hiervoor te bellen naar het UWV

Heeft u zich verzekerd voor de Ziektewet voor een bedrag dat lager is dan het wettelijk minimumloon? Dan is het misschien mogelijk om op uw zwangerschaps- en bevallingsuitkering een aanvulling te krijgen tot het wettelijk minimumloon.

Let op:U dient deze aanvulling apart aan te vragen. Dit kunt u door het Aanvraag formulier ZEZ-uitkering voor zwangere zelfstandigen in te vullen en op te sturen naar het UWV. Doe dit op zijn vroegst wanner u 24 weken zwanger bent, maar uiterlijk 2 weken voor de ingangsdatum van uw zwangerschapsverlof.

Ziek voor ZEZ-aanvraag

Bent u werkzaam als zelfstandige en bent u ziek door uw bevalling of zwangerschap? Dan heeft u alleen recht op een Ziektewetuitkering als u hier vrijwillig voor bent verzekerd bij het UWV.

 

Voortijdige stop van zwangerschap

Bij een voortijdige beëindiging van de zwangerschap door een vroeggeboorte, of is de baby bij de bevalling overleden? Gebeurt dit na de 24 weken zwangerschap, maar voor uw zwangerschapsverlof? Dan heeft u alsnog recht op een zwangerschaps- en bevallingsuitkering.

Zwanger van tweeling of meerling

U bent zwanger van een tweeling of meerling. U mag dan zelf de ingangsdatum van de ZEZ-uitkering bepalen. Wel moet dut tussen de 10 en 8 weken voor de uitgerekende datum zijn. Deze periode noemen ze de flexibiliseringsperiode. Mocht u besluiten om tijdens de flexibiliseringsperiode door te werken, is het niet mogelijk om deze dagen op te tellen bij uw bevallingsuitkering.

Mocht u eerder bevallen dan de uitgerekende datum dan duurt uw zwangerschapsuitkering korter. U kunt de gemiste dagen van uw zwangerschapsuitkering dan optellen bij uw bevallingsuitkering. Echter is dit alleen mogelijk als uw zwangerschapsuitkering minder dan 6 weken geduurd heeft. Duurde uw zwangerschapstuitkering langer dan 6 weken, dan is het niet mogelijk om de gemiste dagen bij uw bevallingsuitkering op te tellen.

 

Minimaal 20 weken ZEZ-uitkering per 1 april 2018

Vanaf 1 april 2018 verandert de duur van de ZEZ-uitkering voor vrouwen die zwanger zijn van een tweeling of meerling. De gehele uitkering (de zwangerschapsuitkering en de bevallingsuitkering) duurt op dit moment minimaal 16 weken, en dat wordt vanaf 1 april 2018 minimaal 20 weken.

Hoelang duren de zwangerschapsuitkering en de bevallingsuitkering?

De zwangerschapsuitkering gaat in tussen 10 en 8 weken voor de dag na de uitgerekende datum (de flexibiliseringsperiode). Na de bevalling heeft u recht op minimaal 10 weken bevallingsuitkering.

Dit betekent voor u:

 • U kiest ervoor om 10 weken voor de dag na de uitgerekende datum de zwangerschapsuitkering in te laten gaan? Dan duurt de bevallingsuitkering minimaal 10 weken.
 • Bevalt u eerder dan de uitgerekende datum? Dan tellen wij de dagen die u eerder bevalt (of: de gemiste dagen van de zwangerschapsuitkering) op bij de bevallingsuitkering.
 • Bevalt u later dan de uitgerekende datum? Dan tellen wij de dagen die u later bevalt op bij uw zwangerschapsuitkering. De bevallingsuitkering duurt nog steeds minimaal 10 weken.
 • Kiest u ervoor om in de flexibiliseringsperiode nog door te werken? Dan tellen wij de dagen die u doorwerkt op bij uw bevallingsuitkering.
 •  

 Overgangsrecht: al eerder recht op de ZEZ-uitkering

Bij deze nieuwe regels is er sprake van een zogenaamd overgangsrecht. Dit houdt in dat de langere uitkering ook geldt voor vrouwen die op 1 april 2018 volgens de huidige regels een ZEZ-uitkering hebben, omdat ze zwanger of al bevallen zijn van een meerling.

Kind in ziekenhuis na de bevalling

Heeft u verlenging van uw ZEZ-uitkering gekregen, omdat uw kind(eren) na de bevalling in het ziekenhuis ligt? En krijgt u daarom nog op 1 april 2018 een ZEZ-uitkering? Dan heeft u ook recht op de langere ZEZ-uitkering, als uw oorspronkelijke uitkering (zonder verlenging in verband met de ziekenhuisopname) minder dan 20 weken duurde. In de brief over de verlenging van de ZEZ-uitkering door ziekenhuisopname van uw kind(eren) ziet u tot wanneer u de uitkering precies krijgt.

 ZEZ-uitkering gaat op of na 11 december 2017 in

Gaat uw ZEZ-uitkering op of na 11 december 2017 in? Dan krijgt u ook al ten minste 20 weken verlof. Dit komt doordat de ZEZ-uitkering volgens de huidige regels ten minste 16 weken duurt, waardoor het zeker is dat u de uitkering op 1 april 2018 nog steeds krijgt. Want 16 weken na 11 december 2017 is het 1 april 2018.

Hoelang duurt mijn ZEZ-uitkering als ik zwanger ben van een meerling?

Hoelang uw zwangerschaps- en bevallingsuitkering samen duren, weten we pas nadat u bent bevallen. Als u zwanger bent van een tweeling of een meerling dan is de dag waarop u van uw jongste kind bevalt de werkelijke bevallingsdatum. Op deze dag stopt uw zwangerschapsuitkering en de volgende dag begint uw bevallingsuitkering. De bevallingsdatum bepaalt ook hoe lang uw bevallingsuitkering nog duurt.Bij de berekening van de duur van uw zwangerschaps- en bevallingsuitkering gaan wij uit van het volgende:

 • U heeft recht op minimaal 16 weken zwangerschaps- en bevallingsuitkering samen. U heeft recht op minimaal 10 weken bevallingsuitkering.

Nadat u bent bevallen trekken wij van 16 weken zwangerschaps- en bevallingsuitkering af:Het aantal dagen waarop u al een zwangerschapsuitkering heeft ontvangen.Als u zich in de flexibiliseringsperiode voor de zwangerschapsuitkering heeft ziekgemeld: het aantal dagen waarop u een Ziektewetuitkering heeft ontvangen.Is dit langer dan 6 weken? Wij trekken nooit meer dan maximaal 6 weken af.

Ik ben op de uitgerekende datum bevallenAls u op de uitgerekende datum bevalt, heeft u tussen de 10 en 8 weken zwangerschapsuitkering gehad. Wij trekken van 16 weken zwangerschaps- en bevallingsuitkering maximaal 6 weken zwangerschapsuitkering af. Uw bevallingsuitkering duurt daarna nog 10 weken. Uw totale ZEZ-uitkering duurt dus tussen 20 en 18 weken, afhankelijk van wanneer uw uitkering precies is ingegaan.

Ik ben na de uitgerekende datum bevallenAls u na de uitgerekende datum bevalt, wordt uw zwangerschapsuitkering verlengd met het aantal dagen dat u later bevalt. Nadat u bent bevallen trekken wij maximaal 6 weken af van het totaal van 16 weken zwangerschaps- en bevallingsuitkering. Uw bevallingsuitkering duurt na uw bevalling nog 10 weken. Als uw zwangerschapsuitkering 10 weken voor de dag na de uitgerekende datum in is gegaan en u bevalt na de uitgerekende datum, dan duurt uw ZEZ-uitkering in totaal langer dan 20 weken.

Een ZEZ-uitkering aanvragen als u zwanger van een meerling bent

U vraagt de ZEZ-uitkering als volgt bij het UWV  aan:

 • Vul de Aanvraag ZEZ-uitkering voor zwangere zelfstandigen in. Geef op de aanvraag aan dat u zwanger bent van een meerling. En of u de uitkering wilt laten overmaken aan een bureau dat uw vervanging regelt.Stuur de aanvraag naar ons. Doe dit op zijn vroegst wanneer u 24 weken zwanger bent, maar uiterlijk 2 weken voor de ingangsdatum van uw zwangerschapsuitkering.Stuur bij de aanvraag de gevraagde kopieën mee.Stuur bij de aanvraag een zwangerschapsverklaring mee, waarin staat dat u zwanger bent van een meerling.Als uw gegevens op de aanvraag compleet zijn, ontvangt u van ons een ontvangstbevestiging.

Beslissing over uw aanvraag

Binnen 8 weken krijgt u een brief met onze beslissing over uw aanvraag voor de ZEZ-uitkering. In de brief leest u wat de hoogte is van uw uitkering en hoelang deze duurt. Ook staat in de beslissingsbrief wanneer uw uitkering ingaat en wanneer de eerste betaaldatum is.

Plichten

Denk eraan dat u vanaf het moment dat u een aanvraag doet voor een uitkering bij UWV een aantal plichten heeft.

Ik ben ziek voor of tijdens de ZEZ-uitkering Bent u ziek voor of tijdens de ZEZ-uitkering? Hieronder leest u wat de gevolgen voor u zijn.Ziek voor ingang van de ZEZ-uitkering Bent u ziek voor ingang van uw ZEZ-uitkering? Dan heeft u alleen recht op een Ziektewetuitkering als u hiervoor vrijwillig verzekerd bent bij UWV. U krijgt de Ziektewet-uitkering dan totdat u beter bent of totdat de ZEZ-uitkering begint.

Ziek tijdens de ZEZ-uitkering

Wordt u ziek tijdens uw ZEZ-uitkering? Dan houdt u gewoon uw uitkering. Het maakt hiervoor niet uit of uw ziekte door uw zwangerschap of bevalling komt of door een andere oorzaak.

Mijn zwangerschap is voortijdig gestopt

Eindigt uw zwangerschap voortijdig door miskraam, abortus of vroeggeboorte? Dan heeft u misschien recht op een bevallingsuitkering of op een Ziektewetuitkering als u hiervoor vrijwillig verzekerd bent bij UWV.In de eerste 24 wekenGebeurt dit in de eerste 24 weken van uw zwangerschap? Dan heeft u recht op een Ziektewetuitkering als u hiervoor verzekerd bent.

Na 24 weken

Gebeurt dit na 24 weken van uw zwangerschap, maar voor uw zwangerschapsuitkering? Dan heeft u recht op een ZEZ-uitkering. De uitkering duurt 16 weken. Na die 16 weken kunt u een Ziektewetuitkering krijgen als u door de zwangerschap of bevalling ziek bent geworden en daardoor niet kunt werken. En als u hiervoor vrijwillig verzekerd bent bij UWV.

Overlijdt 1 (of meer) baby(’s) voor de geboorte, maar bent u nog steeds zwanger? En is dat nog voordat het zwangerschapsverlof begint? Dan kunt u de zwangerschapsuitkering nog steeds 10 tot 8 weken voor de dag na de uitgerekende datum in laten gaan.

Mijn kind(eren) blijven na de bevalling in het ziekenhuis

Als uw kind of kinderen na de geboorte meer dan 7 dagen in het ziekenhuis moeten blijven, dan kan uw ZEZ-uitkering hierdoor maximaal 10 weken langer duren.Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen, let op de voorwaarden.

Om dit op te vangen, kunnen vrouwelijke ondernemers een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten die ook zwangerschap dekt. Let er in dat geval op dat de uitkering van de arbeidsongeschiktheidsverzekering bovenop de ZEZ-uitkering komt, in plaats van dat de uitkering in mindering wordt gebracht op de verzekering.

Heb je namelijk een vrijwillige arbeidsongeschiktheidsverzekering afgesloten bij het UWV zelf (daar kun je ook je WIA en je ziekteverzekering afsluiten, (hoewel relatief slechte dekking en hoge premie voor sommige ondernemers om andere redenen soms toch interessant) dan krijg je een ZEZ-uitkering op voorwaarde dat deze hoger is dan de uitkering uit de arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen sluit je niet af voor de zwangerschap alleen natuurlijk. Deze is vooral bedoeld voor alle arbeidsongeschiktheidsoorzaken en een uitkering voor de langere termijn, en niet voor een verlof van ongeveer 16 weken, waarvoor je heel goed zelf kan reserveren. Voor langere perioden van ziekte is echter nauwelijks te reserveren, en dat kan ook u u gebeuren zonder dat u daar enige schuld aan heeft.

(Heeft u twee jaarsalarissen als buffer op de bank staan?) Heeft u wel zoveel middelen, dan kunt u zich afvragen of u de verzekering wel nodig hebt, of dat u deze cash niet met een beter rendement binnen uw bedrijf kan investeren. De verzekering zorgt er dan tevens voor dat u het geld kan gebruiken in uw onderneming.

Advies AOV ZZP zwangerschap is broodnodig

Sommige AOV verzekeraars dekken overigens zwangerschap en bevalling wel andere niet. Sommige verzekeren het maar hebben een wachttijd van een of twee jaar, en sommige dekken het gehele verzekerde bedrag, anderen slechts een gedeelte. Laat u daarom goed informeren, en vraag een Persoonlijk AOV Vergelijk Rapport aan.

 

Deze website is  SSL beveiligd 

©2021 Dreamview | Designed, Developed & Hosted by DreamView ICT & Internet Services

Hallo! Welkom ondernemer! Vraag over AOV verzekering voor zelfstandig Professionals?

WhatsApp Service
Close and go back to page