fbpx
Image
Image

allianz 125 131
Meer dan de helft van het verzuim in Nederland wordt veroorzaakt door psychische klachten, zoals burn-out, depressie, extreme vermoeidheid en spanningsklachten. Allianz en MentaVitalis gaan samenwerken om deze klachten te voorkomen.

Verbeteren inzetbaarheid
Samen met MetaVitalis ondersteunen we klanten in het optimaliseren van werkplezier. Hierdoor nemen de inzetbaarheid en productiviteit toe en neemt arbeidsongeschiktheid af. Klanten met een AOV van Allianz kunnen vanaf 1 september gebruik maken van de diensten van MentaVitalis.

  • 24-uurs aanspreekpunt telefonisch en online
  • Telefonische coaching
  • Online coaching
  • Face-to-face coaching
  • Teamcoaching
  • 24-uurs aanspreekpunt telefonisch en online

MentaVitalis
MentaVitalis biedt coaching- en counselingdiensten. Zij zien veel stress in het leven van hoogopgeleiden en zelfstandig ondernemers. Zowel zakelijk als privé staan zij in toenemende mate onder druk. Signalen die wijzen op dreigende uitval door psychische oorzaken worden veelal niet, of te laat herkend. Met een landelijk dekkend netwerk van zo’n 140 vakbekwame, zelfstandige counselors, coaches en psychologen biedt MentaVitalis hier een passende oplossing voor. Het aanbod van Allianz is opgebouwd uit de volgende diensten:

Met het 24-uurs aanspreekpunt biedt MentaVitalis een snel, direct, laagdrempelig en effectief instrument voor vragen, problemen, informatie en advies op psychosociaal vlak. Alle verzekerden én hun gezinsleden mogen onbeperkt en desgewenst anoniem gebruik maken van deze service. Er zijn geen wachttijden. Onder gezinsleden wordt verstaan: de partner, thuiswonende en studerende kinderen van minimaal 16 jaar. Indien nodig en gewenst kan een face-to-face traject worden gestart met een coach of psycholoog in de buurt. Deze sessie worden vergoed tot maximaal 8 uur per kalenderjaar.

Meer informatie
Na de zomer ontvangen klanten met een AOV van Allianz persoonlijk bericht over de diensten van MentaVitalis.

arnoud pasfoto rond vierkant 125 161

Arnoud Wennekus AOV-zzp.nl : 

Steeds vaker bieden arbeidsongeschiktheidsverzekeraars preventie diensten op het gebied van geestelijk gezondheid aan.  Het is een goede zaak om dat over te algemeen bekend is dat stress en burnout (met name bij de hoog opgeleide dames) een probleem is. Het overgrote deel van ziekte en arbeidsongeschiktheid gevallen bij de dames is de burn-out.

De preventie dienst is vaak niet alleen beperkt tot de verzekerde, maar ook voor haar of zijn gezin(s)leden en soms ook medeondernemers in de vennootschap of maatschap. Immerser is geen onderscheid in de ondernemer en de mens, de ondernemer en de vader, moeder, partner en vriend  of kennis.,

Deze website is  SSL beveiligd 

©2020 Dreamview | Designed, Developed & Hosted by DreamView ICT & Internet Services

Hallo! Welkom ondernemer! Vraag over AOV verzekering voor zelfstandig Professionals?

WhatsApp Service
Close and go back to page