fbpx
Image
Image

smile welkom 150 150Wat is de risico inschatting op arbeidsongeschiktheid en hoe komt die tot stand?

❖ De risico-inschatting op arbeidsongeschiktheid is over het algemeen laag. Men heeft de neiging eerder aan een voorbijgaande ziekte te denken dan aan langdurige of zelfs blijvende arbeidsongeschiktheid. En dan denkt men eerder aan fysiek arbeidsongeschikt raken dan aan een burn-out. Voor degenen met een AOV is juist het verzekeren van het risico op langdurige arbeidsongeschiktheid van belang.
❖ Mensen met een fysiek beroep schatten het risico op arbeidsongeschiktheid hoger in dan mensen met een niet fysiek beroep. Zij houden zich echter ook voor dat een gezonde leefwijze en preventieve maatregelen hen enigszins kunnen behoeden voor arbeidsongeschiktheid. Degenen met een niet fysiek beroep achten zichzelf in staat om in veel situaties ‘gewoon’ door te werken waarmee men het risico op arbeidsongeschiktheid bagatelliseert.


❖ Er is sprake van het enigszins willen ‘negeren’ van de risico’s op arbeidsongeschiktheid, omdat dat niet overeenkomt met de positieve instelling van een ondernemer. De zorgplicht waar financieel adviseurs zichzelf toe gehouden voelen, wordt door de zzp’ers ‘opgelost’ door een financiële buffer aan te leggen waarmee men een periode van arbeidsongeschiktheid kan overbruggen.
❖ Men lijkt zich wel bewust te zijn van het feit het risico op arbeidsongeschiktheid niet zelf in de hand te hebben (‘een ongeluk zit in een klein hoekje’), maar wil daar niet altijd naar handelen.
❖ Het al dan niet hebben van een partner met een eigen vast inkomen, financiële reserves, mogelijkheden om op andere manieren inkomen te verwerven, lage vaste lasten zijn van invloed op de risicoperceptie.
❖ Er is een zeker vertrouwen in het sociale vangnet in Nederland, waardoor men het gevoel heeft nooit helemaal zonder enige bron van inkomsten te zitten. Er is altijd nog de bijstand, wordt gedacht. Onduidelijk is of iedereen zich dan realiseert dat een vermogenstoets (eigen huis, inkomen van partner) hier deel van uitmaakt. Er wordt in de ogen van financieel adviseurs soms lichtzinnig gedacht over het verkopen van het eigen huis.
❖ De zzp’ers met een AOV en degenen zonder AOV verschillen van weinig van elkaar in de manier waarop ze tegen een AOV aankijken. Wel is het zo dat bij degenen met een AOV het risicobewustzijn en hun indruk dat de gevolgen van arbeidsongeschiktheid financieel niet te dragen zouden zijn de doorslag hebben gegeven om wel een AOV aan te gaan.

Wat is de prijsperceptie van het product?
❖ Het belangrijkste obstakel in het wel of niet oriënteren op en eventueel afsluiten van een AOV is gelegen in de prijsperceptie. Het beeld dat een AOV ‘duur’ is of zelfs ‘onbetaalbaar’ hangt boven de markt en is niet zomaar weg te krijgen. Zeker bij degenen die zich niet of vluchtig oriënteren blijft dit beeld overeind. Men relateert dit vooral aan de premie die moet worden opgebracht. Maar de kosten voor een adviesgesprek blijken eveneens een drempel op te werpen.
❖ De beperkte kennis over een AOV draagt in negatieve zin bij aan het beeld dat een AOV kostbaar is. Het gebrek aan kennis betreft de aftrekbaarheid van de premie en de keuzes die van invloed zijn op
de hoogte van de premie, welk bedrag afgedekt moet worden. Men wil bijvoorbeeld wel iets aan zekerheid, maar hoeft geen volledige zekerheid (alleen vaste lasten) en denkt alleen aan een volledige inkomensafdekking.
❖ Zonder een verdere verdieping in het product blijft het beeld overeind van een verzekering die duur is, waarvan men maar moet afwachten of het ooit nodig is en als het nodig is of het tot een uitkering komt (negatieve verhalen uit de omgeving). Dan lijkt het aanlokkelijker om zelf reserves aan te leggen voor arbeidsongeschiktheid. Een kosten-baten analyse valt al snel in het nadeel uit van een AOV.

Deze website is  SSL beveiligd 

©2020 Dreamview | Designed, Developed & Hosted by DreamView ICT & Internet Services

Hallo! Welkom ondernemer! Vraag over AOV verzekering voor zelfstandig Professionals?

WhatsApp Service
Close and go back to page