Image
Image

Eindelijk vernieuwingen in de AOV wereld aanstaande?

vernieuwingen in de AOV wereldHet Verbond van Verzekeraars wil de focus leggen op het bereikbaar maken van verzekeringen voor zzp'ers. De brancheorganisatie organiseerde drie dialoogbijeenkomsten over de toegankelijkheid van de AOV voor zelfstandigen en nam zich voor de input te gebruiken voor oplossingen.

Het Verbond nodigde vertegenwoordigers uit de verzekeringsbranche, ambtenarij, politiek, wetenschap en zelfstandigenorganisaties uit om te praten over de situatie. Dat was nodig, blijkt uit de woorden van Verbondsdirecteur Richard Weurding. "De toegankelijkheid van de verzekeringsmarkt voor zelfstandigen staat al enkele jaren hoog op onze agenda. Nog best lastig, want de behoeften van zzp'ers zijn heel verschillend. Daarom horen we graag van alle betrokkenen hoe zij daar tegenaan kijken."

Keuzevrijheid
Ook Weurdings collega-directeur Harold Herbert schoof aan bij de gesprekken. Hij vertelt dat ongeveer de helft van de zzp'ers geen AOV heeft. "Dat hoeft geen probleem te zijn omdat niet iedereen een verzekering nodig heeft. Ook zijn er vangnetregelingen voor diegenen die – bijvoorbeeld om medische redenen – lastig een verzekering kunnen krijgen. Aan de andere kant horen we ook geluiden dat de AOV duur is. En dat het aanbod niet altijd aansluit bij de behoefte. Om de breed gewenste keuzevrijheid voor zelfstandigen te kunnen handhaven, is het onze maatschappelijke taak om te zorgen voor een optimaal toegankelijk aanbod dat aansluit bij de wensen van klanten."

Het Verbond krijgt veel oplossingsrichtingen te horen en zegt daarmee aan de slag te gaan. Maar concrete ideeën borrelen nog niet meteen op tijdens de bijeenkomsten, blijkt als Weurding zijn collega Herbert vraagt wat het Verbond nu gaat doen. Herbert: "Wij zijn verantwoordelijk voor een voor klanten optimaal functionerende markt. Het is dan ook onze taak om de waardevolle input om te zetten in concrete verbetervoorstellen."

Redactie www.aov-zzp.nl

Nu de politiek geen aanstalten lijkt te maken om een verplichte verzekering sinds 2004 opnieuw in het leven te roepen, hebben de verzekeraars het signaal gekregen en opgepikt om de Aov voor zwaardere beroepen en oudere mensen toegankelijker en betaalbaarder te maken. We zijn heel benieuwd of er iets baanbrekends gaat gebeuren. Er is al jaren veel te weinig vernieuwingen in de statische ouderwetse Aov verzekeringswereld.

Deze website is  SSL beveiligd 

©2020 Dreamview | Designed, Developed & Hosted by DreamView ICT & Internet Services

Hallo! Welkom ondernemer! Vraag over AOV verzekering voor zelfstandig Professionals?

WhatsApp Service
Close and go back to page