fbpx
Image
Image

Werkgevers blijven verplicht twee jaar lang loon door te betalen aan werknemers die ziek worden. Wel kunnen zij vanaf 2020 een verzekering afsluiten die het financiële risico dekt en andere verplichtingen en taken uit handen neemt die bedrijven hebben als hun werknemers langdurig ziek zijn.

Daarnaast komt het kabinet over de brug met een premiekorting van in totaal 450 miljoen euro, waar vooral kleine werkgevers van profiteren. Op die manier wordt het voor kleinere bedrijven makkelijker, duidelijker en goedkoper om aan de verplichting van loondoorbetaling bij ziekte te voldoen, aldus minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken. Zij hebben daar nu vaak moeite mee en durven mensen daarom vaak niet in vaste dienst te nemen, omdat ze naast financieel risico ook moeten voldoen aan strenge regels om zieke werknemers voor te bereiden op een terugkeer naar werk.

Bedrijfsarts
Koolmees maakte vanochtend afspraken bekend die hij heeft gesloten met het Verbond van Verzekeraars en werkgeversorganisaties MKB Nederland, VNO-NCW en LTO Nederland. Deze afspraken wijken af van het voornemen in het regeerakkoord. Daarin werd nog afgesproken om de loondoorbetaling bij ziekte voor bedrijven tot 25 werknemers te beperken tot 1 jaar. Het tweede jaar zou dan door het UWV worden uitgevoerd, waarvoor de werkgevers premie zouden betalen. Daarnaast zouden werkgevers voor de volle twee jaar verantwoordelijk blijven voor de ontslagbescherming die werknemers genieten. Dit plan stuitte echter op grote bezwaren van met name bedrijven in het MKB, waarna onderhandelingen werden begonnen om tot een compromis te komen.

Naast een nieuwe verzekering en financiële steun, wijzigt Koolmees ook een aantal regels. Zo wordt vanaf 2021 voortaan het advies van de bedrijfsarts in plaats van de verzekeringsarts leidend bij de vraag welke inspanningen nodig zijn om zieke werknemers terug aan het werk te krijgen. Ook moet UWV duidelijker maken aan werkgevers waarop zij de inspanningen zal beoordelen.

Koolmees toonde zich vanochtend in zijn nopjes. ,,Dit is een ingewikkeld probleem, waar al jaren mee is geworsteld.’’ Volgens hem was de loondoorbetalingsverplichting op zichzelf niet het probleem, maar de ‘poespas’ eromheen. ,,Ik ben heel blij dat we nu een akkoord hebben kunnen sluiten.’’

Kleine werkgevers kunnen tevreden zijn, stelt voorzitter van MKB Nederland Jacco Vonhof. Hij had nog liever gezien dat de verplichting om loon door te betalen zou zijn teruggebracht naar één jaar, mét inperking van de ontslagbescherming. Maar die wens was politiek niet haalbaar. Met de afspraken die er nu liggen, kunnen ook werknemers blij zijn, stelt Vonhof. Wel hoopt hij dat bij de uitwerking van de plannen dat het bedrag van 450 miljoen ook daadwerkelijk zoveel mogelijk bij de kleinste werkgevers terechtkomt.

Deze website is  SSL beveiligd 

©2020 Dreamview | Designed, Developed & Hosted by DreamView ICT & Internet Services

Hallo! Welkom ondernemer! Vraag over AOV verzekering voor zelfstandig Professionals?

WhatsApp Service
Close and go back to page