fbpx
Image
Image

In Nederland zijn meer dan een miljoen zelfstandigen zonder personeel. Het aantal verzekerde zzp'ers neemt echter relatief af. In 2011 betaalde ruim 23 procent van de zzp'ers een premie voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering, in 2016 was dat nog maar 16 procent.

(Waarom relevant anno 2019: In de onderhandelingen over een nieuw pensioenakkoord kan een overeenstemming bereikt worden over een verplicht af te sluiten arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers. )

Zo'n negentig procent van de zelfstandigen zonder personeel ziet een basisverzekering zitten. Maar dan moet de verzekering wel voor iedereen gelden en moeten de premies betaalbaar zijn.

Dat stelt  ZZP Nederland, dat de vraag voorlegde aan ruim 5500 zzp'ers op verzoek van het onderzoeksprogramma De Monitor. Dat wijdt morgen een uitzending aan zzp'ers en de discussie rondom het verplicht stellen van een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor deze groep werkenden. Maarten Post, voorzitter van ZZP Nederland, zegt desgevraagd tegen RTL Z dat bij zo'n basisverzekering vanuit de overheid, volledige acceptatie een voorwaarde is.

Over wat een betaalbare premie is voor zo'n basisverzekering, durft Post van ZZP Nederland zich niet uit te laten. Wel dat maandelijkse premiebedragen eerder in de buurt van 50 tot 100 euro per maand zouden moeten komen, dan bedragen van 100 tot 200 euro per maand. Is dit bruto of netto  Maarten? Wat voor dekking hebben we het dan over? Tweejaar? gangbare arbeid? Ik hoor geen specialistische kennis door in zijn betoog. Misschien wel zo gemakkelijk voor de gemiddelde toehoorder?

Verzekeraars stoten oudere ZZP'ers of ZZp'ers met een fysiek zwaar beroep af  door ze aan te merken als brandende huizen. . Dat beeld schetste zondagavond laat het televisieprogramma De Monitor in een gesprek met een collega over Medische Acceptatie van een oudere belasting adviseur. Deze kon niet geaccepteerd worden door kapotte knieen. Opmerkelijk zou ik zeggen als dat het "enige zou zijn" dn moeten beide knieeen wel heel erg kapot zijn, wil een belastingadviseur niet langer achter zijn buro kunnen zitten. Of is er hier alleen sprake geweest van een afwijkendd acceptatievoorstel in plaats van een complete afwijzing?

Zowel ZZP Nederland als de Werkvereniging zeggen dat een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering in ieder geval geen goed idee is. Keuzevrijheid blijft van groot belang voor zzp'ers, aldus Post. Veel zzp'ers hebben buffers of een partner met loondienst inkomen, spaargeld  of een eigen huis. "Wie onder het minimum leeft met gebruik van de zelfstandigenaftrek , kan de premie niet opbrengen. Dus deze mensen zijn beter af in loondienst, en moeten stoppen als ondernemer.

Algemeen directeur Richard Weurding van het Verbond van Verzekeraars stelde dat iedereen verzekerbaar is, maar zijn geluid ging verloren in voorbeelden die het tegendeel leken te beweren. Financieel adviseur Wilfred Mooij (Geijsel Kroon) bevestigde de voorbeelden van onder meer een oudere verloskundige en een oudere belastingadviseur die dertig jaar geleden twee keer is geopereerd aan zijn knie en daardoor zijn AOV niet kon verlengen nadat hij 60 werd. "Verzekeraars willen geen brandende en ook geen schroeiende huizen. 

Volgens Mooij ligt de schuld echter niet alleen bij de verzekeraars. Vandaag de dag zijn mensen op hun zestigste heel anders dan vroeger nog uiterst vitaal. "Zeventig is het nieuwe vijftig", aldus Mooij. Weurding wees ook op het steeds verder verhogen van de AOW-leeftijd. Het programma werkte dit cruciale punt niet verder uit, maar ging verder vooral over de vraag of een verplichte AOV voor ZZP'ers gewenst is. PvdA'er Gijs van Dijk vindt van wel, het Verbond laat de keuze liever aan de ZZP'ers. Weurding: "Wij zijn minder enthousiast over een verplichte verzekering." Volgens hem is het beter de zaak om te draaien en nadrukkelijk te kijken naar wat de ondernemers zelf willen en volgens het Verbond is dat keuzevrijheid.

Het programma liet zien dat veel ZZP'ers min of meer bewust geen AOV afsluiten, meestal vanwege de vermeend hoge kosten of omdat ze er geen behoefte aan menen te hebben. De Monitor gaf een voorbeeld van een jonge vrouw die er achter kwam dat het noodlot ook ZZP'ers kan achtervolgen. Zij liep hersenletsel op nadat ze uitweek op het fietspad en tegen een lantaarnpaal viel. Nu zit ze thuis te mozaieken te maken, en ziet ze haar spaarrekening snel leeglopen.

Aanvullende reactie Verbond

In een aanvullende reactie stelt het Verbond: "Volgens Weurding is het mogelijk om de verzekeringsgraad sterk te verbeteren, door een combinatie van financiële prikkels met goede voorlichting en ondersteuning. Zo werkt het Verbond samen met het ministerie van sociale zaken aan een programma dat zelfstandigen helpt bij het maken van een passende en bewuste keuze.

"Ook als ZZP’ers en de overheid tot de conclusie komen dat een verplichte basisverzekering wenselijk is, dan is het essentieel dat het belang van zelfstandigen goed voor ogen wordt gehouden. Zo zouden zelfstandigen die al passend zijn verzekerd niet gedwongen moeten worden over te stappen naar een minder aantrekkelijke publieke variant.  "Ook vindt het Verbond het heel belangrijk dat er nog iets te kiezen blijft voor ZZP’ers die bewust ‘eigen baas’ zijn geworden. Een publieke verzekering sluit natuurlijk nooit aan op alle wensen van elk individu. Een zelfstandige moet daarom altijd uit de publieke basisverzekering kunnen stappen en de optie houden om alsnog een verzekering af te sluiten die past bij zijn persoonlijke situatie.

"Weurding beaamt dat de verzekeringsgraad van zelfstandig ondernemers (ZZP’ers) voor het arbeidsongeschiktheidsrisico (nu zo’n twintig procent) fors omhoog moet. De optimale verzekeringsgraad ligt volgens het Verbond rond de vijftig procent van de zelfstandigen, omdat niet alle zelfstandigen zo’n verzekering nodig hebben bijvoorbeeld omdat hun inkomen te laag is of zij ZZP’er zijn naast een dienstverband."

Deze website is  SSL beveiligd 

©2020 Dreamview | Designed, Developed & Hosted by DreamView ICT & Internet Services

Hallo! Welkom ondernemer! Vraag over AOV verzekering voor zelfstandig Professionals?

WhatsApp Service
Close and go back to page