fbpx
Image
Image

Oversluiten Movir 's Beroeps-AOV naar Huisartsen-AOV


De hoogte van premieteruggave bij arbeidsgeschiktheid bedraagt 10% van de premie die over het laatste verzekeringsjaar is betaald.

Er is recht op premieteruggave bij arbeidsgeschiktheid als er minimaal 10 aaneengesloten volledige kalenderjaren geen arbeidsongeschiktheidsuitkering op de polis is gedaan. Als er een arbeidsongeschiktheidsuitkering is gedaan, valt verzekerde terug naar 0 uitkeringsvrije jaren.

Er is geen terugval in het aantal uitkeringsvrije jaren als:

  • Er een arbeidsongeschiktheidsuitkering is gedaan en de verzekeringnemer deze uitkering in datzelfde kalenderjaar heeft terugbetaald of;
  • De uitkering is verstrekt vanwege adoptie, orgaandonatie, preventie of zwangerschap.

Er is geen recht op premieteruggave bij arbeidsgeschiktheid als:

  • Er een arbeidsongeschiktheidsmelding wordt gedaan, waardoor er met terugwerkende kracht recht op een uitkering bestaat in het verzekeringsjaar waarover premieteruggave is toegekend. Movir vordert in dit geval de premieteruggave over het betreffende jaar terug of;
  • De polis op 31/12 niet meer loopt of;
  • De premie over het verzekeringsjaar op 31/12 niet (volledig) is voldaan.

De beoordeling van het aantal uitkeringsvrije jaren ligt bij Movir. Het aantal uitkeringsvrije jaren vanaf ingangsdatum van deze polis wordt jaarlijks door Movir vastgesteld op 1 januari. De uitbetaling van de premieteruggave bij arbeidsgeschiktheid vindt plaats in het tweede kwartaal.

De premieteruggave bij arbeidsgeschiktheid keren wij uit aan de verzekeringnemer. Indien de premie-incasso plaatsvindt via een adviseur, zal de premieteruggave via de adviseur verlopen.

Movir behoudt zich het recht voor de regeling premieteruggave bij arbeidsgeschiktheid aan te passen of te beëindigen. Als Movir hiertoe besluit, wordt u hierover geïnformeerd.

N.B. Een verzekeringsjaar loopt bij Movir van 1 januari tot en met 31 december.

Muteren blijft mogelijk
Huisartsen met een Beroeps-AOV kunnen hun polis blijven aanpassen zodat deze passend blijft bij hun financiële situatie. Zo kan bijvoorbeeld de eigenrisicotermijn of het verzekerd bedrag aangepast worden.

Deze website is  SSL beveiligd 

©2024 Dreamview | Designed, Developed & Hosted by DreamView ICT & Internet Services

Hallo ondernemer! Vraag over AOV verzekering voor zelfstandig Professionals? Wilt u teruggbeld?

WhatsApp Chat & Terugbel Service
Close and go back to page