fbpx
Image
Image

Per 1 januari 2019 zijn er een aantal nieuwe wetten en regels waar jij als zzp’er mee te maken krijgt. Als ondernemer krijg je vanaf 1 januari 2019 te maken met nieuwe wetten en regels. Wil je weten wat er voor jou als mkb'er verandert? We hebben de belangrijkste wetswijzigingen voor je op een rij gezet.


1. Belastingstelsel: van 4 naar 2 schijven
Per 1 januari 2019 wijzigen de tarieven in box 1 van de inkomstenbelasting (inkomsten uit werk en woning) en wordt het stelsel stapsgewijs aangepast. In het huidige stelsel zijn er nu nog vier boxen, tegen 2021 zullen er nog maar twee belastingschrijven in box 1 zijn. Dit zou het stelsel makkelijker maken voor ondernemers.

2. Laag btw-tarief: van 6% naar 9%
Het lage btw-tarief verandert per 1 januari van 6% naar 9%. Lever je diensten of producten die belast zijn met het lage tarief? Dan zal je vanaf het nieuwe jaar 9% in rekening moeten brengen, in plaats van de gebruikelijke 6%. De verhoging kan invloed hebben op bijvoorbeeld je prijsstelling, administratie en btw-aangifte. Eerder schreven we al over de gevolgen voor zzp’ers en de zaken die je kunt regelen om ter voorbereiding. Lees het artikel hier.

3. Voucher of cadeaubon bepaalt moment btw afdracht
De verkoop van vouchers en cadeaubonnen is tot 2019 nog vrijgesteld van belasting. Vanaf 1 januari geldt dat het soort voucher of cadeaubon bepalend is voor het moment waarop btw wordt afgedragen. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen:

Vouchers en cadeaubonnen voor enkelvoudig gebruik
Je draagt de btw af bij de verkoop. Het is duidelijk waar de levering of dienst plaatsvindt, wie dit levert en wat het btw-tarief is. Denk hierbij aan toegangskaarten of vervoersbewijzen.
Vouchers en cadeaubonnen voor meervoudig gebruik
Je draagt de btw af bij de verzilvering van de voucher of cadeaubon. Deze bonnen kunnen op verschillende plekken worden ingeleverd. Hier is bij de verkoop nog niet duidelijke welke goederen of diensten afgenomen zullen worden, wie ze levert en welk btw-tarief daarbij hoort.

4. Aanscherping meldcode kindermishandeling
Ben je een zzp’er die werkt met gezinnen, kinderen of volwassenen, zoals in een kinderopvang of in de zorg? Vanaf 1 januari 2019 ben jij verplicht om Veilig Thuis te informeren wanneer je kindermishandeling of huiselijk geweld constateert. Wanneer je na vermoedens van mishandeling zelf een hulptraject wilt starten, dien je je te laten registeren bij Veilig Thuis. Naast deze verplichtingen komen er ook nieuwe beroepscodes. Zo kunnen beroepskrachten zelf bepalen wanneer er sprake is van mishandeling.

5. Gedeeltelijke bijtelling: 22% voor elektrische auto’s duurder dan € 50.000,-
Wanneer je in 2019 een elektrische auto koopt of leaset voor je zaak en je daar ook privé in gaat rijden, dan geldt voor auto’s met een catalogusprijs tot € 50.000,- een bijtelling van 4%. Wanneer de catalogusprijs boven dit bedrag ligt, dan geldt een bijtelling van 22% voor het bedrag boven die € 50.000,-.\

6.De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen. Heb jij personeel in dienst dat het minimumloon verdient? Dan is dit wettelijk brutominimumloon (WML) voor werknemers van 22 jaar en ouder - bij een volledig dienstverband - vanaf 1 januari 2019:

€ 1.615,80 per maand
€ 372,90 per week
€ 74,58 per dag

7.Heb jij een bedrijf in bijvoorbeeld de horeca, agro, recreatie, sport, cultuur, bouw of retail? Of als schoenmaker, kleermaker of kapper? Dan mag jij factureren tegen het lage btw-tarief. Dit was tot nu toe nog 6%. Maar vanaf 1 januari is het lage btw-tarief vastgesteld op 9%. Deze verhoging heeft invloed op je prijsstelling, administratie en btw-aangifte. Bereid je daarom alvast goed voor.

8. 

Heb jij personeel in dienst? Dan hebben jouw werknemers vanaf 2019 recht op 1 week betaald geboorteverlof als hun vrouw of vriendin bevallen is. Nu is dit verlof nog 2 dagen. Dit verlof moet de werknemer in de eerste vier weken na de geboorte opnemen.

Werknemers die een kind adopteren of een pleegkind in huis nemen, hebben recht op adoptie- of pleegzorgverlof. Vanaf 2019 kunnen deze werknemers 2 weken langer met pleegzorg- en adoptieverlof. Het verlof gaat namelijk van 4 naar 6 weken en geldt voor beide ouders. Tijdens het pleegzorg- of adoptieverlof heeft een werknemer recht op een uitkering via UWV ter hoogte van het (maximum)dagloon.

Deze website is  SSL beveiligd 

©2020 Dreamview | Designed, Developed & Hosted by DreamView ICT & Internet Services

Hallo! Welkom ondernemer! Vraag over AOV verzekering voor zelfstandig Professionals?

WhatsApp Service
Close and go back to page