fbpx
Image
Image

Drie op de tien onverzekerde zzp’ers laat afsluiten AOV afhangen van wel of geen verplichting

Bijna negen op de tien Nederlandse zelfstandigen, 87 procent, heeft geen arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) afgesloten. Het gros van de ondervraagden die geen aov heeft afgesloten (55 procent) vindt het te duur en drie op de tien (30 procent) geeft aan het niet nodig te vinden. Dat blijkt uit onderzoek* van Allianz in samenwerking met onderzoeksbureau Ipsos. Men wacht ook af hoe de verplichte aov er uit komt te zien, en dat is nog lang niet duidelijk.

Verplichte AOV ZZP Verzekering gaat door 

(Zeker niet doordat het Coronatijdperk ertussendoor kwam en de verplichte aov wellicht in strijd is met Europese wetgeving. Dat concludeert de Werkvereniging, een platform voor ZZP'ers, op basis van een juridische analyse door een externe partij).

Aangezien zelfstandig ondernemers niet bij de overheid kunnen aankloppen voor financiële steun in geval van arbeidsongeschiktheid en dus zelf verantwoordelijk zijn voor een financieel vangnet, is de grote hoeveelheid onverzekerden opmerkelijk. In het huidige principe-pensioenakkoord stelt het kabinet voor om de AOV te verplichten voor zzp’ers. Dit wordt echter niet enthousiast ontvangen; slechts een kwart (25 procent) van de zzp’ers staat hier positief tegenover, blijkt uit het onderzoek.

Het principeakkoord is nog niet uitgewerkt in regelgeving; naar verwachting zal erin 2020 een gedetailleerd voorstel zijn. Ook aan een nieuwe zzp-wet wordt gewerkt, die de Wet deregulering beoordelingskader arbeidsrelaties (Wet DBA) moet vervangen. Deze nieuwe wet zou er eerst per 1 januari 2020 komen, maar dat is nu verschoven naar 1 januari 2021. Momenteel ligt er nog geen wetsvoorstel.

Drie op de tien onverzekerde zzp’ers (30 procent) geeft aan dat zij de AOV waarschijnlijk pas zullen afsluiten als de zzp-wet duidelijk is.Van de zzp’ers die wél een AOV hebben afgesloten, geeft een grote meerderheid (82 procent) hiervoor het feit dat arbeidsongeschiktheid iedereen kan overkomen als reden.

Bijna een derde van de verzekerde respondenten (32 procent) heeft een AOV afgesloten omdat ze niemand hebben om op terug te vallen. Een klein kwart (23 procent) gaf als reden aan dat de premie fiscaal aftrekbaar is: iets wat niet alle zelfstandigen weten.

"Als zelfstandige kun je het je eigenlijk niet permitteren om geen vangnet paraat te hebben in geval van arbeidsongeschiktheid," aldus Bram Overbeek, manager Products & Markets Leven bij Allianz. "Als kennispartner en verzekeraar wil Allianz zzp’ers op de mogelijkheden attenderen en niet alleen op de risico’s. Ondernemers moeten zich onbekommerd kunnen bezighouden met het runnen van een eigen bedrijf. Door op alle gezondheidsscenario’s berekend te zijn, kunnen ze zich focussen op waar het echt om draait: ondernemen."

Deze website is  SSL beveiligd 

©2022 Dreamview | Designed, Developed & Hosted by DreamView ICT & Internet Services

Hallo ondernemer! Vraag over AOV verzekering voor zelfstandig Professionals? Wilt u teruggbeld?

WhatsApp Chat & Terugbel Service
Close and go back to page