fbpx
Image
Image

44 procent van de ondernemers zonder AOV schat AOV-premie te hoog in

Een misperceptie over de kosten zorgt ervoor dat veel ondernemers uit het MKB geen arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) hebben. Dat concludeert Reaal naar aanleiding van haar jaarlijkse MKB-onderzoek.

Van de ondervraagde ondernemers heeft bijna de helft (47 procent) geen AOV. Daarvan schat 44 procent in dat een AOV meer dan € 300,- netto per maand kost, terwijl dit bedrag in de praktijk vaak lager is.

Pim Hafkenscheid, eindverantwoordelijk voor AOV bij Reaal: "Als ondernemers langdurig arbeidsongeschikt worden, is de impact daarvan vaak groot en lopen ze het risico in de bijstand te belanden. Ons MKB-onderzoek toont echter aan dat ongeveer de helft van de ondernemers (47 procent) zich niet tegen arbeidsongeschiktheid verzekert.

Als voornaamste reden geven veel ondernemers (58 procent) aan geen verzekering te hebben vanwege de hoge kosten. 22 procent geeft aan zelf voldoende middelen te hebben om het inkomensverlies als gevolg van arbeidsongeschiktheid op te vangen en twintig procent heeft er geen vertrouwen in dat de verzekeringsmaatschappij bij arbeidsongeschiktheid daadwerkelijk uitkeert."

Van de ondervraagde ondernemers, zónder AOV, schat 44 procent in dat een AOV meer dan € 300,- netto per maand kost, en 24 procent denkt zelfs meer dan € 400,-. Terwijl ondernemers mét een AOV aangeven dat zij veel minder betalen: 12,7 procent geeft aan netto nog geen €100,- maandelijks kwijt te zijn, 20,4 procent geeft aan € 100,- tot € 200,-, en 26,1 procent betaalt maandelijks een netto premie tussen de € 200,- en € 300,-.

Bovendien denkt maar liefst 44 procent van de ondervraagde ondernemers, zónder AOV, dat de premie voor een dergelijke verzekering niet aftrekbaar is van de inkomstenbelasting. Slechts twintig procent van deze groep weet met zekerheid dat een AOV fiscaal aftrekbaar is. De maandelijkse kosten van een AOV worden dus een stuk hoger ingeschat dan dat deze in werkelijkheid zijn.

 "Ondernemers hebben blijkbaar een verkeerd beeld van de kosten van een AOV en verzekeren daarom hun belangrijkste asset niet. Bij Reaal bedraagt de gemiddelde premie van een in 2019 aangevraagde (of gesloten) AOV € 275,- per maand bruto.

Dit bedrag kan bij de aangifte inkomstenbelasting worden afgetrokken in box 1. Dus de netto maandpremie ligt fors lager. Het is zorgelijk om te zien dat ondernemers vanwege de verkeerde percepties dan maar helemaal niets regelen en daarmee bewust een risico lopen.

Dat is jammer, want een AOV blijkt in de praktijk vaak betaalbaarder dan men vooraf dacht. Een AOV is een verzekering die je kunt afstemmen op je persoonlijke behoeften. Door zelf keuzes te maken ten aanzien van de dekking van de verzekering, kun je als ondernemer invloed uitoefenen op de hoogte van de premie. Daarnaast is de betaalde premie ook nog eens aftrekbaar van de inkomstenbelasting. De kosten van een adviesgesprek met een onafhankelijk financieel adviseur zijn het echt waard. Het waarborgt dat u daarna een weloverwogen keuze kunt maken over het opvangen van de financiële gevolgen bij arbeidsongeschiktheid."

Om ondernemers zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, doet Reaal jaarlijks een onderzoek naar de uitdagingen en risico’s waar ondernemers (met personeel) uit het MKB mee te maken hebben. Zo ontstaat er een goed beeld waar ondernemers ’s nachts wakker van liggen en waar Reaal eventueel bij kan assisteren.

Deze website is  SSL beveiligd 

©2022 Dreamview | Designed, Developed & Hosted by DreamView ICT & Internet Services

Hallo ondernemer! Vraag over AOV verzekering voor zelfstandig Professionals? Wilt u teruggbeld?

WhatsApp Chat & Terugbel Service
Close and go back to page