fbpx
Image
Image

koolmees no-riskpolisVervroegde No-riskpolis voor ZW-gerechtigden duurt nog even

Minister Koolmees ziet geen aanleiding om vervroegde toekenning van de no-riskpolis voor ZW-gerechtigden in te voeren. Dat laat hij de Tweede Kamer weten na de evaluatie van het experiment met de vervroegde inzet van de no-riskpolis. 

Opvallend:

Uit de evaluatie blijkt dat

(voormalig) ZW-gerechtigden met een no-riskpolis niet gemakkelijker aan het werk komen na het eerste ziektejaar.

Ook blijkt dat er vaak niet voldaan wordt aan de condities die ervoor zorgen dat de no-riskpolis effectief kán zijn.

Normaal gesproken krijgen mensen na de aanvraag van een WIA-uitkering, dus na twee jaar ziekte, recht op een no-riskpolis. Het ontstaan van dit recht werd met het experiment één jaar vervroegd: alle ZW-gerechtigden die minstens één jaar ziek waren en voor wie UWV een eerstejaars ziektewetbeoordeling verrichte, kregen recht op een no-riskpolis.

De no-riskpolis maakt het financiële risico dat de werkgever bij ziekte van zijn werknemer loopt namelijk kleiner. Als de werknemer ziek wordt dan heeft hij recht op ziekengeld van UWV en mag de werkgever dit ziekengeld in mindering brengen op de loondoorbetalingsverplichting.

De minister schrijft verder te onderzoeken of de no-riskpolis naar bepaalde groepen chronisch zieken uitgebreid kan worden. 

Deze website is  SSL beveiligd 

©2020 Dreamview | Designed, Developed & Hosted by DreamView ICT & Internet Services

Hallo! Welkom ondernemer! Vraag over AOV verzekering voor zelfstandig Professionals?

WhatsApp Service
Close and go back to page