fbpx
Image
Image

AOV-premies buitenlandse verzekeraar aftrekbaar

Volgens het hof in Den Bosch zijn de betaalde premies voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering afgesloten bij een Duitse verzekeraar, gewoon aftrekbaar. De verplichting dat een buitenlandse verzekeraar zich moet wenden tot de Nederlandse autoriteiten om aangewezen te worden is onrechtvaardig en disproportioneel.

Een specialist is werkzaam als zelfstandig medisch specialist in Nederland. Hij heeft per 1 augustus 2002 een aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekering afgesloten bij een in Duitsland gevestigde verzekeraar. Rechtbank Breda heeft eerder beslist dat de specialist de aan de Duitse verzekeraar betaalde premies in aftrek kan brengen als uitgaven voor inkomensvoorzieningen. De inspecteur is het hier echter niet mee eens en gaat in hoger beroep.

Buitenlandse verzekeraars
Om de premie van een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor Nederlandse belastingplichtigen aftrekbaar te laten zijn, moeten buitenlandse verzekeraars zich wenden tot de Nederlandse autoriteiten om aangewezen te worden als toegelaten verzekeraar. Volgens het hof kan deze aanwijzing buitenlandse verzekeraars ervan weerhouden hun diensten in Nederland aan te bieden wegens de kosten, waarmee zo'n aanwijzing gepaard gaat.

Zekerheidsstelling
De in de Wet op de inkomstenbelasting verlangde zekerheidsstelling geeft een kostprijsverhogend effect voor de buitenlandse verzekeraars en daarmee een concurrentienadeel ten opzichte van verzekeraars met een Nederlandse vestiging van wie geen zekerheidsstelling wordt verlangd.

Onrechtvaardige belemmering
Aan de andere kant weerhoudt het Nederlandse belastingplichtigen een arbeidsongeschiktheidsverzekering bij buitenlandse verzekeraars te sluiten, als de premie daarvan niet aftrekbaar is (zie ook: Aftrekbaarheid van lijfrentepremies). Volgens het hof vormt de eis van de aanwijzing een niet te rechtvaardigen belemmering voor de vrije dienstverrichting zoals opgenomen in het europese recht (EG-verdrag). Bovendien is de eis disproportioneel te noemen.

Premies aftrekbaar

De belemmering kan ook niet worden gerechtvaardigd door bepaalde overwegingen, zoals: de doeltreffendheid van de fiscale controles, bestrijding van belastingvlucht en het waarborgen van het Nederlandse belastingstelsel. Het hof beslist dan ook dat de aan de Duitse verzekeraar betaalde premie voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering gewoon aftrekbaar is.
(bron: Plein Plus

Deze website is  SSL beveiligd 

©2023 Dreamview | Designed, Developed & Hosted by DreamView ICT & Internet Services

Hallo ondernemer! Vraag over AOV verzekering voor zelfstandig Professionals? Wilt u teruggbeld?

WhatsApp Chat & Terugbel Service
Close and go back to page