fbpx
Image
Image

bomen bos 15 100 Het staat verzekeraars vrij om aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekeringen stop te zetten wanneer iemand 65 wordt en die leeftijd is opgenomen in de polisvoorwaarden. Het gerechtshof in Den Bosch heeft een uitspraak van de rechtbank in Maastricht uit 2017 daarover bekrachtigd. Dit betekent dat Loyalis terecht de IPAP van een voormalig Amsterdamse ambtenaar heeft stopgezet toen ze 65 jaar werd.


De in mei 1954 geboren vrouw moest haar werkzaamheden in september 2012 staken wegens ziekte. Twee jaar later werd haar een WIA-uitkering toegekend. In aanvulling daarop kreeg ze een arbeidsongeschiktheidspensioen (AAOP) van het ABP. Daarnaast had ze nog een aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekering (IPAP) afgesloten bij het ABP. Deze verzekering is door Loyalis als verzekeraar overgenomen.

Algemeen spraakgebruik
De ambtenaar is van mening dat Loyalis de aanvullende uitkering moet blijven betalen totdat zij de pensioen-AOW-gerechtigde leeftijd bereikt in mei 2021. Als argument voerde de vrouw onder meer aan bij het hof dat met de genoemde leeftijd van 65 jaar in de polisvoorwaarden volgens algemeen spraakgebruik ten tijde van het opstellen van die voorwaarden de AOW-leeftijd werd bedoeld.

Nieuw aanbod
Dat argument onderbouwde ze door aan te voeren dat ze in december 2013 een brief van de verzekeraar ontving met een aanbod om goed verzekerd te blijven tot haar AOW-leeftijd. Door een kleine premieverhoging te betalen zou ze verzekerd zijn van een aanvullende uitkering totdat ze met pensioen gaat. Echter was daar wel de voorwaarde aan gekoppeld dat ze weer zou herstellen en minimaal vier weken aaneengesloten het werk zou hervatten. “Leidt uw huidige ziekte na 1 januari 2014 tot een arbeidsongeschiktheidsuitkering, dan krijgt u deze uitkering tot 65 jaar.”

Premie
Het gerechtshof oordeelt dat volgens de voorwaarden de IPAP-uitkering stopt in de maand waarin de vrouw 65 wordt, ongeacht de hoogte van de AOW-leeftijd. “Het ligt niet voor de hand dat Loyalis bij het sluiten van de verzekeringsovereenkomst heeft bedoeld toekomstige verhogingen van de AOW-leeftijd tegen een daar niet op afgestemde premie voor haar rekening te nemen,” aldus het gerechtshof.

Niet langer uitkeren
De ambtenaar meende overigens ook dat Loyalis het nieuwe aanbod voor een verzekering die zou doorlopen tot de AOW-gerechtigde leeftijd alleen had mogen doen voor een groep verzekeringen en niet voor een groep verzekerden. Ook hierin ging het hof niet mee, omdat er geen rechtsregel is die dit verbiedt. “Loyalis heeft niet de tussen haar en appellante geldende afspraken en voorwaarden gewijzigd. Wat gewijzigd is, is het moment waarop appellante AOW-pensioengerechtigd wordt. Dat is het gevolg van een wetswijziging. Die wetswijziging verplicht Loyalis niet om langer uit te keren dan zij met appellante heeft afgesproken.”

Deze website is  SSL beveiligd 

©2020 Dreamview | Designed, Developed & Hosted by DreamView ICT & Internet Services

Hallo! Welkom ondernemer! Vraag over AOV verzekering voor zelfstandig Professionals?

WhatsApp Service
Close and go back to page