fbpx
Image
Image

gevecht 175 200 Kifid heeft ASR en Zwitserleven in het gelijkgesteld in de zaak die voormalig televisieproducent en -presentator Willem Bol tegen hen had aangespannen. De arbeidsongeschiktheidsverzekeringen zijn volgens de Geschillencommissie terecht stopgezet en de uitkeringen mogen teruggevorderd worden. Generali beschuldigt Bol er in 2014 officieel van dat hij betaalde werkzaamheden bewust had verzwegen. ASR en Zwitserleven ontdekten dat na de melding van Generali in het extern verwijzingsregister. In een reactie zegt een woordvoerder van ASR tevreden te zijn met opnieuw een uitspraak die hun standpunt bevestigt.

Willem Bol verliest zaak ook bij Kifid
Bol meldt bij Generali dat hij arbeidsongeschikt was geworden in het najaar van 2009. Generali voerde de medische keuring uit en Bol machtigde ASR voor de Huiseigenaren/Woonzeker aov en Zwitserleven vanwege de aanvullende dekking op zijn pensioenverzekering om de gegevens van Generali te gebruiken. In 2014 verschijnt de naam van Bol in het extern verwijzingsregister na een melding van Generali. Als ASR en Zwitserleven navraag doen, blijkt hij tussen 2010 en 2012 inkomsten te hebben gehad uit arbeid, zonder die te melden bij Generali.

Zorgplicht
Ook ASR en Zwitserleven zetten daarop de uitkeringen stop en eisen de eerdere betalingen terug. Bol stelt daarop dat de verzekeraars tekort zijn geschoten in hun zorgplicht door zelf geen onderzoek uit te voeren. Bovendien steekt het hem dat geen van de twee verzekeraars ooit een inkomenstoets uitgevoerd.

Protocol
De Geschillencommissie vond echter dat ASR en Zwitserleven volgens het Protocol Incidentenwaarschuwingen Financiële Instellingen hebben gehandeld en dat zij zich in redelijkheid op het standpunt mochten stellen dat nieuw onderzoek overbodig was. Bovendien lag er toen ook al een uitspraak van een civiele rechter in een zaak tegen Generali die door Bol was verloren. Daarin achtte de rechter het bewezen dat hij de verzekeraar opzettelijk had misleid door te stellen ‘op een enkele dag na’ helemaal niet meer te kunnen werken.

Brief
ASR en Zwitserleven hebben Bol ook per brief laten weten dat zij op basis van dat vonnis het besluit gerechtvaardigd achtten om de polis te beëindigen en de uitkeringen terug te vorderen. “De Commissie deelt die conclusie en ziet niet in waarom Verzekeraars bij die stand van zaken anders hadden moeten handelen”, schrijft Kifid.

De uitspraak is bindend. ASR beraadt zich nog op de vraag of de uitkeringen nu ook daadwerkelijk teruggevorderd worden. Bol is in cassatie gegaan toen hij ook in hoger beroep zijn zaak tegen Generali verloor. Die zaak loopt nog.

Deze website is  SSL beveiligd 

©2020 Dreamview | Designed, Developed & Hosted by DreamView ICT & Internet Services

Hallo! Welkom ondernemer! Vraag over AOV verzekering voor zelfstandig Professionals?

WhatsApp Service
Close and go back to page