fbpx
Image
Image

Lagere premie voor jouw AOV verzekering

In de zoektocht van naar mogelijke besparingen in Coronatijd komt ook de arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) vaak in beeld. De AOV verzekering geheel schrappen lijkt op korte termijn besparingen en dus financiële ruimte te bieden. Toch is beëindigen van de AOV geen oplossing. Er ontstaat ineens een aanzienlijk extra risico voor de ondernemer en zijn bedrijf.

Hoe kunnen we met de eigen risico periode een lagere premie realiseren op de lopende AOV?

Het is mogelijk om de duur van de eigenrisicoperiode aan te passen. Het kan bijvoorbeeld zijn dat je als ondernemer een grotere financiële buffer opbouwde, zodat je een langere periode van arbeidsongeschiktheid kan overbruggen. Dit betekent uiteraard wel dat áls je ziek wordt je later een uitkering krijgt. Hoe langer deze periode, hoe lager de premie. Het effect daarvan hangt af van de leeftijd, beroepsklasse en sector.

Van een eigenrisicoperiode van 1 maand naar 3 maanden kan bijvoorbeeld tussen de 10% en 20% schelen op de premie.Houdt er wel rekening mee dat dexe besparing bruto is! De AOV premie is immers geheel fiscaal aftrekbaar.

Hoe kunnen we met de hoogte van het verzekerd bedrag een lagere premie realiseren op de lopende AOV?

De resultaten van een onderneming of zelfstandige zijn elk jaar weer anders. De ondernemer kan zijn verzekerd inkomen daar op aanpassen. Jaarlijks mag je het verzekerd inkomen verhogen met 10%, zonder medische waarborgen. Maar ook verlagen van het verzekerd inkomen is altijd mogelijk. Een verlaging van het verzekerd bedrag heeft ongeveer dezelfde verlaging van de premie tot gevolg. Kiest uw relatie voor een verzekerd bedrag dat 10% lager is, dan scheelt dit ongeveer 10% op de premie.

Hoe kunnen we met overige dekkingskenmerken een lagere premie realiseren op de lopende AOV?

Je kan als verzekerde ook andere dekkingskenmerken van de verzekering aanpassen. Bijvoorbeeld indexering, eindleeftijd en uitkeringsondergrens. Ook deze aanpassingen kan uw relatie 1 keer per jaar, op elk moment, regelen.

Uiteraard kan het ook lonend zijn, om je verzekering, te gaan oversluiten AOV verzekering.

Of je combineert je AOV met een Samen Sterk Flexibele Spaar AOV.

Invloed van diverse factoren om je AOV premie te verlagen

Huidige situatie Nieuwe situatie Indicatie Premiebesparing
80% van het inkomen 70% van het inkomen 10%
Indexering van 3% op zowel inkomen als uitkering CBS- prijsindxcijfer 5%
Indexering op basis van 3% Geen indexering 25%
Uitkering vanaf 25% Uitkering vanaf 45% 11%
Eindleeftijd 67 jaar Eindleeftijd 65 jaar 10%
Eindleeftijd 65 jaar Eindleeftijd 60 jaar 27%

Deze website is  SSL beveiligd 

©2022 Dreamview | Designed, Developed & Hosted by DreamView ICT & Internet Services

Hallo ondernemer! Vraag over AOV verzekering voor zelfstandig Professionals? Wilt u teruggbeld?

WhatsApp Chat & Terugbel Service
Close and go back to page