fbpx
Image
Image

Ontwikkelingen in AOV ZZP 's verzekeringsland in aanloop naar Verplichte AOV in 2022?

Uit leeftijdscombinatie 30/67 is op te maken dat de dakdekker zich niet tot zijn 67e kan verzekeren. Ook niet op basis van een kortlopende uitkeringsduur. De garagehouder betaalt ongeveer 8% van zijn inkomen voor een 5-jarige
uitkeringsduur; een derde meer dan wat de groenteman voor dezelfde verzekering betaalt. Tot slot is te zien dat bij een uitkeringsduur tot de eindleeftijd de gemiddelde premies minimaal drie keer zo hoog zijn als bij de 2-jarige uitkeringsduur

 

Rating voorwaarden en prijs
Jaarlijks onderzoekt het onderzoeks- en benchmarkinstituut voor financiële dienstverleners het prijspeil en de voorwaarden van alle arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, om zo te komen tot de MoneyView ProductRating voor Voorwaarden en Prijs. De Amersfoortse (Flexibele AOV), Movir (Soepen&Zeker AOV) en Univé (RisicoVerminderaar Vast Inkomen ongeval en ziekte) doen het goed als het om voorwaarden gaat. Zij krijgen van MoneyView vijf sterren toebedeeld. Als het om prijs gaat scoren De Absoluut AOV/Essntie AOV van Allianz en de GoedVerzekerd AOV van Taf het beste.

AOV verzekering Zwangerschapsuitkering vergeleken

Vrouwelijke zelfstandig ondernemers hebben op basis van de Wet arbeid en zorgrecht op 16 weken uitkering bij zwangerschap: de ZEZ-uitkering (zelfstandigeen zwanger). Deze uitkering kan aangevraagd worden vanaf 24 weken zwangerschap en gaat tussen vier en tien weken voor de uitgerekende datum in.

Als de vrouwelijke ondernemer een AOV heeft, is de kans groot dat ook daaruit een zwangerschapsuitkering wordt betaald. Van de onderzochte AOV’s bieden er 26zo’n uitkering, die ook wordt betaald als er recht is op een ZEZ-uitkering. Een kenmerkend verschil tussen een ZEZ-uitkering en een AOV is echter de hoogte van de uitkering. Een ZEZ-uitkering is maximaal het wettelijke bruto minimumloon,terwijl vrijwel alle AOV’s de zwangerschapsuitkering vaststellen op 100% van hetverzekerde bedrag.

Anders dan bij de ZEZ-uitkering is er bij sommige AOV’s al vanaf 20 weken zwangerschaprecht op een zwangerschapsuitkering. Een aantal producten kent zelfs geen minimumeis voor de zwangerschapsduur. Die producten bieden dus ook een zwangerschapsuitkering bij bijvoorbeeld een miskraam in een vroeger stadiumvan de zwangerschap.

Voor de ondernemer is het prettig als er financiële rust is in zo’n toch al kwetsbare fase, zeker aangezien er in deze situatie nog geen rechtop een ZEZ-uitkering is.In onderstaande grafiek staat hoe lang iemand zwanger moet zijn voordat er recht is op een zwangerschapsuitkering. De wachttermijn bepaalt hoe lang de ondernemer verzekerd moet zijn voordat er überhaupt wordt gekeken hoe lang je zwanger bent.

Negen AOV’s bieden na één jaar verzekerd te zijn een zwangerschapsuitkering als de zwangerschapminimaal 20 weken heeft geduurd. Drie AOV’s verlenen een uitkering alsde ondernemer na de ingangsdatum van de verzekering zwanger is geworden én stellen geen eisen aan de minimum zwangerschapsduur.

Bij twee AOV’s geldt geen ondergrens ten aanzien van de zwangerschapsduur, maar geldt wel een minimum verzekeringsduur van een of twee jaar. Als er recht is op een zwangerschapsuitkering duurt die uitkering veelal 16 weken. Drie producten keren twee weken extra uit.

Bij vrijwel alle producten wordt dezwangerschapsuitkering verlaagd met de gekozen eigenrisicotermijn. Een uitkeringsduur van bijvoorbeeld 18 weken met een eigenriscotermijn van 4 weken biedt dus feitelijk een zwangerschapsuitkering van 14 weken. De zwangerschapsuitkeringis dus voornamelijk interessant bij een korte eigenrisicotermijn. Twee AOV’szijn hierop een uitzondering en bieden een zwangerschapsuitkering zonder dat deuitkeringsduur wordt verlaagd met de eigenrisicotermijn.

Deze website is  SSL beveiligd 

©2023 Dreamview | Designed, Developed & Hosted by DreamView ICT & Internet Services

Hallo ondernemer! Vraag over AOV verzekering voor zelfstandig Professionals? Wilt u teruggbeld?

WhatsApp Chat & Terugbel Service
Close and go back to page